Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

(Svar fra før 01.01.19 med lenker til Læringsportalen har utdatert adresse -
"laeringsportalen" i starten av adressen skal nå byttes ut med "kurs".)

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Tilleggsplager
  675

  Spørsmål: Eg fekk ein hørselskade i august 2013 (saging i metallplate) som eg sliter med. Har relativt sterk høgfrekvent sus på begge øyre. Største problemet mitt er kan hende smerter i høgre øyre som varierer i omfang. Elles mykje muskelspenninger og smerte i musklaturen i hovudet. Har vore hos spesialist og fått høyreapparat med generator. Er usikker om dette hjelper. Er blitt noko meir lydømtåleg for kvasse lyder. Eg har kun ein liten hørselskade på diskanten slik at eg ikkje i utgangspunktet treng høyreapparat. Tanken var at høyreapparatet saman med lydgenerator skulle vere positivt for tinnitus. Har prøvd fysioterapi samt psykomotorisk fysioterapi. Av og til føles det som ein har elektriske spenninger i øyrene omlag som då eg fekk hørselskaden. Skaden var tydeleg over smerteterskelen. Lurer på om symtomene vil avta over tid.? Prøver med avspenningstrening. Denne skaden gjer at eg siste halve året har vore sjukmeldt frå jobben. Forslag til tiltak?

  Svar: Du skal være trygg på at tinnitus og symptomene du kjenner på vil endres over tid. Det er naturlig for kroppen å redusere oppmerksomhet til repeterende signal som ikke gir mening. Dette kalles habituering. I mellomtiden handler det om å gjøre de riktige tingene for å legge til rette for at habituering skal skje. Smertene du beskriver har nok sin opprinnelse i spenninger knyttet til tinnitus og fokuseringen på den. Følges du fremdeles opp av psykomotorisk fysioterapeut og har du fått treningsprogram som kan hjelpe deg å løse opp i disse spenningene? Hvis ikke, er dette noe du kan ta tak i. Det er flott at du bedriver avspenningstrening, men noen ganger kan aktive øvelser i forkant være nødvendig for å kunne få det riktige utbytte av avspenningstreningen. Når det gjelder lydbehandling: Er din ubehagsterskel målt? Hvis du har unormale verdier for når lyd blir ubehagelig, kan dere forsøke behandling først bare med lydgeneratoren. Når ubehagsterskelen er normalisert, aktiverer dere høreapparatfunksjonen. I noen kombiapparater kan frekvensområdet for støy endres, og det er mulig det kan være til hjelp. Støyen skal være hørbar og behagelig. Vår erfaring er at det tidvis kan være hensiktsmessig med en utvidet audiologisk utredning som inkluderer høyfrekventaudiometri og tinnitusanalyse, men først og fremst bør dere starte med å vurdere og eventuelt jobbe med ubehagsterskelen.

 • Sykemelding
  231

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus siden 1976 (er 61 år) og har vært lite plaget. Tinnitus oppsto i forbindelse med et plutselig hørselstap på høyre øre (resthørsel ca. 10 %). Ukjent årsak. Etter 36 år i samme jobb måtte jeg bytte pga. nedleggelse da jeg var nesten 60 år. Mye ny opplæring og jeg ble sliten og stresset. I tillegg mye pass av barnebarn i helger høsten 2013 pga. barns oppussing av hus. Da jeg kjørte på jobb 19.11.13 synes jeg bilen støyet så ekstra mye. Det gjentok seg flere ganger og innimellom fikk jeg også perioder med en følelse av "dotter i ørene" (støy og dotter har nå gitt seg). Etter en ukes tid satt jeg på jobb og oppdaget en ny brummelyd i tinnitus (har vært dum nok til å lytte på tinnitus pga. det som skjedde med støy og dotter). Den ga seg på kvelden da jeg la meg. Det gjentok seg 3 dager på rad og så var den borte i perioder for å komme igjen. Jeg var helt sykmeldt i 14 dager og oppdaget at den forsvant helt mitt i en interessant bok. I tillegg var den helt borte siste 4 dager av sykmeldingen. Kom igjen søndags kveld før jeg igjen begynte å jobbe 50 % på mandag. Spørsmålet mitt er om jeg bør fortsette å være sykmeldt i 50 % til jeg forhåpentligvis opplever det mindre plagsomt - eller om det kan være en ide å være helt sykmeldt i en lengre periode?

