Spørsmål

  • Forverring av tinnitus ved TV/mobil/iPad
    3200

    Spørsmål: Hvorfor er det slik at min tinnitus aktiveres veldig mye når jeg ser TV, bruker mobil og I-PAD? Da er det som om det bruser over! Min tinnitus er i form av susing og knasing! Takknemlig for svar.

    Svar: Det er vanskelig å svare på dette uten å vite mer om din hørselssituasjon. Vi anbefaler at du kontakter primærlege for utredning av tinnitus. Det er nyttig for behandling av din tinnitus at alle opplysninger om endringer i lydoppfattelsen tas med i vurderingen. Lykke til.