Spørsmål

  • Stressrelatert tinnitus
    2973

    Spørsmål: Hei! Jeg fikk en summing i hodet plutselig denne julen. Den er nå konstant. Den er naturligvis høyest når det er helt stille. Legene mener det er stress-relatert. Jeg har perfekt hørsel og ikke vært utsatt for høy lyd. Jeg har aldri opplevd tinnitus tidligere verken ved konsert/høy lyd eller lignende. Har dere noe erfaring med stress relatert tinnitus, og kan det virkelig vare så lenge som over 3 måneder? Tror dere dette går over? Jeg har vært hos to fastleger, og en ørespesialist.

    Svar: Årsakene til at tinnitus oppstår kan være flere. Stress kan være en årsak, i tillegg til å være en faktor som vedlikeholder fokuset på tinnitus slik at det blir vanskelig å legge ned reaksjonen på tinnitus. Du kan lære mer om tinnitus i e-læringskurset her på dette nettstedet, se s.21 i kurset om Tinnitus. Fokuset på tinnitus kan reduseres over tid, med riktige teknikker, som for eksempel avspenningstrening og lydberikelse.