Spørsmål

  • Svar til fortvilet pårørende
    3284

    Spørsmål: (Teksten i spørsmålet er forkortet av personvernhensyn) Hei! Pappaen min har hatt tinnitus i xx måneder. (...) Jeg føler han ikke blir tatt alvorlig av leger og spesialister, og at ting tar lang tid. Lang tid. Både når det kommer til henvendelse videre til ulike rehabiliteringssentre og andre spesialister. Faren min sier legene og øre/nese-spesialistene ikke har gitt han nok informasjon om hva han kan gjøre konkret for å mestre det, eller å undersøke han om det finnes andre underliggende årsaker til tinnitus. Mitt spørsmål til er: finnes det noen i Norge eller hvor som helst annen plass han kan gå og snakke med en tinnitusspesialist? Hilsen fortvilet datter av tinnitusrammet far.

    Svar: For å svare konkret på spørsmålet ditt: Under temaet "Akuttveiledning" her på tinnitus.no står det hvor han kan få hjelp, og tips om hva han kan gjøre for å møte forberedt. Dersom ikke fastlegen (eller ØNH-spesialist) tar problemet alvorlig, er det alltids mulig å bytte fastlege, og/eller be om å henvises til en avdeling de vet at har denne typen behandling (Søk på "tinnitus (øresus)" på frittsykehusvalg.no for å se ventetider). Under "Akuttveiledning" står det også en liste over frittstående institusjoner (med avtaler med regionale helseforetak) med opphold for tinnitusrammede. Lykke til!