Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

(Svar fra før 01.01.19 med lenker til Læringsportalen har utdatert adresse -
"laeringsportalen" i starten av adressen skal nå byttes ut med "kurs".)

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • God hørsel og tinnitus
  521

  Spørsmål: Jeg har konstant piping i ører hele døgnet. Hva kan gjøres med det? Min hørsel er normal. Hører bra.

  Svar: Hvis du plages av tinnitus døgnet rundt, bør du oppsøke hjelp. En utredning av tinnitus skal alltid starte hos fastlegen. Hørselstap kan komme sakte og derfor vil mange mene de hører normalt selv om hørselen har blitt svekket ved en eller flere frekvenser. Ut i fra den alderen du oppgir ved innsendelse av spørsmål, er det ikke usannsynlig at du har fått redusert hørsel for flere frekvenser.

 • Multippel sklerose (MS)
  327

  Spørsmål: Jeg antar jeg har tinnitus som jeg kan "leve med" siden lydnivået ikke er avskrekkende høyt. Konstant sus, singling, piping, fossefall, bier, fly, altså mange varianter, men mest sus. Jeg har snakket med andre med tinnitus, og nevnt at f. eks. sus kan gå over til pip av en mye høyere frekvens på et brøkdel av et sekund. Det har jeg ikke forstått er det vanlige, men kanskje jeg tar feil. Jeg innbiller meg også at tinnitus kan være årsaken til at jeg sliter med å følge med på samtaler med lavt volum. Jeg vil føye til at jeg har en mild grad av MS som ikke plager meg mye forøvrig. Kan det være årsaken til tinnitus? Hva kan jeg gjøre med mine plager?

  Svar: Det er normalt at tinnitus varierer i uttrykk og styrke. Mange opplever at tinnitus forstyrrer i samtale på lavt volum, men ofte skyldes dette at hørselen har endret seg og at du anstrenger deg mer for å høre nå enn tidligere. MS er en sykdom i nervesystemet og tinnitus er et uttrykk for endret nerveaktivitet. På bakgrunn av dette kan man ikke utelukke at din MS- sykdom har innvirkning på tinnitus. Ut i fra hva du forteller, anbefales du å få sjekket hørselen din.

 • Ikke tatt på alvor av fastlege
  404

  Spørsmål: Jeg er ille plaget av øresus. Det piper konstant. Mitt spørsmål er hvordan jeg kan få hjelp. Fastlegen bryr seg ikke.

  Svar: Plagsom tinnitus bør behandles. Om du ikke opplever å bli tatt på alvor av din fastlege, bør du vurdere å finne en ny. Se www.minfastlege.no om hvordan du gjør dette. Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på internett, kan du ringe Fastlegetelefonen 810 59 500.

 • Kostnader ved tinnitusbehandling
  314

  Spørsmål: Hvor er det mulig å få behandling, må utgiftene dekkes av pasienten eller går dette som vanlig konsultasjon?

  Svar: Helsetjenester gitt i regi av fastlegeordningen, sykehus og avtalespesialister går inn under det offentlige helsevesenet og frikortordningen. Helseforetakene har også avtale med private aktører i forbindelse med mestringskurs, her vil Egenandelstak 2 kunne gjelde. Det finnes nok også noen helprivate tilbud, og noen av disse kan ha individuelle avtaler med NAV. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det finnes to frikortordninger: Egenandelstak 1 og Egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Du kan lese mer om dette hos Helsenorge.no. Er du usikker på hvilken ordning som gjelder der du ber om å bli behandlet, kontakter du Frikorttelefonen 815 70 050

 • Tinnitusbehandling
  293

  Spørsmål: Hei, jeg har fått henvisning til spesialist av min fastlege vedr. det som kan være tinnitus. Er i tillegg plaget av sterkt trykk i ørene, men det kan være pollenallergi (hovne øretrompeter ref. fastlege). Holder trykk i sjakk ved å ta allergimedisin. Men lurer på om Tinnitus jeg har kan komme av at jeg ble veldig skremt og redd for ca 1 år siden, har hatt piping i ørene siden, forskjellig frekvens på begge ørene. Kan det være derfor jeg har fått Tinnitus? Pga stress/ frykt? Er som en konstant NRK-prøvebilde- lyd. Hvordan kan hørsel korrigeres, hvilke behandlingsmetoder er mest effektivt og hvordan utføres disse? På forhånd takk!

  Svar: Det er flere faktorer som kan bidra til at man blir oppmerksom på tinnitus og fortsetter å være det. Sterke følelsesmessige reaksjoner er en av disse. Derfor er det viktig med en grundig kartlegging av din situasjon når du utredes, og funn i utredningen må ligge til grunn for valg av behandlingsmetode. For enkelte vil det være aktuelt å kombinere behandlingsmetoder for best resultat. Vi oppfordrer deg til å lese om tinnitus og behandlingsmetoder. Det kan være at kognitiv terapi vil være aktuell behandlingsform for deg.

