Spørsmål

  • Kroppslige reaksjoner på tinnitus
    756

    Spørsmål: Jeg fikk rask hjertebank med påfølgende tinnitus rett før påske. Ubehaget kom mens jeg lå på sengen å så en film. Hjertebanken ga seg, men nå 3 uker etter oppleves lyden fortsatt. Den oppleves som konstant. Lyden oppleves mest på høyre side. Det stikker også i øret av og til. Jeg har vært hos både legevakt og fastlege med fått lite hjelp. Blodtrykk, blodprøve, sjekk av ørene osv, men de kan ikke hjelpe meg. Har fått utskrevet sobril tabletter som jeg har tatt de siste 2 ukene. Har fått henvisning til tinnitus avd. på St. Olav men der er ventetiden 40 uker. Av årsaker jeg kan komme på som er verdt å nevne: Ble utsatt for et smell da jeg var 14 år som ga litt øresus. Men det var såpass moderat at jeg nesten aldri la merke til det. Dette er 17 år siden. Jobbet som helge-dj noen år. Dette involverer jo støy, men det er 5 år siden jeg sluttet med dette. Ellers er jeg forsiktig med å utsette meg for støy. Fikk mitt hittil eneste anfall av hyperventilering for noen mnd siden. Dette førte til at jeg ringte 113 i panikk. Har en jobb som gir meg dårlige søvnrutiner. (Nattskift) Sover i perioder altfor lite/dårlig. Kan stress, dårlig søvn, spenninger fremkalle dette? Kan jeg bli kvitt det? Da mener jeg: Kan lyden forsvinne? Hva gjør jeg?

    Svar: Du forteller at du ble utsatt for et smell da du var 14 år, og at du fikk litt tinnitus etter denne smellen. I voksen alder har du jobbet som helge-dj, og du har dermed vært utsatt for gjentatt støy. Hørselstap kan utvikle seg over tid både pga. alder og pga. påvirkning av støy. Tinnitus kan bli mer merkbar jo større hørselstapet er. Dersom hørselstapet ditt nå over tid har blitt forverret, kan det være en årsak til at opplevelsen av tinnitus blir endret. En akutt tinnitus medfører ofte en stressreaksjon i kroppen, og kroppen vil i noen tilfeller kunne reagere med hyperventilering eller angstanfall. Ut i fra hva du beskriver fikk du først hjertebank, deretter tinnitus. Hva dette skyldes skal vi ikke bevege oss inn på, men det vi vet er at opplevelse av tinnitus i kombinasjon med sterke følelser (f. eks. frykt) kan medføre at tinnitusreaksjoner befester seg. Slike reaksjoner styres på et ubevisst nivå i nervesystemet og lar seg ikke uten videre styre bevisstheten. Følelser knyttet til tinnitus kan avlæres når man er trygg på at årsaken til tinnitus ikke er farlig. Det er derfor viktig å bli utredet for tinnitus. Til slutt spør du om stress, spenninger og dårlig søvn kan fremkalle tinnitus. I seg selv er ikke disse tilstandene årsaken til tinnitus, men stress, spenninger og dårlig søvn kan bidra til økt aktivitet i det autonome nervesystemet som igjen kan føre til at opplevelsen av tinnitus blir verre. Det er derfor anbefalt å redusere stress generelt. Det finnes behandling for tinnitus! Du forteller at du har fått henvisning til St. Olavs Hospital, og det er bra. Det er viktig med utredning og videre behandling når man plages av sin tinnitus. Du kan imidlertid undersøke via fritt sykehusvalg om det kan være kortere ventetid andre steder for å komme til øre- nese- hals- spesialist og audiograf, for å få sjekket tilstanden i øret og om det kan være aktuelt for deg å starte opp med lydbehandling. Du bør også bruke ventetiden på å lære mer om tinnitus.