Spørsmål

  • Levetid høreapparat
    1020

    Spørsmål: Jeg har tinnitus og hørselstap hovedsakelig i området 3000-6000Hz. Jeg har siden april 2012 hatt høreapparat (Alera Alt967), men jeg føler ikke at de gjør jobben lengere, verken vedr tinnitus eller hørselstapet. Må høreapparatene justeres eller er det på tide å bytte dem? Hvor lenge kan de forventes å holde? Høreapparatene var inne hos leverandør til reparasjon/vedlikehold i 2014.

    Svar: Hovedregelen for å søke om dekning av høreapparater er 6 år. Dette innebærer en forventning om at de skal holde så lenge. I løpet av en 6 års periode kan det være aktuelt med både justeringer og reparasjoner. Hørselen kan også endres. Din beskrivelse er en god indikator for når man bør ta kontakt med tildelingsstedet for service, ev. hørselstest og etterjustering av høreapparatene. Skulle hørselen være endret i slik grad at høreapparatene ikke lengre dekker behovene dine, kan man søke om unntak fra 6 årsregelen.