  Svar: Det er veldig fint å lese at du har hatt tinnitus i så mange år uten å være spesielt plaget. Dette er jo det mest normale når en tar de faktiske tallene i betraktning; Ca. 15 % av befolkningen har tinnitus, mens kun 1-3 % av disse er svært plaget. Mange opplever at kroppen håndterer opplevelsen av tinnitus, og at man plages mest når det er stille eller man ikke har oppmerksomheten rettet mot noe spesielt. Ulike faktorer kan medføre at tinnitus blir plagsom - og stress er en faktor. Det er en balansegang mellom å holde seg i aktivitet og til det å bruke seg helt opp. Det er veldig individuelt hva som gir energi og hva som tapper for energi, og det er viktig å ha et bevisst forhold til dette hvis en har en helsetilstand å ta hensyn til: Er man i 60 årene, bytter jobb, må omstille seg og lære mye nytt + bruker helgene på pass av barnebarn, vil nok mange oppleve at det blir litt for liten tid til hvile. Også for de som ikke har tinnitus. Hva man skal prioritere og hva man skal prioritere ned, og hvilke konsekvenser dette evt. får for en arbeidsgiver, må komme fram gjennom en dialog med fastlege. Å være sliten og stresset i en kort periode kan man tåle, men over tid er det naturlig at tinnitus blir et symptom på at man strekker strikken for langt. Ved å redusere det totale stressnivået, legger en forholdene til rette for den naturlige habitueringen som de aller fleste opplever med tinnitus. Tatt din alder i betraktning kan det også være hensiktsmessig at du får utredet hørselsfunksjonen på det gode øret. Det kan ha utviklet seg et aldersbetinget hørselstap der, som også kan spille inn på hvordan du lever med din tinnitus.

 • Statiner
  564

  Spørsmål: Jeg har vært under behandling med Pravachol 20 mg og Albyl E 75 mg daglig i vel 6 år som sekundærprofylakse etter gjennomgått hjerteinfarkt 2007 hvor gjort coronarstenting med en metallstent. Symptomfri fra hjertesykdom og fysisk funksjonsnivå som tidligere og går lange fjellturer uten problemer. Litt høy BMI på 27-29 (varierende). De siste 2-3 måneder har jeg hatt mer eller mindre kontinuerlig høyfrekvent øresus på begge ører. Det er ved audiometri konstatert tap i diskant på begge ører. Pravastatin gitt fra apoteket har vekslet hver 3. måned som enten Pravastatin Teva eller Pravachol Bristol-Meyer Squibb avhengig utlevering. Nylig skiftet til P Teva fra P BM Squibb og synes å ha opplevd en viss bedring av øresus. Albyl E har vært likt hele tiden. Ønsker vurdering av sammenheng mellom min øresus og medikasjon, og evt. om skifte av merke (tilsetningsstoffer) kan ha noe å si evt. om overvekt er disponerende for øresus (?!). Vet at dette kanskje er spekulasjon og Albyl E bør jeg jo stå på uansett. Med streng diett (og vektreduksjon) kan jo i alle fall vurdere ikke å ha statin videre. Det siste blir min egen og min fastleges vurdering ut fra svar dere gir på problemstillingen med øresus per se.

  Svar: Kolesterolsenkende midler, statiner, er et middel som er brukt av svært mange som forebyggende behandling mot slag og hjerteproblemer. Lipitor nevner tinnitus som bivirkning. Dette er ikke nevnt ved Pravachol eller Pravastatin. Det er oss bekjent ikke publisert noen forskningsartikler som bekrefter tinnitus som generell bivirkning ved bruk av statiner. Selv om vi registrerer at flere tinnituspasienter behandles med statiner, ser vi ikke en stor behandlingsgruppe blant de som er i slik behandling. Det er ikke dermed sagt at det ikke skjer, men spørsmålet er her hvorvidt noen får tinnitus som bivirkning i mindre grad enn at de søker behandling. Per i dag er det behov for mer forskning på dette området for å kunne gi et godt svar på det du spør om. Helt generelt er det viktig å påpeke at dersom man vurderer å slutte med en medisin, bør dette gjøres i samarbeid med fastlege. Dersom man kan gjøre livsstilsendringer og dermed unngå medisinering, er jo det veldig fint. Opplever man en bedring med bytte av medikament av samme virkestoff, men ulike tilsetningsstoff, vil det være naturlig å fortsette med det merket som gir færrest bivirkninger. Høyfrekvent hørselstap sees gjerne sammen med tinnitus, og høreapparat kan for mange være til god hjelp både for konsekvensene ved slik hørselsreduksjon og tinnitus.

