Spørsmål

  • Variasjon i tinnitusopplevelse
    2755

    Spørsmål: Hei. Jeg har en tinnitus som øker noe voldsomt når jeg legger meg, og spesielt hvis jeg legger meg på venstre side, da er det som om hele hodet står i "fult" fyr og det kan pågå en 2-3dager før det gir seg og blir en "normal" øresus noen timer, så om morgonen når jeg våkner igjen er øresusen voldsom igjen. Hva er årsaken til det? Kan det være en form for krystallsyken? eller balansenerven? Har gått med fysioterapaut i 2år og bruker biteskinne, men blir ikke bedre.

    Svar: Det er mange kompliserte sammenhenger knyttet til opplevelse av tinnitus og det kan være flere årsaker til at du opplever det slik. Det du beskriver her er ikke krystalllsyke. Du bør be om en grundig utredning, og du starter enten hos fastlege eller går tilbake der du har vært til behandling tidligere.