Spørsmål

  • Tinnitus forverres etter hvil
    199

    Spørsmål: Jeg har hatt det jeg selv mener er tinnitus omtrent siste året, men opplever at det er sporadisk hvor mye og hvor intenst. Men jeg har lagt merke til at det er særlig etter at jeg har hvilt ettermiddagslur at den er forstyrrende. Er det vanlig at det er slik?

    Svar: Din tinnitusopplevelse er helt normal. Kroppen har ulike filtre som aktivt sorterer hvilke signaler sansene skal fokusere på og hvilke signaler som skal ignoreres. Kroppen jobber aktivt med slik filtrering i våken tilstand. Ved søvn vil kroppen imidlertid slippe en del av dette forsvarsverket, og når du våkner igjen vil det derfor kunne ta litt tid før kroppen igjen filtrerer bort tinnitussignalet. Dette er nok årsaken til at du ofte hører tinnitus etter at du har hvilt middagslur.