Spørsmål

  • Tinnitus og kjeveleddsplager
    3503

    Spørsmål: Eg har hatt tinnitus tidlegare i samband med at eg har vore utsett for høg lyd, men denne har alltid gått bort etter ei tid. No har eg imidlertid fått ein lyd som eg ikkje trur går bort, eg har fått TMD (temporomandibulær dysfunksjon) i venstre kjeveledd og ei konstant during i venstre øyre. Denne du ringa er ganske høgfrekvent, og eg legg mest merke til den om natta når eg skal sove. Er det nokon sjanse for at dette kan gå over av seg sjølv? Eg har vore i behandling hos audiopedagog, men ho seier at eg berre må oversjå det, men det er vanskeleg.

    Svar: Hos et lite mindretall av pasienter med tinnitus har dette en spesifikk organisk årsak, som i noen tilfeller kan behandles kirurgisk og/eller medisinsk. Dette gjelder eksempelvis kjeveleddsproblemer, tinnitus på grunn av forhold i blodårer, klikkende lyder pga. muskelsammentrekninger eller svulster ved skallebasis. Det finnes flere rapporter om vellykket behandling av tinnitus samtidig med at man har blitt behandlet for kjeveleddsproblemer. Symptomer ved kjeveleddssyndrom er blant annet  smerte, kjevelås, overfølsomhet for lyd og tinnitus. En undersøkelse av øre- nese- halsspesialist vil kunne avdekke og eventuelt utelukke dette.