Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

(Svar fra før 01.01.19 med lenker til Læringsportalen har utdatert adresse -
"laeringsportalen" i starten av adressen skal nå byttes ut med "kurs".)

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Maskering og lydgenerator
  2571

  Spørsmål: Jeg har levd med Tinnitus i mer enn 40 år etter en tid som rockemusiker og stadig utsatt for svært høy lyd. Det er en støy (høy pipelyd) i begge ører, men som jeg på sett og vis har lært meg å leve med. For ca. 10-12 år siden kom jeg over en svensk webside for et sykehus (tror jeg), der man kunne "peile" seg frem til frekvensen på sin Tinnitus og deretter fikk man en motfrekvens (+-) på øret. Nesten som et mirakel! Ulyden forsvant og for første gang på ca. 25 år opplevde jeg STILLHET! En følelse som det nesten ikke går an å beskrive: ro i sinnet, ro i sjelen. Jeg lagret siden på min pc, men den ble jo skiftet ut etter hvert og jeg glemte å ta den med videre. I årene etterpå har jeg gjort utallige forsøk på å finne igjen denne siden, men uten hell. Jeg har vært hos audiograf og fått høreapparat som er ment å redusere effekten av Tinnitus, men ble mye uvel av å bruke det, så jeg sluttet. Har dere på Tinnitusklinikken kjennskap til det jeg nevner her: rett og slett å eliminere ulyden ved hjelp av motfrekvensen til den plagsomme pipingen.

  Svar: Det du beskriver her er opplevelsen man kan få ved en klassisk maskering av tinnitus. Ideen innenfor denne tradisjonen var at maskeringslyden skulle være sterk nok til å overdøve tinnitus, men ikke så sterk at den kom unødvendig i veien for taleoppfattelse. Fullstendig maskering ble brukt for å lindre pasientens ubehag, men for de fleste pasientene medførte dette bare en midlertidig lindring. I det øyeblikket maskeringslyden ble fjernet, var tinnitus i de fleste tilfeller like hørbar igjen. Tradisjonell maskering blir lite brukt som behandlingsalternativ i dag. I moderne tinnitusbehandling er lyd svært sentralt, og man kan sørge for lyd på ulike måter. Lydbehandling kan være bruk av naturlige lyder i omgivelsene som for eksempel musikk og naturlyder, eller man tilpasser en lydgenerator som generer en jevn lyd som skal lede oppmerksomheten bort fra tinnituslyden, slik som du beskriver å ha forsøkt. Det kan være du skulle ha fått utført en tinnitusanalyse som grunnlag for en reaktivering av høreapparatet, og at det vil gi bedre behandlingsresultat enn hva du tidligere har opplevd.

 • Sykemelding pga tinnitus
  2540

  Spørsmål: Jeg er selvstendig næringsdrivende og svært plaget nå for tiden av min tinnitus. Har levd med tinnitus mesteparten av livet mitt, men nå er jeg snart oppgitt. Familie mener det er bare jeg er litt stresset på jobben, men jeg føler snart det er farlig for mine kunder at jeg er der. Opplever stadig at jeg få små *blackouts* hvor jeg ikke skjønner sjøl hvorfor jeg har gjort det jeg har gjort, noe som er ikke godt som frisør. Få mer angst om å gå på jobb, men klarer ikke å være hjem for angst å skuffe folk, men likevel skuffer dem når jeg ikke er tilstede med hode. Burde jeg/kan jeg sykemeldes?

  Svar: Sykemelding kan være en midlertidig løsning når du er så plaget som du beskriver her, men dette må du snakke med fastlegen din om. Vi anbefaler deg å be om en henvisning til Øre-Nese-Hals-avdeling for utredning og vurdering av tiltak for å bedre din situasjon.

