Spørsmål

  • Å leve med tinnitus
    786

    Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus i ca.4 år. Merket det først i forbindelse med tannbehandling. Hadde en kort tid feil bitt med litt smerter i kjeven. Det ble borte etter en tid. Tinnitus var mest i høyre øret den gang. Etter hvert ble det i begge ørene. Jeg har høreapparat, fikk det for 3-4 år siden, men selv med motlyd hjelper det ikke noe særlig. Den susingen er også plagsom. Kan ofte være best uten å sette på den lyden. Hver morgen begynner susingen oftest først i høyre øre, men kommer snart over i venstre øre også, og da suser det hele dagen. I blant hender det at det ikke suser. Når jeg setter på meg høreapparatet så snart jeg våkner, hender det en sjelden gang at susingen blir borte. Det er som å komme til himmelen. Så legger jeg meg. Når jeg våkner suser det igjen. Hver morgen når jeg våkner. Jeg har vel aldri sjekket ørene hos spesialist, bare vært hos audiograf. For noen år siden pumpet jeg opp et hjul på traktortilhengeren. Den var lastet med sand. Altså et tungt lass. Så eksploderte dekket mens jeg pumpet det. Men øresus fikk jeg først noen år etter. I militæret 59-60 og noen år etter drev jeg med skyting. Vi hadde bare vattdotter i ørene. Men som sagt, bare for få år siden fikk jeg øresus. Har vært på Briskeby en uke. Jeg har lydpute, men hver kveld en tid har jeg tatt en halv remerontablett, samt en kvart Imovane. Da sover jeg 5-6 timer. Sover aldri om dagen, har brukt albyl-e og simvastatin i 7-8 år etter by pass operasjon. Jeg har slitt med nakkeproblemer i mange år. I følge fysioterapeut er ikke slitasjen så stor at de skal gi så mye smerter. Men alle fysikalske behandlinger har ikke hjulpet. Så behandlingen ble slutt for et par år siden. Men tinnitusplagene er store. Omtrent hver dag. Jeg syntes tinnitusproblemet ikke er lett å håndtere.

    Svar: Du beskriver flere enkeltepisoder og ulike helsetilstander som både hver for seg og i sum kan bidra til at tinnitus oppstår og vedvarer. Det er lett å forstå at du finner det vanskelig å håndtere tinnitusproblemet slik du beskriver det, og det er viktig å tenke flere tiltak som til sammen og over tid vil bedre din livssituasjon. Din alder tilsier at du kan ha et hørselstap som har endret seg på disse årene du har hatt høreapparatene. Det vil derfor være lurt å ta kontakt med audiograf igjen eller en hørselssentral, for å teste hørsel, få justert og verifisert at du har korrekt forsterkning i høreapparatene dine. Det høres også ut som du bør få en evaluering av innstilling og eventuelt justering av støygeneratoren i høreapparatet. Når du har et påvist hørselstap og har tinnitus, er vår erfaring at det er grunnleggende med en god kompensering av hørselstapet for å kunne reagere mindre på tinnitus. Samtidig med dette bør du vurdere å gjenoppta behandling hos fysioterapeut eller begynne hos psykomotorisk fysioterapeut. Du fikk kanskje noen gode øvelser da du var på Briskeby, som du kan utføre daglig? Når man over tid går med slike plager som du beskriver, er det naturlig å etablere et reaksjonsmønster mot tinnitus og plagene. Denne spiralen må du forsøke å snu. Det finnes ulike mestringskurs man kan delta på (for eksempel Briskeby som du allerede kjenner) eller man kan oppsøke terapeut innen kognitiv terapi.