Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Vi gjør oppmerksom på at linker og referanser til våre e-læringskurs i spørsmål fra før 01.01.20 desverre ikke lenger fungerer.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Sykemelding
  1950

  Spørsmål: Hvor vanlig er det med sykemelding når man har tinnitus? Finnes det noen som kan bli delvis arbeidsufør, f.eks. få redusert arbeidsprosent for å bedre sin tilstand? Er dette en vanskelig prosess?

  Svar: Avhengig av hvor plaget man er av sin tinnitus, og hvilken jobb man har, er det en del som i perioder blir sykemeldt på grunn av tinnitus. NAV stiller strenge krav for eventuelt å innvilge en søknad om uførhet, og vi får tilbakemeldinger fra pasienter om at det er vanskelig å få innvilget en søknad om uførhet på grunn av tinnitus. Vi anbefaler deg å kontakte fastlegen din for å drøfte helhetssituasjonen din. Kanskje er det mulig å være delvis sykemeldt i en periode, eller dere kan drøfte om det er mulig å tilrettelegge arbeidssituasjonen din bedre slik at det ikke blir så slitsomt for deg. Du kan også kontakte ditt lokale NAV-kontor for å få mer informasjon om hvordan reglene for sykemelding og søknad om uførhet er.

 • Kjeveledd
  1899

  Spørsmål: Hei, fikk råd om å trykke på et punkt bak på kjeven, på den siden tinnitusen er, min erfaring at det blir omtrent som å skru ned lyden på en radio. er dette noe som er prøvd på andre?

  Svar: Ja, det er flere som har lignende erfaring som deg. Fysioterapi eller behandling med bittskinne kan være til hjelp i slike tilfeller.

 • Yrkesskade
  1145

  Spørsmål: Jeg har tinnitus og er sikker på at jeg fikk det på jobben. Hvordan går man frem for å få registrert det som yrkesskade?

  Svar: Hvis det er en spesiell episode på arbeidsplassen som har ført til skade, plikter arbeidsgiver å melde fra til Helsetilsynet og sende skademelding til NAV. Du kan også selv sende inn skademelding til NAV. Vi vil oppfordre deg til å lese mer om yrkesskade på nettsidene til NAV. NAV vil innhente nødvendige opplysninger til å kunne behandle søknaden, ev. sende deg til aktuelle utredninger. Du kan ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til utfylling.

 • Levetid høreapparat
  1020

  Spørsmål: Jeg har tinnitus og hørselstap hovedsakelig i området 3000-6000Hz. Jeg har siden april 2012 hatt høreapparat (Alera Alt967), men jeg føler ikke at de gjør jobben lengere, verken vedr tinnitus eller hørselstapet. Må høreapparatene justeres eller er det på tide å bytte dem? Hvor lenge kan de forventes å holde? Høreapparatene var inne hos leverandør til reparasjon/vedlikehold i 2014.

  Svar: Hovedregelen for å søke om dekning av høreapparater er 6 år. Dette innebærer en forventning om at de skal holde så lenge. I løpet av en 6 års periode kan det være aktuelt med både justeringer og reparasjoner. Hørselen kan også endres. Din beskrivelse er en god indikator for når man bør ta kontakt med tildelingsstedet for service, ev. hørselstest og etterjustering av høreapparatene. Skulle hørselen være endret i slik grad at høreapparatene ikke lengre dekker behovene dine, kan man søke om unntak fra 6 årsregelen.

 • Døv – skal bruke hørselsvern?
  1087

  Spørsmål: Bør en som er døv og plaget av tinnitus beskytte ørene sine mot støy? Kan døve oppleve at tinnitusen blir verre etter f.eks en konsert med høy lyd hvis de ikke bruker propper i ørene?

  Svar: En person som er døv har fremdeles et hørselssystem som kan la seg påvirke av sterk lyd, selv om lyden ikke er god nok for å ha hva vi kaller en funksjonell hørsel. Døve kan i prinsipp oppleve forverring av tinnitus etter å ha vært eksponert for svært høy lyd. Det er derfor grunn til å oppfordre også døve til å være forsiktige med ørene i omgivelser med høy lyd.

 • Lyden av tinnitus
  804

  Spørsmål: I midten av august i år fikk jeg over natten en klar, høy pipelyd i høyre øret. Lyden føles ikke som om om den kommer inne i fra hodet, men "i" selve øret. I ukene som gikk vedvarte lyden, men den endret karakter. Den ble merkbart lavere. Jeg har nylig (for et par uker siden) testet hørselen min på SUS, denne var helt topp. Nå er lyden veldig lav, om natten er den borte, da forsvinner den til et absolutt minimum - jeg tenker flere ganger, når jeg våkner, at den er borte, men så er det som om den "kommer" når det er lyder rundt meg, og det er det jo hele dagen. Lyden er ikke lenger en vedvarende pipetone men noen ganger en lav klirrelyd, andre ganger litt mer dirrende. Når jeg utligner forsvinner lyden for så å komme tilbake igjen noen åtte - ti sekunder etterpå. Jeg jobber ikke i et arbeidsmiljø med mye støy, jeg er sjelden/aldri på konserter og i sommer deltok jeg ikke på noe spesielt. Spørsmålet er hva er dette?

