Spørsmål

  • Hørselsvern, nedsatt hørsel og tinnitus
    2776

    Spørsmål: Hei! Jeg har nå vært mindre plaget av tinnitus i 3 år. Jeg tror det startet da jeg dykket og var forkjølet og fikk kraftig pipelyd på venstre øre. Siden da har det vært lite lyd, og føltes som en dott i øre, men trommehinna sprakk ikke under episoden. Hadde smerter i øret etterpå. I år har jeg slitt mer med sus og piping. Nå hadde jeg en opplevelse av mye høyere grad av samme type lyd i ca 2 timer, før den dempet seg igjen. Jeg er livredd for å forverre tinnitusen og har brukt ørepropper i klasserommet der jeg jobber under støy til tider. Bruker det også i store forsamlinger. For to år siden tok jeg hørselstest som påviste en liten dipp i venstre øre. Jeg lurer på om det er sannsynlig at tinnitusen kom etter dykkingen? Gjør jeg rett i å bruke ørepropper? Hvor stor er oddsen for at jeg opplever konstant forverring, gradvis forverring?

    Svar: Øret og hørselen er et aktivt organ. Hvis hjernen opplever å høre for lite, kan følsomheten oppjusteres slik at det blir mulig å høre til tross for hindringer. Det er viktig å beskytte seg mot høy lyd, men samtidig bør du være varsom med bruk for å ikke trigge følsomheten i hørselssystemet ytterligere. Hjernen skal tåle hverdagslige lyder og økt bruk av hørselsvern kan forverre situasjonen på sikt selv om det oppleves som en lindring på kort sikt. Tinnitus kan ha debut i forbindelse med både en vedvarende eller forbigående hørselsendring. Du bør vurdere å be om en utredning av hørselen din. Start hos fastlege.