 • Videre utredning og behandling av tinnitus
  2541

  Spørsmål: Jeg ble sykmeldt for vel to måneder siden på grunn av utbrenthet etter mange år med mye stress. Jeg var svimmel, kvalm, hadde hodepine og sterkt plaget av øresus på begge årene. Øresus fikk jeg bare noen dager før sykmelding og jeg har ikke vært plaget av tinnitus tidligere. Etter to måneder er jeg fortsatt mye plaget av tinnitus selv om det har blitt noe bedre. En del av tiden har jeg en intens pipende lyd i begge ørene, mens enkelte dager er intensiteten noe lavere med susing i begge ørene. Fastlegen og bedriftslegen sa bare at jeg skulle være tålmodig og så vil det gå over av seg selv over tid. Dette var ikke tilfredsstillende da jeg var sterkt plaget og det var vanskelig å delta i samtaler. I tillegg var det vanskelig å sove om natten. Jeg har derfor nylig vært hos en privatpraktiserende audiograf som sjekket at det ikke var feil med ørene som var årsaken til tinnitus. Imidlertid var hørselen noe svak for diskant lyd i det ene øret. Jeg har fått låne høreapparat med motlyd og et apparat som jeg kan ha på nattbordet som lager lyder som får fokuset bort fra øresuset. Dette har hjulpet noe, men jeg fortsatt sterkt plaget. Mitt spørsmål er derfor; er det grunnlag for at situasjonen vil bli bedre over tid? Bør jeg oppsøke videre spesialistbehandling?

  Svar: Det er alltid grunn til å tro at en vanskelig situasjon kan bli bedre over tid, spesielt innen tinnitusbehandling. Spørsmålet er heller om du er tilstrekkelig utredet som et grunnlag for behandling. Når man er så plaget som du beskriver her selv etter de tiltak du beskriver, vil det være fornuftig å be om videre utredning og behandling.

 • Hvor mye lyd tåler jeg?
  2567

  Spørsmål: Har hatt øresus i ca 9 mnd etter en kveld på utested med høy musikk. Har vært hos lege, og han testet hørselen som var i orden. De siste ukene har det vært litt bedre og har f.t gått fra å være plagsomt til litt mindre plagsomt. Jeg pleide å gå saltrening med step etc. 2-3 ganger i uka. Der er det ofte høy musikk, men legen min mente jeg kunne gå der, at musikken der uansett ikke ville være for høy til å gjøre noen skade. Jeg gikk der med ørepropper en stund (og spurte i tillegg om de kunne dempe musikken litt), men tror proppene gled ut så det var nok en falsk trygghet, men jeg syntes ikke det ble verre. Men etter et fravær fra treningen på ca 14 dager syntes jeg øresusen var verre på kvelden da jeg la meg, og prøvde en gang til etter ca 14 dager. Etter det har jeg ikke vært på trening på ca 3 mnd i "redsel" for at øresusen skal forverres pga musikken der, og savner treningen veldig. Synes det er vanskelig å vite hvor høy lyd/musikk jeg tåler nå. Regner med det ikke er noen fasitsvar på om jeg bør holde meg borte fra treningen pga musikken? Akkurat det med hvilke høye lyder og musikk en bør unngå/ta hensyn til synes jeg er vanskelig. Dagligdagse lyder tenker jeg ikke over, de går greit.

  Svar: Selv om sansecellene i øret har en evne til å reparere skader innen få dager etter en støypåvirkning, kan støy føre til ikke-målbare-hørselstap og tinnitus. Ut i fra hva du beskriver er du i en overgang mellom en akuttfase og en normalisert fase hvor tinnitus oppleves mindre plagsom, og er naturlig nok opptatt av hva du kan utsette deg for uten å risikere større skade eller plager. Frykt for at høy musikk skal være skadelig kan føre til at du fokuserer mer på din tinnitus, og økt fokus vil kunne medføre at du opplever det som om tinnitus blir høyere. Du skal ikke unngå vanlige aktiviteter, tvert imot skal du oppsøke situasjoner og aktiviteter som oppleves lystbetont og som gir deg overskudd. Vi tåler kortvarig høy lyd, det er ikke farlig. Det er bra du ber om at lyden dempes dersom den er svært høy og du kan sørge for avstand til høyttaler.