  Svar: Opplevelsen av tinnitus er ulik fra person til person. Man kan høre tinnitus i ett øre, i begge ørene eller i hodet. Lydopplevelsen kan også være variabel, og flytte seg mellom ørene. Tinnitus kan endre seg over tid og debut av tinnitus er ofte plutselig og uten foranledning. Tinnitus er en aktivitet i nervesystemet. Ofte som en reaksjon på en endring i de signalene som går fra øret til hørselssenteret i hodet. Det er veldig bra at hørselstesten viste god hørsel og at du anser deg selv som lite plaget av din tinnitus. At tinnitus er i endring og over noe tid ble merkbart lavere, betyr at hjernen din forsøker å gjøre det den skal, nemlig å filtrere det vekk som et lite informativt signal som ikke skal ha fokus. Så lenge det er uavklart for hørselssystemet ditt om dette er et viktig signal, vil tinnitus gjerne øke i styrke når det er konkurrerende lyder. Lær gjerne mer om tinnitus ved å ta e-læringskurset Tinnitus.

 • Søvn
  719

  Spørsmål: Er det noe en kan gjøre, før en skal sove, når en skal sove... Som hjelper? Våkner midt på natta, tinnitussen herjer og jeg får ikke sove igjen.

  Svar: Det finnes en lydgenerator som er koblet til høyttalere i en pute. Mange har god hjelp av denne. Et tips er å sette på lydgeneratoren når det nærmer seg leggetid slik at lyden blir en del av rommets lydbilde. Den har en timerfunksjon, men dersom du plages av tinnitus på natten når du våkner bør du ha lydgeneratoren på til du skal stå opp om morgenen.

 • Årsaker til tinnitus
  855

  Spørsmål: Hei, jeg har fått tinnitus i venstre øre siden juli, har aldri hatt ørebetennelse eller andre faktorer som vil føre til det. Som diagnose har jeg: Hypofyseadenom, hashimato, Irritabel tarm, har hatt sterk infeksjon som har vært behandlet som innflammatorisk sykdom, CIS syndrom i år april med attack øyenevebetennelse, cerebral parese, behandlet med Soru Medrol, altså en debuterende MS ,flkk påvist antistoffer i spinalprøven også uten tegn til andre årsaker og tinnitus startet etter dette, ellers hatt kronisk bihulbetennelse med operasjon i 2007, bedring, men nå tette i kinnbein kjever igjen, og ellers mye nakke muskel smerter, stivhet i ansikt hode nakke. Noen mener tinnitus kan komme av MS. Hva tror dere min tinnitus kan komme av, har blitt sjekket for tumor og andre årsaker via mr. Fikk ørepip som atpåkladd, manglet bare. Veier 52 er 161 høy opprinnelig fra Tyrkia, men født og oppvokst i Norge, har 3 barn.

  Svar: Du beskriver en svært sammensatt helsesituasjon. Det er bra du er utredet med MR. Tinnitus er et symptom på endret nerveaktivitet og ingen sykdom. Du nevner flere ting som krever mye av nervesystemet ditt og kroppen din. Det kan være dine nevnte muskelspenninger kan ha en innvirkning på din tinnitus. Massasje, fysioterapi/psykomotorisk fysioterapi eller manuellterapi bør prøves. I tillegg bør du teste hørselen din.

 • Stråling
  501

  Spørsmål: Tinnitus er særlig ille når jeg er sliten og skal legge meg nedpå. Men kan bare det å ha en ruter i samme rom føre til økt tinnitus? Selv om den ikke er koblet til strøm, bare til pc og når pcen også er slått av?

  Svar: En ruter skal ikke kunne føre til økt tinnitus, enten den er koblet til strøm eller ikke. Har man tinnitus er det vanlig at plagene blir mest tydelig når man er sliten og søker stillhet for å hvile.

 • Tinnitus forverres etter hvil
  199

  Spørsmål: Jeg har hatt det jeg selv mener er tinnitus omtrent siste året, men opplever at det er sporadisk hvor mye og hvor intenst. Men jeg har lagt merke til at det er særlig etter at jeg har hvilt ettermiddagslur at den er forstyrrende. Er det vanlig at det er slik?

  Svar: Din tinnitusopplevelse er helt normal. Kroppen har ulike filtre som aktivt sorterer hvilke signaler sansene skal fokusere på og hvilke signaler som skal ignoreres. Kroppen jobber aktivt med slik filtrering i våken tilstand. Ved søvn vil kroppen imidlertid slippe en del av dette forsvarsverket, og når du våkner igjen vil det derfor kunne ta litt tid før kroppen igjen filtrerer bort tinnitussignalet. Dette er nok årsaken til at du ofte hører tinnitus etter at du har hvilt middagslur.