Spørsmål

  • Multippel sklerose (MS)
    327

    Spørsmål: Jeg antar jeg har tinnitus som jeg kan "leve med" siden lydnivået ikke er avskrekkende høyt. Konstant sus, singling, piping, fossefall, bier, fly, altså mange varianter, men mest sus. Jeg har snakket med andre med tinnitus, og nevnt at f. eks. sus kan gå over til pip av en mye høyere frekvens på et brøkdel av et sekund. Det har jeg ikke forstått er det vanlige, men kanskje jeg tar feil. Jeg innbiller meg også at tinnitus kan være årsaken til at jeg sliter med å følge med på samtaler med lavt volum. Jeg vil føye til at jeg har en mild grad av MS som ikke plager meg mye forøvrig. Kan det være årsaken til tinnitus? Hva kan jeg gjøre med mine plager?

    Svar: Det er normalt at tinnitus varierer i uttrykk og styrke. Mange opplever at tinnitus forstyrrer i samtale på lavt volum, men ofte skyldes dette at hørselen har endret seg og at du anstrenger deg mer for å høre nå enn tidligere. MS er en sykdom i nervesystemet og tinnitus er et uttrykk for endret nerveaktivitet. På bakgrunn av dette kan man ikke utelukke at din MS- sykdom har innvirkning på tinnitus. Ut i fra hva du forteller, anbefales du å få sjekket hørselen din.