Spørsmål

  • Ventetider for tinnitusutredning og -behandling
    3422

    Spørsmål: Tror jeg har tinnitus. Og har blitt henvist videre av min fastlege. Men 12 ukers ventetid. Er det negativt for en min eventuelle behandling å vente så lenge?

    Svar: Ventetid for utredning og behandling av tinnitus varierer veldig fra behandlingssted til behandlingssted, og 12 uker er ikke nødvendigvis lenge i denne sammenheng. Dersom du er redd for at tinnitus og eventuelle følgeplager skal bli forverret i ventetiden, kan det være hensiktsmessig å bruke tiden til å tilegne deg mer informasjon om tinnitus og behandlingsmetoder. Bruk www.tinnitus.no aktivt, og gjennomgå gjerne vårt e-læringskurs om tinnitus i ventetiden. Dersom du synes ventetiden virker lang, kan du sjekke ventetider på tinnitusutredning og -behandling på frittsykehusvalg.no og eventuelt be om henvisning til et behandlingssted med kortere ventetid . Lykke til!