 • Har jeg tinnitus?
  2577

  Spørsmål: Jeg er plaget med migrene og etter en kronisk periode på 1,5 mnd har jeg hatt konstant hodesus lik en vifte, med piping som kommer og går de siste 3 mnd. Legen kalte dette tinnitus. Men jeg er ikke så plaget av det egentlig, jeg sover godt om natten. Hvis jeg forer med mer lyd blir jeg ekstremt sliten, så jeg må helst ta pauser med stillhet for å tåle daglige lyder. Hva er det egentlig jeg har da? Hvem kan jeg få hjelp hos? 

  Svar: Det du beskriver er tinnitus. Definisjonen er opplevelsen av lyd som ikke kommer fra en ytre lydkilde. Det kan være flere årsaker til tinnitus og opplevelsen av tinnitus er individuell. Hvis du ønsker å ta tak i disse problemene du beskriver, kan du be om å bli henvist til Øre-Nese-Hals avd. for utredning.

 • Kan tinnitusplager behandles?
  2535

  Spørsmål: Kan man bli kvitt tinnitus? Jeg mener ja. Ser i diverse forum og på Hørselshemmedes landsforbunds hjemmesider at man ikke kan bli kvitt tinnitus, bare lære å leve med den. Jeg fikk tinnitus i 2010, var på kurssted tidlig i 2011, brukte deretter TRT i ett år og ble kvitt plagene. Jeg har reklamert ivrig for legen og audiografen som hjalp meg. Nå får jeg vite av Hørselshemmedes forening at det ikke går an å bli helbredet, og at jeg må være svært dyktig på selvbedrag. Går det an å bli kvitt plagene, eller er det jeg som er spesielt god på selvbedrag?

  Svar: Vi støtter deg i at tinnitusplager kan behandles. Årsaken til at tinnitusplager oppstår, vedvarer og i hvor stor grad man er plaget, er høyst individuelle. Dermed er også behandlingsutsiktene svært forskjellige fra person til person. Det kan kanskje være en forklaring på HLF’s holdning, hvor man er tilbakeholden for å ikke skape urealistiske forventninger?

 • Masker
  2539

  Spørsmål: Jeg håndterer tinnitus om dagen, men har problemer med å sove på kvelden. Har fått tilbud om masker. Kan masker bare brukes om natten? Kan det hjelpe meg å sove, uten at jeg blir avhengig av masker på dagen?

  Svar: Mange opplever akkurat som du at lydbildet på dagtid er tilstrekkelig for å håndtere opplevelsen av tinnitus. Om kvelden når vi skal sove er det roligere rundt oss, og følgelig færre lyder som konkurrerer med tinnitus. En lydgenerator som plasseres på nattbordet eller som er koblet mot en pute med høyttalere, tilfører lyd slik at tinnitus ikke får samme fokus. Det er mange som bruker lydgenerator om natten uten å bli avhengig av denne om dagen.

 • Kan høreapparat forverre tinnitus?
  167

  Spørsmål: Jeg har tinnitus og hørselstap, og jeg har derfor fått høreapparat. Men når jeg bruker høreapparatet blir min tinnitus mye verre. Jeg har selvfølgelig sluttet å bruke høreapparatet og er veldig usikker på hva jeg skal gjøre nå! Har dere et råd til meg?