 • Lite hørselstap og trykkproblemer
  467

  Spørsmål: Har høyfrekvent tinnituslyd og fått konstatert et mindre hørselstap på (antatt samme frekvens). En dupp eller noe slikt kalte de det. Ut fra dette skulle det ikke være mulig å behandle det, så vidt jeg forstod. Det som jeg finner litt pussig, er at lyden endrer seg (høyere frekvens) når jeg trykker på kjeven. For meg virker det å være (delvis) fysisk betinget. Har for øvrig også problemer med at jeg må utligne trykket i ørene pga. "tette trompeter". Noen tanker? Hadde vært utrolig deilig om dette kunne gjøres noe med. Også trompetene...

  Svar: Hørselstapet du beskriver er permanent, og det er ikke mulig å gjenopprette skaden i det indre øret. Det vil ofte være hensiktsmessig å behandle et slikt hørselstap og tinnitus med et godt tilpasset høreapparat. Audiografen som tilpasser høreapparatet bør ta hensyn til at du både har tinnitus og et mindre diskanttap, og det kan være behov for at det tas en REM- måling for å verifisere at forsterkningen i høreapparatet er godt tilpasset. At tinnitus kan forandre karakter ved trykk i området ved kjeven, er kjent. Selve kjeven er oppbygd av ben, mens øretrompeten er en liten kanal mellom bakerste delen av nesen og øret som består av muskler og brusk. Vanligvis er denne lukket, men åpnes kortvarig når man svelger, gjesper eller beveger på kjeven. Da utlignes trykket i øret. Forkjølelse eller allergi som gir hovne slimhinner, kan påvirke funksjonen til øretrompeten og gi over- eller undertrykk i mellomøret. Dette vil kunne gi et lite mekanisk hørselstap som igjen kan ha innvirkning på tinnitus. Det finnes ingen kirurgisk behandling for tett øretrompet, men det gjøres ulike forsøk. Nesespray eller allergibehandling kan evt. hjelpe om hovne slimhinner er årsaken. Undertrykk i øret kan behandles med dren om det er en kronisk plage. Et høreapparat vil kunne tilføre mer omgivelseslyd for de frekvensene du har redusert hørsel, og gjøre deg mindre oppmerksom på trykkplagene du opplever.

 • Blir tinnitus verre?
  985

  Spørsmål: For 3 måneder siden fikk jeg plutselig en liten pulserende lyd i venstre øret ved leggetid, og ble fokusert på denne lyden. Lyden høres ikke på dagtid, da gjøremål, barn og jobb tar fokuset. Etter en mnd. tid "glemte" jeg lyden og det ble bedre. Plutselig var lyden tilbake, men nå noe kraftigere og jeg hører den også spesielt godt på morningen. Er nå redd for at det skal eskalere. Må øresus bli verre eller kan den holde seg stabil? Kan øresus bli borte, er det noen som har opplevd øresus noen måneder eller år, for så å bli borte? Eller har man dette for alltid?

  Svar: Det du beskriver er kjent. Når man først blir var på tinnitus og kjenner på en bekymring, kan det lett opprettes en slags kontrollmekanisme hvor man føler man må følge med på hvorvidt tinnitus er der, om det er endring osv. Dette er naturlig og vanlig, men likevel ikke hjelpsomt. Mange av de som har en endring i hørselssystemet kan oppleve tinnitus. Dette kan skyldes noe så enkelt som ørevoks eller hovne slimhinner pga. allergi, men også aldersbetinget eller arvelige nevrogene hørselstap. I mange tilfeller er man ikke klar over at hørselen er i endring før hørselstapet får en viss størrelse. Høreapparat vil kunne kompensere redusert hørsel og på den måten gi hjernen mer interessant lyd å lytte til enn tinnitus. Debut av tinnitus kan også sees i sammenheng med emosjonelle faktorer og stress, i tillegg til nakke- og skulderproblematikk. De fleste som opplever tinnitus vil som du klare å fokusere på andre ting, og kan dermed unngå at tinnitus blir plagsom. Bekymring for at tinnitus vil vedvare eller forverres, kan bidra til at man fortsetter å reagere på tinnitus. Det vanligste er at kroppen tilvennes tinnitus over tid og at selv den mest intense tinnitus vil oppleves roligere etter hvert. Det kan være lurt å vurdere om det er mulig å redusere enkelte stressfaktorer og legge til rette for tilstrekkelig søvn i forhold til ditt søvnbehov.