 • Utredning
  867

  Spørsmål: Jeg har en stesønn på 23 år som påstår at han har ekstrem øresus. Dette problemet dukker opp til tider, ikke noe mønster i sykdomforløpet. Er det mulig å sove godt ved høy øresus? Beskrivelsen hans er at det føles som om øret sprenges. Han har vært hos fastlege for ca. 2 år siden ang. dette, så har det vært bra lenge før det plutselig dukket opp igjen nå. Bør han søke spesialist? Er det mulig å påvise at det er tinnitus 100 %?

  Svar: Tinnitus oppleves forskjellig fra person til person. Noen kan ha en konstant tinnitus, mens andre kan oppleve en tinnitus som kommer og går. I tillegg vil en del med tinnitus kunne oppleve at lyden varierer i styrke og frekvens. Mange tinnituspasienter sover godt og har ingen form for søvnproblematikk til tross for en plagsom tinnitus. Det er heldigvis ingen automatikk i at en person med tinnitus også opplever søvnproblemer. Hvis søvn oppleves problematisk, vil vi anbefaler dere å se på e- læringskurset "Søvnskolen" som er publisert her på nettstedet, i tillegg til å tipse om nettstedet www.sovno.no Det ikke mulig for andre å høre en subjektiv tinnitus. Utredning og diagnostisering av tinnitus foregår derfor ved at behandler gjør seg kjent med pasientens sykdomshistorie, det tas en hørselstest og eventuelt andre tester etter behov. I tillegg vil man ha en samtale med pasienten om hvor vedkommende oppfatter lyden (i ett øre, begge ører eller i hodet), hvordan lyden høres ut og hvor høy lyden oppleves i ulike situasjoner. I noen tilfeller tas det også en tinnitusanalyse hvor pasienten blir presentert for ulike lyder og skal finne den lyden som i frekvens og styrke er mest mulig lik den lyden vedkommende selv opplever. Hvis din stesønn har en plagsom tinnitus anbefaler vi ham å be sin fastlege om å henvise ham til spesialisthelsetjenesten i nærheten. Der vil han kunne få en grundig utredning, og deretter eventuelt få tilbud om videre oppfølging tilpasset hans behov.

 • Støyskade
  978

  Spørsmål: Har fått tinnitus etter en høy lyd på en konsert for 5 år siden. Plagen har heldigvis blitt mindre med årene. Etter kinobesøk, konserter med moderat lydnivå så tiltar tinnitus. Det gjør meg stresset og jeg fokuserer plagsomt mye på min pipelyd. Jeg går da og bekymrer meg for å ha fått en ny permanent hørselsskade. Er det anbefalt å holde seg unna all høy lyd som gir økt tinnitus? Har også hyperacusis og jeg skjønner det er en balansegang mellom å presse seg til å tåle høy lyd og det å få en hørselsskade. Jeg har med meg et instrument som måler akkumulert støy over tid og et annet som måler peak nivå. Er jeg på den trygge siden om jeg ikke utsetter meg for mer enn det arbeidsmiljøgrensene tilsier (85dB i 8 t, 88 i 4 t, 91 i 2t osv) og samtidig aldri utsettes for peak nivå over 100 dB? Eller bør man som tinnitusplaget/hyperacusisplaget ha mye lavere grenser?

  Svar: Støyskaden du pådro deg for 5 år siden kan se ut til å ha påvirket høreterskel både for svake og sterke lyder, og dette kan føre til en rekke plager. Noen opplever en forbigående oppjustering av tinnitus etter å ha utsatt seg for moderat lyd, slik du også forteller om. Årsaken ligger i den ubalansen som eksisterer i hørselssystemet ditt. Du anbefales å søke utredning og lydbehandling slik at hørselsskaden din kan kompenseres. Bekymring for ny hørselsskade etter eksponering av lyd med moderat lydnivå er ubegrunnet. Du er på trygg grunn om du holder deg innenfor hva arbeidsmiljøgrensene tilsier. For de aller fleste vil tinnitusplager avta over tid, slik som du beskriver. Stress og bekymringer bidrar gjerne til å opprettholde fokus på tinnitus og plager. Lydbehandling og god veiledning vil støtte den naturlige tilvenningsprosessen.

 • Nakkeprolaps
  378

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus et års tid nå. Tinnitus oppstod i forbindelse med en nakkeprolaps. Jeg syns jeg er flink til å "fortrenge" tinnitus og forsøker å leve så normalt som mulig. Jeg er i full jobb som lærer og anser meg selv som sporty og sosial. Jeg har drevet med dykking i over 10 år. Jeg forsøkte å dykke i sommer, men opplevde da at jeg følte meg sjøsyk i nesten to uker etterpå. Dette har jeg aldri opplevd tidligere. I dag skulle jeg stå slalom og opplevde at jeg ble svimmel og kvalm etter noen turer. Er det slik at min tinnitus gjør at jeg bør være forsiktig med slike type aktivitet? Er det tinnitus som fremkaller dette ubehaget?

