Spørsmål

  • Kan tinnitus gå over?
    3490

    Spørsmål: Kan tinnitus gå over?

    Svar: Tinnitus etter kraftig lydpåvirkning går i de aller fleste tilfeller over etter en kortere periode, men det er et tegn på at øret har blitt utsatt for for høy lyd, og at du i fremtiden bør beskytte øret mot høye lyder. Dette er fordi hørselen kan bli skadet og tinnitus dermed kan vedvare. Tinnitus som varer opp til 3 måneder kalles akutt tinnitus. Ved vedvarende tinnitus, anbefaler vi at du kontakter fastlegen din. Lykke til!