Spørsmål

  • Smerteproblematikk og tinnitus
    2935

    Spørsmål: Etter 6 år med tinnitus etter saging i metallplate er eg fortsatt svært plaga av smerter spessiellt i høgre øyreregion. Smertene har karakter av spenninger og trykk i høgre øyre og område rundt dette. Ved å trykke mot høgre tinning aukar lyden vesentleg det same gjeld dersom eg vrir på hovudet. Ubehagsterskelen i høve lyd er ikkje så problematisk. Nytter hørselvern når eg støvsuger. Har hatt mange timer med fysioterapi og litt kiropraktor men har ikkje fått hjelp av dette. Prøver å ta litt øvelser og ballansetrening og trener samt er i full jobb. Har fått plass på Landåsen til sumaren. Smertene samt tinnitus plager meg i stor grad. Er fortsatt svært plaga av smerter i høgre øyre. Er i tvil om denne skaden er nerveskader i vev grunna hørselskade eller spenninger knytta til tinnitus. Smertene i høgre øyre varrierer i intensitet og omfang. Av og til oppfattast det som ein etseskade andre tider som eit trykk i øyre. Av og til i tinningslappen og andre tider i øyreinngangen. Av og til minner smertene om ein krampetilstand eller elektrisk spenning. Når eg er fysisk aktiv er smertene verst. Eg stivner til i nakkeregionen som ein reaksjon på smertene. Tinnitussen varierer mykje i høve stillinga på hovudet. Smertene stresser meg heile dagen og merker at det virker inn på pusten. Når smertene er på sitt verste har eg også smerter i venstre øyre. Nytter ikkje lenger høyreapparat då eg ikkje hadde spesiellt nytte av dette. Er i jobb og trener mykje men sliter daglig med smerter som preger meg i stor grad heile dagen. Har minst smerter når eg ligg i ro. Sover brukbart ved bruk av immovane og Rameron om kvelden. Forslag til tiltak?

    Svar: Vår erfaring er at det kan være hensiktsmessig med en utvidet medisinsk og audiologisk utredning når problemene er så sammensatte og vedvarende som du beskriver. En slik prosess kan starte hos fastlege, evt. fortsetter hos den spesialisten som har utredet og behandlet deg tidligere. Du kan også be om en second opinion hos en annen spesialist/klinikk enn der du var første gang.