Spørsmål

  • Kostnader ved tinnitusbehandling
    314

    Spørsmål: Hvor er det mulig å få behandling, må utgiftene dekkes av pasienten eller går dette som vanlig konsultasjon?

    Svar: Helsetjenester gitt i regi av fastlegeordningen, sykehus og avtalespesialister går inn under det offentlige helsevesenet og frikortordningen. Helseforetakene har også avtale med private aktører i forbindelse med mestringskurs, her vil Egenandelstak 2 kunne gjelde. Det finnes nok også noen helprivate tilbud, og noen av disse kan ha individuelle avtaler med NAV. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det finnes to frikortordninger: Egenandelstak 1 og Egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Du kan lese mer om dette hos Helsenorge.no. Er du usikker på hvilken ordning som gjelder der du ber om å bli behandlet, kontakter du Frikorttelefonen 815 70 050