Spørsmål

  • Støyskade
    978

    Spørsmål: Har fått tinnitus etter en høy lyd på en konsert for 5 år siden. Plagen har heldigvis blitt mindre med årene. Etter kinobesøk, konserter med moderat lydnivå så tiltar tinnitus. Det gjør meg stresset og jeg fokuserer plagsomt mye på min pipelyd. Jeg går da og bekymrer meg for å ha fått en ny permanent hørselsskade. Er det anbefalt å holde seg unna all høy lyd som gir økt tinnitus? Har også hyperacusis og jeg skjønner det er en balansegang mellom å presse seg til å tåle høy lyd og det å få en hørselsskade. Jeg har med meg et instrument som måler akkumulert støy over tid og et annet som måler peak nivå. Er jeg på den trygge siden om jeg ikke utsetter meg for mer enn det arbeidsmiljøgrensene tilsier (85dB i 8 t, 88 i 4 t, 91 i 2t osv) og samtidig aldri utsettes for peak nivå over 100 dB? Eller bør man som tinnitusplaget/hyperacusisplaget ha mye lavere grenser?

    Svar: Støyskaden du pådro deg for 5 år siden kan se ut til å ha påvirket høreterskel både for svake og sterke lyder, og dette kan føre til en rekke plager. Noen opplever en forbigående oppjustering av tinnitus etter å ha utsatt seg for moderat lyd, slik du også forteller om. Årsaken ligger i den ubalansen som eksisterer i hørselssystemet ditt. Du anbefales å søke utredning og lydbehandling slik at hørselsskaden din kan kompenseres. Bekymring for ny hørselsskade etter eksponering av lyd med moderat lydnivå er ubegrunnet. Du er på trygg grunn om du holder deg innenfor hva arbeidsmiljøgrensene tilsier. For de aller fleste vil tinnitusplager avta over tid, slik som du beskriver. Stress og bekymringer bidrar gjerne til å opprettholde fokus på tinnitus og plager. Lydbehandling og god veiledning vil støtte den naturlige tilvenningsprosessen.