Spørsmål

  • Tinnitus etter hjermerystelse
    3146

    Spørsmål: Jeg er plaget med hodesus. Det fikk jeg etter en hjernerystelse. Det arter seg som susing/ vifter i hodet. Nå har det imidlertid endret seg litt og jeg skjønner ikke helt det. Om morgenen når jeg våker er den vanlig susende. Ofte øker det ut over dagen og jeg føler akkurat som jeg har vind i ørene. Jeg kan få dotter og blir veldig svimmel og kvalm. Må legge meg nedpå. Kaster ikke opp, men nesten. Jeg blåser luft ut av ørene, da kun høyre da det venstre virker tettere på en måte. Jeg kan bli veldig ustødig og tipper nesten litt. jeg kan få en veldig høy lyd plutselig i venstre øre som kan forsvinne like brått som den kommer. Susingen min er blitt litt mer ringing føler jeg i tillegg til susing. Jeg er også veldig var for lyder i den betydning at jeg blir kjempedårlig av bråk og stress. Jeg bruker litt ørepropper i perioder. Kan jeg ha fått en skade i det indre øret eller en sykdom? Jeg føler susingen er blitt litt mer konstant høy og litt mer dottfølelse enn før. Hva kan dette være ?

    Svar: Ved vedvarende endringer i tinnitus anbefaler vi at du kontakter din tinnitusbehandler eller primærlege for henvisning til utredning av din tinnitus. Tinnitus kan oppstå etter et hodetraume og balanseproblemer er vanlig etter både milde og alvorlige hodeskader. Stress og kraftig lyd kan også påvirke tinnitus. Det er viktig at du snakker med fastlegen din om hvordan du har det, slik at du kan komme til en klinikk hvor du får en grundig utredning. Du kan ellers lese mer om tinnitus i vårt e-læringskurs ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html ). Der blir mange av dine spørsmål besvart.