Spørsmål

  • Bivirkning av medisiner
    2811

    Spørsmål: Hvilke medikamenter (medesin) kan gi tinnitus plager som bivirking?

    Svar: Hvis du mistenker at tinnitus kommer pga. legemiddelbruk, kan du i første omgang lese pakningsvedlegget til den aktuelle medisinen. Der skal kjente - både vanlige og mindre vanlige - bivirkninger være beskrevet. Dersom du mistenker en slik sammenheng uten at det er beskrevet tinnitus som kjent bivirkning, tar du kontakt med legen som har foreskrevet medisinen. Hvis det er grunnlag for det og det finnes alternativer, kan det være aktuelt å bytte preparat. Det er viktig at du søker råd hos lege vedr. dette. Hos Legemiddelverket kan du lese mer om innmelding av bivirkninger.