Spørsmål

  • Botox
    2071

    Spørsmål: Jeg har hørt og lest om botox-behandling mot tinnitus. Vet dere noe om effekten av dette? Og hvor man i tilfelle setter botoxen i en slik behandling?

    Svar: Vi tilbyr ikke denne behandlingen og vet ikke om noen i Norge gjør dette. Man vet enda ikke noe om langtidseffekten av slik type behandling, men det pågår for tiden en studie i California.