Spørsmål

  • Betaserc
    2956

    Spørsmål: Hei. Har dere erfaring med en medisin som heter Betaserc?

    Svar: Vi har ikke kjennskap til bruk av Betaserc i behandling av tinnitus.