  Svar: Først og fremst er det viktig at høreapparatet er nøyaktig innstilt til ditt hørselstap. Det gjelder både til høreterskel og til den subjektive ubehagsterskel. For å få det til så må vi måle både terskel for svake lyder og terskel for når lyder blir ubehagelige. Dette er viktig for alle som skal begynne å bruke høreapparat, men ikke minst for personer med tinnitus. Forhold i øregangen kan påvirke hvordan lyden oppfører seg på veien mellom høreapparatet og din trommehinne. I en vanlig høreapparattilpasning får en ikke tatt hensyn til slike forhold, og vår erfaring er at høreapparattilpasningen da hos enkelte kan bli for unøyaktig. En høreapparattilpasning kan verifiseres med REM- måling, hvor man måler forsterkningen ved trommehinnen. Vi erfarer at en slik måling er spesielt viktig i de tilfellene hvor bruk av høreapparat oppleves spesielt utfordrende. Er ikke dette gjort i ditt tilfelle, bør du undersøke hvor du kan få gjort dette nær der du bor. Når du har forsikret deg om at ditt høreapparat er riktig innstilt til deg, skal du begynne på tilvenningsprosessen. Det kan være krevende og slitsomt å venne seg til bruk av høreapparat. Hvis du opplever at det er slitsomt å bruke høreapparatet i starten, vil det kunne føre til at tinnitus oppleves som høyere i en periode inntil du har vent deg mer til høreapparatet. Mange opplever tinnitus sterkere når de tar av høreapparatene etter en tids bruk. Dette gjelder ikke minst de som har en umiddelbar positiv effekt av høreapparatene. Et høreapparat vil gi bedre lytteforhold og medføre at lyttesituasjoner blir mindre stressende. De aller fleste pasienter med tinnitus og hørselstap vil ha stor nytte av å få tilpasset et godt høreapparat. Du bør tenke langsiktig og jobbe systematisk med tilvenning av høreapparat. Først skal du bruke høreapparatet i rolige og kontrollerbare situasjoner, og deretter skal du gradvis bruke høreapparatet i flere og flere ulike situasjoner. Målet skal være at du så raskt som mulig bruker høreapparatet hele dagen. Først da vil høreapparatet hjelpe deg til å kompensere for hørselstap og behandle din tinnitus.

 • Muskler og blodårer
  2191

  Spørsmål: Hei, for noen år tilbake fikk jeg during i det ene øret. Dette hadde jeg i over 1 år. Jeg fikk konstatert diabetes og begynte med både tabeletter (metaformin)og insulin. Lyden ga seg etterhvert. Hadde kun problemet / lyden i øret hver gang jeg hadde kjørt bil, da satt den en stund i øret før det ga seg. Har også vært hos kiropraktor som kanskje har vært med på å bedre dette. For ca 3 uker siden var eg hos en diabetes lege til oppfølging. Det viser seg at min diabetes Type 2 hadde utviklet seg til noe som heter Mody. Dvs Diabetes type 1.5. I tillegg hadde jeg fått noe forhøyet blodtrykk. Så den dagen fikk jeg beskjed om å slutte med tabelettene (metaformin) og kunn bruke insulin. I tillegg måtte eg også begynne med en mindre dose med blodtrykksmedisin. Etter vel en uke på dette nye opplegget merket jeg en morgon da eg stod opp påny en brummende lyd i øret. Tenkte ikkje så mykje over det, men så begynte eg å legge meir og merke til dette. Blei skikkelig stressa og redd. En ettermiddag 5 dager etter den lyden kom i øret var jeg ute i en båt og fikk en masse trekk i øret, etter dette har eg en enda sterkere lyd. Og nå får jeg den hele tiden om eg reiser, bøyer meg eller er i nærheten av mye støy. Av og til virker en minste lyd som ekko, men ligger jeg rett ned forsvinner lyden. Dusjer jeg er også lyden borte noen minutter. Forrige uke satte lyden seg fast, og duringa var konstant. Var hos akupunktør. Dagen etter var lyden helt vekke og den var vekke over flere dager, men den begynte igjen 4 dager etter. Så eg lurer fælt på kva dette er. Kan nevne at jeg ofte vakner på morgenkvisten at eg er svimmel som om du kjører karusell. Og straks jeg reiser meg begynner lydene igjen. Eg tenker at dette ikkje kan være skikkelig tinnitus, men noe som har sammenheng med muskler eller blodårer å gjøre. Dette er iallefall forferdelige å ha og jeg blir skikkelige stressa av det. Noen som kan svare på dette?

