Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Vi gjør oppmerksom på at linker og referanser til våre e-læringskurs i spørsmål fra før 01.01.20 desverre ikke lenger fungerer.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Tinnitus ved influensa/forkjølelse
  3727

  Spørsmål: Jeg har nå i en uke vært rammet av tinnitus etter en influensa type a. Det er en konstant pipelyd på det høyre øret, som plager meg veldig. Spesielt når jeg skal sove eller slappe av. Lyden er der konstant hele døgnet. Vil dette gå over av seg selv, eller trenger jeg behandling for dette?

  Svar: I forbindelse med influensa og/eller forkjølelse, kan man få ansamling av væske i mellomøret, som gjør at hørselen midlertidig svekkes. Dette kan gjøre at tinnitus blir hørbar. Dette er heldigvis en forbigående plage, som du ikke trenger å søke behandling for. God bedring!

 • Støybehandling i bil/hodeltelefoner vs høreapparater
  3656

  Spørsmål: I biler bl.a. nyttes lydutsending på anlegget for å motvirke trafikkstøy i kupéen. Dette gjøres også i høretelefoner. Er det noe som på samme vis er utprøvd i sammenheng med høreapparat?

  Svar: Ja og nei - motyd som i støydempende headset eller i bil brukes ikke til demping av omgivelsesstøy i høreapparatene -- men det brukes i det som kalles feedbackkansellering, altså for å hindre at apparatene begynner å pipe. For støybehandling vil en eventuell motlyd av noe som er såpass bredspektret som omgivelsesstøy komme i konflikt med forsterkningen av signalet (altså det vi ønsker å få forsterket, for eksempel tale eller musikk) fordi støyen som regel har mange fellestrekk med signalet - feedbackkansellering er mer spesifikt på smale frekvensbånd. Støybehandling i høreapparater foregår stort sett i et styrkeområde der brukerens hørsel ikke strekker til for å høre støyen naturlig, og den kan dermed skilles fra signalet og dempes. Med høreapparater vil man derfor fremdeles høre støy som man kan høre uten apparatene, spesielt hvis man har det som kalles en åpen løsning, der proppen i øret er mer eller mindre åpen, eller støyen er så høy at den ville kunne høres også uten apparater. Med en åpen løsning, vil støy som ligger i et hørbart område bli forstyrrende selv med høreapparater. Grunnen til at motlyd kan brukes i for eksempel hodetelefoner er at signalet og støyen kommer fra forskjellige kilder - støyen fra mikrofoner på utsiden av headset'et, og signalet kommer via andre, spesifikke (digitale) kilder.

 • Sårbarhet for forverring av tinnitus etter enkelthendelse
  3664

  Spørsmål: Jeg fikk varig tinnitus etter en konkret hendelse (skyteøvelse i betongbygg). Vil jeg være mer sårbar for en forverring av tinnitus eller andre hørselskader ved tilsvarende lydbelastninger i fremtiden?

  Svar: Dette er dessverre ikke noe vi kan svare på uten å vite mer om din hørsel og øresus, da dette er svært individuelt. Dersom du allerede har vedvarende øresus etter et lydtraume, anbefales det uansett å bruke hørselsvern i fremtiden for ikke å forverre en eventuell hørselsskade som kan ha oppstått. Vi anbefaler at du kontakter din fastlege for å få sjekket om du har fått en støyskade dersom du ønsker å vite mer om din situasjon. En audiograf eller ØNHlege vil kunne forklare deg hva som anbefales for deg.

