Spørsmål

  • Barn med tinnitus - skole
    3150

    Spørsmål: Jeg har et barn som har fått tinnitus. Har fått hjelpemiddel som pute med lyd i slik at innsovningen fungerer nå. Jeg lurer på om barnet har krav på tilrettelegging på skolen. Barnet gir klart uttrykk for at det f.eks. ikke mestrer å sitte side om side ved en medelev, og jeg har bedt om at barnet får ny person å sitte ved siden av, men skolen sier nei. Jeg tenker skolen ville hatt nytte av å lære om hva tinnitus er, og derfor lurer på om jeg kan be sykehuset stille med en person for å gi nødvendig veiledning? Finnes det noen resursperson for barn med tinnitus?

    Svar: Her er det mye å ta tak i, og vi anbefaler at dere samarbeider med PPT, lege og skole for å avdekke om det kan være andre grunner enn tinnitus  som gjør det vanskelig å konsentrere seg på skolen. Dersom dere allerede har kontakt med sykehusets hørselssentral, anbefaler vi å be om et samarbeidsmøte mellom skole, lege, hørselssentral og PPT. Vi har dessverre ikke kjennskap til lokale ressurspersoner spesifikt for barn med tinnitus, men anbefaler å kontakte deres lokale hørselssentral for informasjon om dette.