  Svar: Det er sannsynlig at dine opplevelser av svimmelhet har en sammenheng med nakkeprolapsen. Det er en velkjent diagnose som heter cervikal vertigo (nakkesvimmelhet) hvor tinnitus og svimmelhet kan forekomme som et resultat av økt muskelspenning. Begge nevnte aktiviteter har nok forårsaket en økt spenning i nakken med resulterende svimmelhet/ ubalanse. Behandling for dette vil være trening/utvalg av øvelser for å redusere muskelspenning, evt. fysioterapibehandling.

 • Er dette tinnitus?
  545

  Spørsmål: Jeg har i ca. ett års tid kjent en "ulyd" i hodet, og lurer nå på om det kan være tinnitus. Det høres ut som en puls, det skraper eller høres ut som sagelyder, og det virker som det helst er på høyre side, inni øret. Noen ganger er det mer høylytt enn andre, og alltid når jeg legger meg. Jeg har høyt blodtrykk som jeg blir medisinert for, har også nevnt dette for legen min, men i grunnen ikke fått noe svar, det virker som han ikke vet om det er noen hjelp. Jeg ble også litt engstelig da jeg for et halvt år siden fikk høre at jeg har "lav QT-tid". Kan dere gi meg noen tips?

  Svar: Det du beskriver kan være tinnitus. Definisjonen på tinnitus er at man har en lydoppfattelse i øret eller hodet, som ikke kommer fra noe ytre lydkilder. Lang QT- tid skal i seg selv ikke være sentralt i forhold til tinnitus, og dersom blodtrykket ditt er normalisert ved medisinering er det liten sannsynlighet for at dette er årsaken til din tinnitus. Vi vil imidlertid anbefale deg å kontrollere blodtrykket jevnlig og eventuelt undersøke med fastlege mht. eventuelle uønskede bivirkninger ved medisinbruk. Vi vil også anbefale deg å snakke med fastlegen om bekymringene du har om helsetilstanden din. Bekymringer kan gi en stressreaksjon i kroppen, og det kan forsterke opplevelsen av tinnitus ytterligere. Det kan også være en god idé at du søker utredning for din hørselssituasjon, og at du evt. forsøker høreapparat eller annen lydbehandling dersom hørselen din er redusert.

 • Matvarer som trigger tinnitus
  234

  Spørsmål: Min tinnitus kommer og går. Heldigvis, for da har jeg dager hvor det er stille og jeg opplever å ha mye mer energi. Men jeg lurer på om den kommer tilbake? Er det kjent om matvarer trigger tinnitus? Er det gjort forskning på det?

  Svar: Tinnitus kan variere i styrke eller komme og gå slik du beskriver. Det kan være ulike årsaker til variasjon. For noen er det nyttig å se nærmere på hva som skjer i forkant av de situasjonene hvor tinnitus er roligere, og skape flere slike situasjoner. Du spør også om noen matvarer kan trigge tinnitus, eller om det finnes forskning omkring dette. Det er ikke vitenskapelig dokumentert at noen matvarer har innvirkning på tinnitus. Imidlertid er det slik at en del tinnitusrammede opplever at deres tinnitus kan påvirkes av for eksempel kaffe eller alkohol. Vår generelle råd blir derfor at du spiser sunt og variert, og at du ikke drikker store menger kaffe, te, cola eller andre drikker som inneholder oppkvikkende stoffer.

 • Kroppslige reaksjoner på tinnitus
  756

  Spørsmål: Jeg fikk rask hjertebank med påfølgende tinnitus rett før påske. Ubehaget kom mens jeg lå på sengen å så en film. Hjertebanken ga seg, men nå 3 uker etter oppleves lyden fortsatt. Den oppleves som konstant. Lyden oppleves mest på høyre side. Det stikker også i øret av og til. Jeg har vært hos både legevakt og fastlege med fått lite hjelp. Blodtrykk, blodprøve, sjekk av ørene osv, men de kan ikke hjelpe meg. Har fått utskrevet sobril tabletter som jeg har tatt de siste 2 ukene. Har fått henvisning til tinnitus avd. på St. Olav men der er ventetiden 40 uker. Av årsaker jeg kan komme på som er verdt å nevne: Ble utsatt for et smell da jeg var 14 år som ga litt øresus. Men det var såpass moderat at jeg nesten aldri la merke til det. Dette er 17 år siden. Jobbet som helge-dj noen år. Dette involverer jo støy, men det er 5 år siden jeg sluttet med dette. Ellers er jeg forsiktig med å utsette meg for støy. Fikk mitt hittil eneste anfall av hyperventilering for noen mnd siden. Dette førte til at jeg ringte 113 i panikk. Har en jobb som gir meg dårlige søvnrutiner. (Nattskift) Sover i perioder altfor lite/dårlig. Kan stress, dårlig søvn, spenninger fremkalle dette? Kan jeg bli kvitt det? Da mener jeg: Kan lyden forsvinne? Hva gjør jeg?

