Spørsmål

  • Kan tinnitusplager behandles?
    2535

    Spørsmål: Kan man bli kvitt tinnitus? Jeg mener ja. Ser i diverse forum og på Hørselshemmedes landsforbunds hjemmesider at man ikke kan bli kvitt tinnitus, bare lære å leve med den. Jeg fikk tinnitus i 2010, var på kurssted tidlig i 2011, brukte deretter TRT i ett år og ble kvitt plagene. Jeg har reklamert ivrig for legen og audiografen som hjalp meg. Nå får jeg vite av Hørselshemmedes forening at det ikke går an å bli helbredet, og at jeg må være svært dyktig på selvbedrag. Går det an å bli kvitt plagene, eller er det jeg som er spesielt god på selvbedrag?

    Svar: Vi støtter deg i at tinnitusplager kan behandles. Årsaken til at tinnitusplager oppstår, vedvarer og i hvor stor grad man er plaget, er høyst individuelle. Dermed er også behandlingsutsiktene svært forskjellige fra person til person. Det kan kanskje være en forklaring på HLF’s holdning, hvor man er tilbakeholden for å ikke skape urealistiske forventninger?