Spørsmål

  • Ketamin
    2919

    Spørsmål: Hei. Jeg vurderer ketamin behandling mot tinnitus. Vet dere om det fungerer og er det risikofritt?

    Svar: Vi har ingen erfaring med ketamin i behandling av tinnitus. Ketamin er et rusmiddel som Legemiddelhåndboka definerer som Hallusinogener, på linje med bl.a. LSD og fleinsopp. Felles for disse stoffene er at de kan gi psykose- og drømmelignende tilstander. Bruk av ketamin er ikke risikofritt.