Spørsmål

  • Kan tinnitus forverres?
    2869

    Spørsmål: Jeg har levd med tinnitus siden ungdomsalderen, og har lært å leve med det etterhvert. Jeg husker å leste en gang, at så lenge man har fått tinnitus, kan den ikke bli verre enn den i utgangspunktet er for hver enkelt. Altså at så lenge man har "fått den", kan ikke lyden bli mer intens. Stemmer dette? Selvfølgelig blir den mer intens når man utsettes for høye lyder som konserter og lignende. På forhånd takk.

    Svar: Tinnitus oppleves veldig individuelt. Noen opplever at styrken variere fra dag til dag eller er stabilt høy eller lav. I hvilken grad man reagerer og plages av tinnitus, er også individuell. Vedvarende tinnitus kan man venne seg til og lære seg å leve med, selv om man ved debut ikke kan forestille seg at det er mulig. Tinnitus kan senere endre seg pga. endret hørsel, livssituasjon eller stressnivå.