Spørsmål

  • Tinnitus og fysikalsk behandling, og måling av tinnitus i decibel
    3608

    Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus på høyre øre siden 1996. Plagene har økt ved ulike støypåvirkninger. Ved MR ift annen sykdom, ble det gjort tilfeldig funn av et lite vestibularis scwannom (følges opp). Ved fysioterapi for nevrologisk sykdom, ble det utført såkalt lett manuell traksjon av nakken. Samme kveld økte tinnitus høyre side betraktelig, og plutselig kom også en slags klikkelyd i venstre øre, og deretter tinnitus, som ikke har gitt seg siden. Dette er drøyt to år siden. Ved øvelser hos fysioterapeut i høst, ble tinnitus på begge sider kraftig forverret. Fysioterapien er egentlig en viktig del av behandlingen for min nevrologiske sykdom (nakkedystoni), men nå er jeg usikker på om jeg tør fortsette med dette. Jeg har nå noe redusert hørsel og føler at det er på nippet til at jeg trenger høreapparat. Spørsmål 1 - Kan jeg risikere at tinnitusen stadig forverrer seg av fysikalsk behandling? Spørsmål 2: Kan tinnituslyden på noen måte måles i desibel? Jeg har målt den uformelt selv, med lydmålerapp på mobilen - kunne høre tinnitus selv med hårføner som ga 75 db lyd... Jeg er klar over at dette ikke er en vitenskapelig måling. På forhånd tusen takk for hjelpen!

    Svar: Svarer direkte på spørsmålene dine: Spørsmål 1: Den forverring av tinnitus du opplever etter fysikalsk behandling av nakken, er forbigående, og ikke noe alvorlig. Du bør absolutt fortsette behandlingen du får, og forhåpentligvis vil også behandlingen over tid føre til mindre tinnitusplager. Spørsmål 2: Tinnituslyden kan måles i decibel (dB), men styrken på tinnitus vil alltid måtte ses i sammenheng med din høreterskel for lyd ved tilsvarende frekvens(er). Du sammenligner dessuten en lyd som kommer utenfra hodet med en lyd som skapes i kroppen. Derfor er det vanskelig å kunne gi et eksakt mål på tinnitus uten at du har målt hørselen på forhånd. Dersom du "måler" (og dette skjer jo ikke under kliniske forhold, så det vil ikke bli eksakt) en tinnitus på 75 dB, kan det hende at din høreterskel på tilsvarende frekvens ligger på for eksempel 70dB, og da må du trekke høreterskelen din fra det tallet du har funnet at tinnitusen ligger på. Ved kliniske målinger sier vi da at du har en tinnitus på 5 dB. I tillegg vil plagetheten av tinnitus variere, dvs at din følsomhet for å oppleve tinnitus kan øke, uten at selve lyden øker. Dette kan sammenlignes med at man kan irritere seg over en bakgrunnslyd når man er sliten, som man ikke legger merke til når man er uthvilt eller tankene er opptatt med andre ting. En lyd som ikke ligger i tinnitusens frekvensområde, som for eksempel føhneren, vil ikke alltid kunne maskere tinnitus. Du nevner i skjemaet ditt at du har vært til tinnitusbehandling i 1998 - jeg vil anbefale deg å be fastlegen om henvisning til en ny utredning av din tinnitus, slik at du kan få noen nye inntrykk og flere "verktøy" å bruke i hvordan du håndterer din tinnitus. Lykke til!