Spørsmål

  • Hjernerystelse og tinnitus
    2907

    Spørsmål: Fikk tinnitus for 3,5 måneder siden etter en hjernerystelse. Nevrolog sier at det er gode prognoser for at tinnitus kan bli borte over tid siden jeg fikk dette etter slag mot hodet. Har vært på noen konserter uten å beskytte ørene før hjernerystelsen, også hørt ganske mye på høy musikk med hodetelefoner og vært mye på gruppetimer på treningsstudio med ekstremt høy musikk. Fikk imidlertid aldri øresus etter det. Men lurer på om ørene kanskje har blitt skadet over tid og at hjernerystelsen var det som utløste tinnitus? Eller er det slik at tinnitus etter "støytrauma" kommer med en gang etter at man har utsatt seg for høy lyd? Nå er jeg veldig redd for at tinnitusen skal bli verre, den har endret seg mye i de månedene jeg har hatt den både i intensitet og i hva slags lyder jeg hører. Prøver nå å beskytte ørene hvis jeg er redd støynivået er for høyt, opplever også at jeg tolererer høye lyder mye dårligere enn før, har noen spørsmål ifht. beskyttelse: 1) Kan man skade/forverre tinnitus dersom man er sammen med mennesker som snakker og ler veldig høyt? 2) Bør man beskytte seg for støy fra trafikk? F. eks. dersom man går langs en motorvei? 3) Bør man beskytte seg fra lyder som støvsuger, hårføner, barn som skriker o.l.? 4) Kan man høre på musikk i øretelefoner på lavt volum?

    Svar: Tinnitus kan oppstå etter å ha vært utsatt for høy støy, i forbindelse med akutt og sakte progredierende hørselstap og i forbindelse med ulike skader i nakkeregionen og hodet. Debut av tinnitus kan ikke alltid knyttes til en enkelt episode. Hørselssystemet skal tåle lyd og støy fra de lydkildene som du nevner. Hørselssystemet er svært aktivt og dersom man holder på med overdreven beskyttelse mot lyd, kan man trigge høyere aktivitet og få flere plager isteden for færre. I forbindelse med hjernerystelse kan det være en rekke hensyn du skal ta, i så fall bør du få veiledning om det fra nevrologen din.