  Svar: Du forteller at du ble utsatt for et smell da du var 14 år, og at du fikk litt tinnitus etter denne smellen. I voksen alder har du jobbet som helge-dj, og du har dermed vært utsatt for gjentatt støy. Hørselstap kan utvikle seg over tid både pga. alder og pga. påvirkning av støy. Tinnitus kan bli mer merkbar jo større hørselstapet er. Dersom hørselstapet ditt nå over tid har blitt forverret, kan det være en årsak til at opplevelsen av tinnitus blir endret. En akutt tinnitus medfører ofte en stressreaksjon i kroppen, og kroppen vil i noen tilfeller kunne reagere med hyperventilering eller angstanfall. Ut i fra hva du beskriver fikk du først hjertebank, deretter tinnitus. Hva dette skyldes skal vi ikke bevege oss inn på, men det vi vet er at opplevelse av tinnitus i kombinasjon med sterke følelser (f. eks. frykt) kan medføre at tinnitusreaksjoner befester seg. Slike reaksjoner styres på et ubevisst nivå i nervesystemet og lar seg ikke uten videre styre bevisstheten. Følelser knyttet til tinnitus kan avlæres når man er trygg på at årsaken til tinnitus ikke er farlig. Det er derfor viktig å bli utredet for tinnitus. Til slutt spør du om stress, spenninger og dårlig søvn kan fremkalle tinnitus. I seg selv er ikke disse tilstandene årsaken til tinnitus, men stress, spenninger og dårlig søvn kan bidra til økt aktivitet i det autonome nervesystemet som igjen kan føre til at opplevelsen av tinnitus blir verre. Det er derfor anbefalt å redusere stress generelt. Det finnes behandling for tinnitus! Du forteller at du har fått henvisning til St. Olavs Hospital, og det er bra. Det er viktig med utredning og videre behandling når man plages av sin tinnitus. Du kan imidlertid undersøke via fritt sykehusvalg om det kan være kortere ventetid andre steder for å komme til øre- nese- hals- spesialist og audiograf, for å få sjekket tilstanden i øret og om det kan være aktuelt for deg å starte opp med lydbehandling. Du bør også bruke ventetiden på å lære mer om tinnitus.

 • Mestringskurs
  125

  Spørsmål: Selv med opphold på Landåsen bak meg så sliter jeg fremdeles. Og jeg fikk ikke noe utbytte av de siste 2 ukene i det 5 ukers oppholdet pga. at dem påsto at jeg ville ha mer utbytte av individuelt 2 ukers. Noe som kun var "oppbevaring" halvtime med fysio i løpet av 2 uker osv. Jeg måtte selv kjempe for å få være med på foredrag ol. som jeg visste jeg ville ha utbytte av å høre igjen. Jeg ønsker nytt opphold for å få mest mulig kunnskap osv. men får neppe det på Landåsen før om minst 2-3 år. Jeg har og fysiske plager i ene øret. Noe jeg ikke har fått noen forklaring og slikt på. En blir jo redd når det er noe en kjenner selv er galt.

  Svar: For å kunne gi deg et utfyllende svar på dette spørsmålet måtte vi hatt mer informasjon om situasjonen din, og vårt svar til deg blir derfor ganske generelt: Først og fremst vil vi råde deg til å be din primærlege om å sende en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Hvis man plages av sin tinnitus er det alltid lurt at det blir foretatt en grundig utredning før man eventuelt får tilbud om videre behandling. Etter som vi forstår er du bekymret for at noe er galt, og en grundig utredning hvor du får svar på spørsmålene dine vil derfor være ekstra viktig. Tinnitus er ytterst sjeldent et symptom på en alvorlig sykdom, men bekymringer om at noe er galt uten å få tilstrekkelig svar vil kunne bidra til at tinnitus blir et større problem.