Spørsmål

  • Statiner
    564

    Spørsmål: Jeg har vært under behandling med Pravachol 20 mg og Albyl E 75 mg daglig i vel 6 år som sekundærprofylakse etter gjennomgått hjerteinfarkt 2007 hvor gjort coronarstenting med en metallstent. Symptomfri fra hjertesykdom og fysisk funksjonsnivå som tidligere og går lange fjellturer uten problemer. Litt høy BMI på 27-29 (varierende). De siste 2-3 måneder har jeg hatt mer eller mindre kontinuerlig høyfrekvent øresus på begge ører. Det er ved audiometri konstatert tap i diskant på begge ører. Pravastatin gitt fra apoteket har vekslet hver 3. måned som enten Pravastatin Teva eller Pravachol Bristol-Meyer Squibb avhengig utlevering. Nylig skiftet til P Teva fra P BM Squibb og synes å ha opplevd en viss bedring av øresus. Albyl E har vært likt hele tiden. Ønsker vurdering av sammenheng mellom min øresus og medikasjon, og evt. om skifte av merke (tilsetningsstoffer) kan ha noe å si evt. om overvekt er disponerende for øresus (?!). Vet at dette kanskje er spekulasjon og Albyl E bør jeg jo stå på uansett. Med streng diett (og vektreduksjon) kan jo i alle fall vurdere ikke å ha statin videre. Det siste blir min egen og min fastleges vurdering ut fra svar dere gir på problemstillingen med øresus per se.

    Svar: Kolesterolsenkende midler, statiner, er et middel som er brukt av svært mange som forebyggende behandling mot slag og hjerteproblemer. Lipitor nevner tinnitus som bivirkning. Dette er ikke nevnt ved Pravachol eller Pravastatin. Det er oss bekjent ikke publisert noen forskningsartikler som bekrefter tinnitus som generell bivirkning ved bruk av statiner. Selv om vi registrerer at flere tinnituspasienter behandles med statiner, ser vi ikke en stor behandlingsgruppe blant de som er i slik behandling. Det er ikke dermed sagt at det ikke skjer, men spørsmålet er her hvorvidt noen får tinnitus som bivirkning i mindre grad enn at de søker behandling. Per i dag er det behov for mer forskning på dette området for å kunne gi et godt svar på det du spør om. Helt generelt er det viktig å påpeke at dersom man vurderer å slutte med en medisin, bør dette gjøres i samarbeid med fastlege. Dersom man kan gjøre livsstilsendringer og dermed unngå medisinering, er jo det veldig fint. Opplever man en bedring med bytte av medikament av samme virkestoff, men ulike tilsetningsstoff, vil det være naturlig å fortsette med det merket som gir færrest bivirkninger. Høyfrekvent hørselstap sees gjerne sammen med tinnitus, og høreapparat kan for mange være til god hjelp både for konsekvensene ved slik hørselsreduksjon og tinnitus.