Spørsmål

  • Yrkesskade
    3142

    Spørsmål: Har vært i utenlandstjeneste og skulle spise på en lokal restaurant. Da det ble avfyrt 2 granater som slo ned ved nabohuset vegg i vegg. Siden den gang har jeg hatt konstant piping i ørene. Fikk vite av en venn at jeg hadde krav på yrkesskade erstatning. Gikk til en spesialist og fikk konstatert tinnitus. Sendte inn papirene fra tjeneste og spesialist. Men fikk avslag. Har sent inn klage og der står saken nå. Har PTSD fra tjenesten. Kan de nekte meg 5% ekstra i yrkesskadesaken?

    Svar: Yrkesskadegrad ifm hørselsskade og tinnitus blir på lik linje med all annen yrkesskade behovsprøvd med bakgrunn i hvilken grad skaden påvirker deg. Det blir kun vektlagt de plager som er utredet og dokumentert (hørselsskade, overfølsomhet for lyd, tinnitus, og psykiske plager av disse). Dersom dine behandlere i helsevesenet mener at din yrkesskade skal vektlegges mer enn det du har fått, er det hensiktsmessig at de klager sammen med deg. Dersom det kan dokumenteres ytterligere plager enn det første søknad ble begrunnet med, kan det søkes på nytt. Lykke til.