Spørsmål

  • Tinnitus endres når jeg trykker på siden av hodet
    3219

    Spørsmål: Suset og pipelyden i øret øker når jeg trykker med hånden på siden av hodet, det kan vel være at muskler i kjeve eller nakke er årsaken til lyden. Finnes det noen behandling for dette?

    Svar: Muskelspenninger i kjeve og nakke kan være en av årsakene til tinnitus. Vi erfarer at en del pasienter kan manipulere volum av tinnitus ved å trykke på kjeveleddet foran øret og under øret. Vi anbefaler bruk av avspenningsøvelser (se vårt e-læringskurs http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/fea662e5-1b58-4cb8-b793-1172f10ced78/course/asset/main.html ). Dersom plagene vedvarer, bør du kontakte din primærlege.