 • Å leve med tinnitus
  786

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus i ca.4 år. Merket det først i forbindelse med tannbehandling. Hadde en kort tid feil bitt med litt smerter i kjeven. Det ble borte etter en tid. Tinnitus var mest i høyre øret den gang. Etter hvert ble det i begge ørene. Jeg har høreapparat, fikk det for 3-4 år siden, men selv med motlyd hjelper det ikke noe særlig. Den susingen er også plagsom. Kan ofte være best uten å sette på den lyden. Hver morgen begynner susingen oftest først i høyre øre, men kommer snart over i venstre øre også, og da suser det hele dagen. I blant hender det at det ikke suser. Når jeg setter på meg høreapparatet så snart jeg våkner, hender det en sjelden gang at susingen blir borte. Det er som å komme til himmelen. Så legger jeg meg. Når jeg våkner suser det igjen. Hver morgen når jeg våkner. Jeg har vel aldri sjekket ørene hos spesialist, bare vært hos audiograf. For noen år siden pumpet jeg opp et hjul på traktortilhengeren. Den var lastet med sand. Altså et tungt lass. Så eksploderte dekket mens jeg pumpet det. Men øresus fikk jeg først noen år etter. I militæret 59-60 og noen år etter drev jeg med skyting. Vi hadde bare vattdotter i ørene. Men som sagt, bare for få år siden fikk jeg øresus. Har vært på Briskeby en uke. Jeg har lydpute, men hver kveld en tid har jeg tatt en halv remerontablett, samt en kvart Imovane. Da sover jeg 5-6 timer. Sover aldri om dagen, har brukt albyl-e og simvastatin i 7-8 år etter by pass operasjon. Jeg har slitt med nakkeproblemer i mange år. I følge fysioterapeut er ikke slitasjen så stor at de skal gi så mye smerter. Men alle fysikalske behandlinger har ikke hjulpet. Så behandlingen ble slutt for et par år siden. Men tinnitusplagene er store. Omtrent hver dag. Jeg syntes tinnitusproblemet ikke er lett å håndtere.

  Svar: Du beskriver flere enkeltepisoder og ulike helsetilstander som både hver for seg og i sum kan bidra til at tinnitus oppstår og vedvarer. Det er lett å forstå at du finner det vanskelig å håndtere tinnitusproblemet slik du beskriver det, og det er viktig å tenke flere tiltak som til sammen og over tid vil bedre din livssituasjon. Din alder tilsier at du kan ha et hørselstap som har endret seg på disse årene du har hatt høreapparatene. Det vil derfor være lurt å ta kontakt med audiograf igjen eller en hørselssentral, for å teste hørsel, få justert og verifisert at du har korrekt forsterkning i høreapparatene dine. Det høres også ut som du bør få en evaluering av innstilling og eventuelt justering av støygeneratoren i høreapparatet. Når du har et påvist hørselstap og har tinnitus, er vår erfaring at det er grunnleggende med en god kompensering av hørselstapet for å kunne reagere mindre på tinnitus. Samtidig med dette bør du vurdere å gjenoppta behandling hos fysioterapeut eller begynne hos psykomotorisk fysioterapeut. Du fikk kanskje noen gode øvelser da du var på Briskeby, som du kan utføre daglig? Når man over tid går med slike plager som du beskriver, er det naturlig å etablere et reaksjonsmønster mot tinnitus og plagene. Denne spiralen må du forsøke å snu. Det finnes ulike mestringskurs man kan delta på (for eksempel Briskeby som du allerede kjenner) eller man kan oppsøke terapeut innen kognitiv terapi.

 • Tilleggsplager
  675

  Spørsmål: Eg fekk ein hørselskade i august 2013 (saging i metallplate) som eg sliter med. Har relativt sterk høgfrekvent sus på begge øyre. Største problemet mitt er kan hende smerter i høgre øyre som varierer i omfang. Elles mykje muskelspenninger og smerte i musklaturen i hovudet. Har vore hos spesialist og fått høyreapparat med generator. Er usikker om dette hjelper. Er blitt noko meir lydømtåleg for kvasse lyder. Eg har kun ein liten hørselskade på diskanten slik at eg ikkje i utgangspunktet treng høyreapparat. Tanken var at høyreapparatet saman med lydgenerator skulle vere positivt for tinnitus. Har prøvd fysioterapi samt psykomotorisk fysioterapi. Av og til føles det som ein har elektriske spenninger i øyrene omlag som då eg fekk hørselskaden. Skaden var tydeleg over smerteterskelen. Lurer på om symtomene vil avta over tid.? Prøver med avspenningstrening. Denne skaden gjer at eg siste halve året har vore sjukmeldt frå jobben. Forslag til tiltak?

