Kurs & konferanser

  februar 2018

  • Tinnitus awareness week
   Hele verden 05. februar (man) - 11. februar (søn)


   Vær med og skap oppmerksomhet omkring tinnitus og lydoverfølsomhet, tilstander som kan redusere livskvalitet, føre til sosial isolasjon, angst og depresjon.

   Kontakt Hørselshemmedes Landsforbund lokalt eller sentralt. 

    

    

  • Kurs i mestring av tinnitus for hørselshemmede
   Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 3, 1. etg 06. februar (tir) - 27. mars (tir)


   Kurset er basert på teknikker fra kognitiv terapi. Det legges opp til aktiv deltagelse, og det blir gitt hjemmeoppgaver som skal løses mellom kurssamlingene. 

   Du trenger henvisning fra fastlege eller øre-, nese-, halslege. Du må ha nedsatt hørsel, audiogram legges ved i henvisningen. Tinnitusen må også medføre noen psykiske følgeplager for deg. f.eks. søvnproblemer eller konsentrasjonsvansker.

   Oppstart: Kurs starter tirsdag 6. februar kl. 13-15. Det holdes åtte ukentlige samlinger à to timer. Henvisninger mottas fortløpende.

   Les mer på NBHP sin nettside eller ta kontakt pr epost  nbhp@ous-hf.no / telefon 22 92 35 02 / 951 57 782 (mobil/SMS)