Spørsmål

  • Lærer som bruker headset
    3152

    Spørsmål: Jeg er litt plaget av tinnitus, men de to ukene har det blitt verre. Jeg er lærer og har en ny elev med nedsatt hørsel. Derfor bruker jeg headset og elevene mikrofoner i klasserommet. Er det mulig at det er dette som har gjort tinnitusen verre?

    Svar: Bruk av headset og mikrofoner i seg selv er nok ikke årsak, men stress og fokus på lyden vil kunne forverre tinnitus kan være årsaker til økt fokus på tinnitus. Vi anbefaler at man prøver å unngå fullstendig stillhet ved lydberikelse - høre på radio, musikk eller andre bakgrunns- og omgivelseslyder, og vurdere avspenningsøvelser. Se gjerne våre e-læringskurs om tinnitus og avspenning for mer informasjon. Lykke til!