  Svar: Lyd i øret eller hodet som ikke synes å komme fra en ytre lydkilde, klassifisere som tinnitus. Det kan være mange årsaker til at tinnitus oppstår. Tinnitus er ingen sykdom, snarere heller en reaksjon eller et symptom. Tinnitus kan ha en sammenheng med blodtrykksendringer og muskelspenninger. Stress, bekymring og fokus på tinnitus kan også virke forsterkende. At tinnitusopplevelsen endrer seg med ulike ytre lydstimuli er ikke uvanlig. Tinnitus lar seg ofte påvirke av flere faktorer, noe som gjør behandlingen kompleks. Det som virker som en gjennomgående observasjon av deg selv er at tinnitus er relatert til kroppslig bevegelse/stilling, og at den bedres etter fysikalsk behandling som kiropraktor og akupunktur. Har du mye spenninger i skulder og nakke? Dette kan både forsterke tinnitus og gjøre deg svimmel. En god behandling av dette bør i så fall hjelpe. Det vil være å anbefale at du prøver å ikke høre etter hvorvidt lyden er tilstede, sterkere, eller svakere på daglig basis. Et slikt fokus kan i seg selv være med på å forverre opplevelsen av tinnitus. Øresus er sjeldent et alvorlig tegn på sykdom, men som du sikkert opplever allerede, kan være svært irriterende. Du gir en del medisinske opplysningene, men vi har ingen anledning til å gå dypere i disse da vi ikke kjenner din helsesituasjon i sin helhet. Vil derfor anbefale deg å ta kontakt med fastlege for veiledning og ev videre utredning.

 • Konsert
  2170

  Spørsmål: Jeg skal egentlig på Bruce Springsteen konsert om ca 14 dager, og jeg bruker alltid ørepropper. Men 15. mai var jeg på et utested, tenkte ikke på propper, og må ha vært for lenge på dansegulvet nær musikk og høyttalere. Da vi gikk hjem pep det i ørene mine, og siden har det gjort det. dvs i 1 mnd nå. Ser ut til at det bare er i det høyre. Var til lege som har kalt meg inn til ny time i slutten av mnd for evt videre henvisning til spesialist dersom det ikke går over. Det suser/piper hele tiden, men er ikke fullt så bevisst på det i løpet av dagen da det alltid er andre lyder rundt meg da. Får også sove selv om det piper når jeg legger meg. Men nå lurer jeg på om jeg kan gå på konsert når jeg har fått dette? Og spesielt siden det er så pass "ferskt" enda for meg. Regner egentlig med at det ikke kommer til å gå over nå. En lege sa jeg ikke burde gå på konsert, og en annen sa jeg bare kunne gå, det ville ikke bli verre. Måtte ikke sette meg til pga dette, Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ikke gå, selv om jeg har ørepropper med filter som skal ta bort den skadelige lyden. Det er jo høy lyd på konserter, så er egentlig redd for at problemet med tinnitusen skal bli verre, selv med propper. En slik konsert som dette varer ofte i over 3 timer.

  Svar: Det finnes en standard med retningslinjer som har til hensikt å beskytte publikum mot skadelig lyd på konserter, men alle som går på konsert må selvfølgelig ta ansvar for egen hørselshelse. Spesielt viktig er det å ta forholdsregler når en går på store konserter med internasjonale mega-artister fordi arrangøren må akseptere at artist/lydansvarlig bestemmer lydnivå. Hvis du følger disse rådene på en konsert bør det ikke være noen grunn til å frykte at hørselen skades: • Sørg for avstand til høyttalere • Bruk hørselvern hvis lyden er høy • Ta pauser fra lyden Du forteller at du nylig har fått tinnitus og at du fortsatt er i en akuttfase. Kroppen jobber for å takle denne situasjonen, og i en slik fase er man ofte mer sårbar for eventuelle variasjoner i tinnitus enn man vil være når det har gått litt mer tid. Frykt for at høy musikk skal være skadelig kan føre til at du fokuserer mer på din tinnitus, og økt fokus vil kunne medføre at du opplever det som om tinnitus blir høyere. Du skal være trygg på at den akutte fasen av tinnitus alltid går over i en roligere fase. Det er kun snakk om tid. Du skal ikke unngå vanlige aktiviteter, tvert imot skal du oppsøke situasjoner og aktiviteter som oppleves lystbetont og som gir deg overskudd.