Spørsmål

  • Mestringskurs
    125

    Spørsmål: Selv med opphold på Landåsen bak meg så sliter jeg fremdeles. Og jeg fikk ikke noe utbytte av de siste 2 ukene i det 5 ukers oppholdet pga. at dem påsto at jeg ville ha mer utbytte av individuelt 2 ukers. Noe som kun var "oppbevaring" halvtime med fysio i løpet av 2 uker osv. Jeg måtte selv kjempe for å få være med på foredrag ol. som jeg visste jeg ville ha utbytte av å høre igjen. Jeg ønsker nytt opphold for å få mest mulig kunnskap osv. men får neppe det på Landåsen før om minst 2-3 år. Jeg har og fysiske plager i ene øret. Noe jeg ikke har fått noen forklaring og slikt på. En blir jo redd når det er noe en kjenner selv er galt.

    Svar: For å kunne gi deg et utfyllende svar på dette spørsmålet måtte vi hatt mer informasjon om situasjonen din, og vårt svar til deg blir derfor ganske generelt: Først og fremst vil vi råde deg til å be din primærlege om å sende en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Hvis man plages av sin tinnitus er det alltid lurt at det blir foretatt en grundig utredning før man eventuelt får tilbud om videre behandling. Etter som vi forstår er du bekymret for at noe er galt, og en grundig utredning hvor du får svar på spørsmålene dine vil derfor være ekstra viktig. Tinnitus er ytterst sjeldent et symptom på en alvorlig sykdom, men bekymringer om at noe er galt uten å få tilstrekkelig svar vil kunne bidra til at tinnitus blir et større problem.