Spørsmål

  • Støy hjemme og på jobb
    3360

    Spørsmål: Hei. Fra 2011-2016 bodde jeg på et soverom med en dB på rundt 70. Etter at jeg byttet jobb fikk jeg utbedret noe av denne støyen som resulterte i at det nå "bare " er rundt 60 dB på kontoret jeg sitter. Lyden er ujevn, med en slags trompet lignende lyd. Har nå fått konstatert tinnitus etter at jeg har merket økt sus og pipelyder i ørene. Har vanskeligheter med å konsentrere meg og har nesten konstant hodepine. Har også begynt å få søvn problemer, da plages med susing og pipelyder i ørene. Har vært hos ØNH spesialist og MR av hode og Bedriftslege og fastlege og ut fra en masse prøver etc viser det seg at jeg er frisk ellers. Kan det være denne lyden/støyen som er årsaken til min tinnitus? Må man ha hørselstap for å få tinnitus? Ps! jeg har verden beste jobb, men blir uvel neste umiddelbart etter jeg har kommet på kontoret.

    Svar: Både støy og stress kan begge være grunner til at du opplever tinnitus. Man kan også ha tinnitus uten å ha et hørselstap. Det fremkommer ikke av spørsmålet ditt om de verdiene du snakker om har vært målt av arbeidstilsyn el.l., men vi anbefaler at du snakker med ditt lokale verneombud og eventuelt får tatt en måling. Å bli utsatt for støy over lengre tid, også med den styrken du beskriver, kan være svært slitsomt og stressende, og kan være med på å forverre en allerede svak tinnitus. Derfor kan det være greit å få en tinnutusutredning og arbeidstilrettelegging - ta kontakt med din primærlege for å vurderes for en slik utredning. Støy generelt og regelverk rundt dette anbefaler vi å lese mer om på websidene til Norsk Forening mot Støy http://www.stoyforeningen.no/ Der står det både om støy i hjemmet og på jobb.