Spørsmål

  • Klikkelyder i øregangen
    2703

    Spørsmål: Jeg ble forgiftet av medesinen Finasterid og ett av symptomene var at jeg hørte sterke klikkelyder inne i øre-gangene. Det kjentes også ut som om mekanismen inne i øret spasmet og at det var det som skapte lyden. Slik hadde jeg det i flere år til jeg kurerte meg selv med Alpha lipoic acid. Er dette Tinnitus? Er det i så fall en egen type Tinnitus som har et eget navn? Jeg antar at klikkingen var forårsaket av nevrologisk skade som følge av medikamentell forgiftning.

    Svar: Det du beskriver er hva som kalles objekt pulserende tinnitus, og som kanskje mer spesifikt vil tilhøre mellomøremuskel myoklonus. Ved spesialmåling av trommehinnen kan denne muskulære aktiviteten påvises.