  Svar: Du skal være trygg på at tinnitus og symptomene du kjenner på vil endres over tid. Det er naturlig for kroppen å redusere oppmerksomhet til repeterende signal som ikke gir mening. Dette kalles habituering. I mellomtiden handler det om å gjøre de riktige tingene for å legge til rette for at habituering skal skje. Smertene du beskriver har nok sin opprinnelse i spenninger knyttet til tinnitus og fokuseringen på den. Følges du fremdeles opp av psykomotorisk fysioterapeut og har du fått treningsprogram som kan hjelpe deg å løse opp i disse spenningene? Hvis ikke, er dette noe du kan ta tak i. Det er flott at du bedriver avspenningstrening, men noen ganger kan aktive øvelser i forkant være nødvendig for å kunne få det riktige utbytte av avspenningstreningen. Når det gjelder lydbehandling: Er din ubehagsterskel målt? Hvis du har unormale verdier for når lyd blir ubehagelig, kan dere forsøke behandling først bare med lydgeneratoren. Når ubehagsterskelen er normalisert, aktiverer dere høreapparatfunksjonen. I noen kombiapparater kan frekvensområdet for støy endres, og det er mulig det kan være til hjelp. Støyen skal være hørbar og behagelig. Vår erfaring er at det tidvis kan være hensiktsmessig med en utvidet audiologisk utredning som inkluderer høyfrekventaudiometri og tinnitusanalyse, men først og fremst bør dere starte med å vurdere og eventuelt jobbe med ubehagsterskelen.

 • Sykemelding
  231

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus siden 1976 (er 61 år) og har vært lite plaget. Tinnitus oppsto i forbindelse med et plutselig hørselstap på høyre øre (resthørsel ca. 10 %). Ukjent årsak. Etter 36 år i samme jobb måtte jeg bytte pga. nedleggelse da jeg var nesten 60 år. Mye ny opplæring og jeg ble sliten og stresset. I tillegg mye pass av barnebarn i helger høsten 2013 pga. barns oppussing av hus. Da jeg kjørte på jobb 19.11.13 synes jeg bilen støyet så ekstra mye. Det gjentok seg flere ganger og innimellom fikk jeg også perioder med en følelse av "dotter i ørene" (støy og dotter har nå gitt seg). Etter en ukes tid satt jeg på jobb og oppdaget en ny brummelyd i tinnitus (har vært dum nok til å lytte på tinnitus pga. det som skjedde med støy og dotter). Den ga seg på kvelden da jeg la meg. Det gjentok seg 3 dager på rad og så var den borte i perioder for å komme igjen. Jeg var helt sykmeldt i 14 dager og oppdaget at den forsvant helt mitt i en interessant bok. I tillegg var den helt borte siste 4 dager av sykmeldingen. Kom igjen søndags kveld før jeg igjen begynte å jobbe 50 % på mandag. Spørsmålet mitt er om jeg bør fortsette å være sykmeldt i 50 % til jeg forhåpentligvis opplever det mindre plagsomt - eller om det kan være en ide å være helt sykmeldt i en lengre periode?

  Svar: Det er veldig fint å lese at du har hatt tinnitus i så mange år uten å være spesielt plaget. Dette er jo det mest normale når en tar de faktiske tallene i betraktning; Ca. 15 % av befolkningen har tinnitus, mens kun 1-3 % av disse er svært plaget. Mange opplever at kroppen håndterer opplevelsen av tinnitus, og at man plages mest når det er stille eller man ikke har oppmerksomheten rettet mot noe spesielt. Ulike faktorer kan medføre at tinnitus blir plagsom - og stress er en faktor. Det er en balansegang mellom å holde seg i aktivitet og til det å bruke seg helt opp. Det er veldig individuelt hva som gir energi og hva som tapper for energi, og det er viktig å ha et bevisst forhold til dette hvis en har en helsetilstand å ta hensyn til: Er man i 60 årene, bytter jobb, må omstille seg og lære mye nytt + bruker helgene på pass av barnebarn, vil nok mange oppleve at det blir litt for liten tid til hvile. Også for de som ikke har tinnitus. Hva man skal prioritere og hva man skal prioritere ned, og hvilke konsekvenser dette evt. får for en arbeidsgiver, må komme fram gjennom en dialog med fastlege. Å være sliten og stresset i en kort periode kan man tåle, men over tid er det naturlig at tinnitus blir et symptom på at man strekker strikken for langt. Ved å redusere det totale stressnivået, legger en forholdene til rette for den naturlige habitueringen som de aller fleste opplever med tinnitus. Tatt din alder i betraktning kan det også være hensiktsmessig at du får utredet hørselsfunksjonen på det gode øret. Det kan ha utviklet seg et aldersbetinget hørselstap der, som også kan spille inn på hvordan du lever med din tinnitus.