Spørsmål

  • Søvnproblemer og jobb/sykemelding
    3206

    Spørsmål: Jeg har hatt plagsom tinnitus siden årsskiftet. Jeg har hele veien brukt å ha på lyd når jeg skal sove, fordi jeg ellers ikke får sove, og har generelt store problemer med å sove. Det gjaldt spesielt de første 6 månedene, og de resterende månedene har også vært vanskelig å få sove, men jeg prøver ut ulike teknikker som tidvis hjelper noe. I det siste så har jeg ved noen anledninger droppet å bruke lydkilde når jeg sover fordi det er forstyrrende for partneren. Jeg har etter mye konsentrasjon klart å sove. Men jeg lurer på om jeg fortrinnsvis bør bruke lydkilde, siden jeg er såpass plaget av lyden? Når kan jeg i så fall sove uten lyd, til tross for at jeg har tinnitus? Når det gjelder livssituasjonen, anbefaler dere at når en er såpass plaget med tinnitus at en roer ned hverdagen kraftig, eller kan en også holde på som før men med noe mer fokus på søvn og hvile? Problemet er at det er vanskelig å koble helt ut når en vet at en ikke "kan" koble helt ut. For eksempel anbefaler dere full sykmelding for en kortere periode for å få bukt med tinnitus (har hørt om flere som ble kvitt tinnitus etter noen måneder da de ble 100 % sykmeldt). Jeg har gradert sykmelding, men føler at jeg ikke får koblet tilstrekkelig ut.

    Svar: Vi anbefaler at du bruker lydberikelse ved innsovning. Dersom dette er problematisk for partner, kan det være aktuelt å vurdere lydpute, da denne vil gi lyd mer begrenset til dine ører. Dersom dette fremdeles er plagsomt for partner, kan det være aktuelt å bruke andre lydkilder (headset, masker). God søvnhygiene er også viktig for søvnkvaliteten. Se gjerne vårt e-læringskurs "Søvnskolen" ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/fa236de6-d34a-425c-9a90-597f36c88d0c/course/asset/main.html ) for tips og informasjon om søvn og rutiner. Det kan også være nyttig for deg å se igjennom våre andre e-læringskurs, om avspenning og om tinnitus. Sykemelding kan være aktuelt i overgangsperioder der man trenger å stresse ned. Stress er en mulig årsak til tinnitus, og kan også forverre eksisterende tinnitus. En av behandlingsmetodene vil derfor være å aktivt stresse ned, både privat og ifm jobb. Tilrettelegging på arbeidsplassen blir derfor ofte også aktuelt når man kommer tilbake. Dersom man føler seg opplagt, kan man jobbe og leve som før. Tinnitus trenger ikke være til hinder for en normal hverdag, og med riktig behandling er målet å kunne leve så normalt som mulig.