 • Tinnitus etter eventuell støyskade (Vestibularisschwannom 2014)
  3633

  Spørsmål: Hei! Jeg fikk påvist vestibularisschwannom i 2014 etter plutselig døvhet og behandlet med gammakniv da. Ikke vært plaget med noe i etterkant annet en døvheten, og et par klikkelyder i øret om jeg har vært veldig sliten, men det gikk over etter noen dager. Er noen år siden sist jeg hadde det nå. Men så for fire dager siden fikk jeg plutselig suselyd i den døve øra. Hadde stått i kjelleren i maks 10 minutter hvor mannen rev en vegg og det naturligvis ble noe bråk ved det. Dagen etter fikk jeg suselyd og dottfornemmelse i øra. Er det da bare tilfeldig at det kom da etter bråk eller har det forbindelse med svulsten jeg har? At tinnitusen ville kommet uansett på et eller annet tidspunkt. Jeg følte meg så heldig som ikke hadde noen plager annet enn døvhet pga den svulsten også plutselig så fikk jeg en ting til å slite med. Kan det fortsatt være håp om at det går over og at det kan ha oppstått av skade ved høy lyd eller er det mest sannsynlig fra svulsten min? Den friske øra mi som jeg høre veldig godt på merker jeg ingenting på, kun den døve øra. Skikkelig lei meg nå...

  Svar: Siden (subjektiv) tinnitus er en spontant aktivitet i hørselsnerven som kan oppstå når det kommer lite eller ingen signaler fra cochlea, og gjerne når man har vært utsatt for kraftig lydstimuli, kan det nok være at dette hovedsakelig kan være et resultat av støyen fra riving av vegg dersom du ikke brukte hørselsvern mens dette pågikk - selv om tinnitusen høres på det "døve" øret (vi sier "døv" fordi vi ikke kan vide om dette er et fullstendig døvt øre eller om det finnes en hørselsrest). Siden det ikke har gått så lang tid siden dette oppsto, vil jeg anbefale å avvente, og prøve å ikke tenke så mye på/lytte til tinnitusen, og å forsøke å tenke på andre ting. Dersom tinnitusen vedvarer, og da spesielt dersom den blir plagsom og forstyrrende for aktiviteter i dagliglivet, anbefaler jeg å ta kontakt med fastlegen din for å snakke om dette, evt henvises videre. Men inntil videre, så kan det være forbigående. Lykke til!

 • Tinnitus og kjevestilling/-bevegelser
  3604

  Spørsmål: Jeg har tidligere stilt spørsmål om tinnitus kan være knyttet til TMD (temporomandibulær dysfunksjon), siden det er mistanke om at jeg har dette. Jeg er henvist til MR, og venter nå på dette. Mitt spørsmål nå er om tinnitus kan forværres ved uheldige kjevebevegelser, så som at man åpner kjeven litt for mye. Jeg opplever nemlig at T har blitt værre i det siste og at det er knyttet til kjevebeveglser. Jeg har også vært uheldig og fått en vridning i nakken og lurer på om dette kan ha negativ effekt. Dersom det blir funnet noe unormalt på MR, er det da noen behandling man kan prøve, for eksempel fysioterapi? Hvor sannsynlig er det at en vridning i nakken kan henge sammen med T?

  Svar: Vi kan dessverre ikke gi noen eksakte svar på spørsmålene dine gjennom en spørsmålstjeneste som dette, så vi anbefaler uansett at du tar disse spørsmålene med deg når du snakker med lege, fysioterapeut, eller din tinnitusbehandler. Tinnitus KAN oppleves som sterkere eller svakere ved endring av kjevestilling og nakkebevegelser, men dette er en forbigående endring. Det er nok også mulig at stress i forkant av utredning og behandling kan endre plagetheten av tinnitus. Sannsynligheten for at en vridning i nakken kan henge sammen med tinnitus kommer helt an på hva som er grunnen til din tinnitus i utgangpunktet, men det er viktig å huske på at jo mer fokus du har på tinnitus, desto mer plaget vil du oppleve deg. Tinnitus er et symptom, og ikke en sykdom, og det er derfor viktig å gjennomføre de utredninger og den behandling du får tilbudt, og ikke fokusere så mye på selve tinnitusen. Vi ønsker deg uansett lykke til med MR og videre behandling!

 • Tinnitus og fysikalsk behandling, og måling av tinnitus i decibel
  3608

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus på høyre øre siden 1996. Plagene har økt ved ulike støypåvirkninger. Ved MR ift annen sykdom, ble det gjort tilfeldig funn av et lite vestibularis scwannom (følges opp). Ved fysioterapi for nevrologisk sykdom, ble det utført såkalt lett manuell traksjon av nakken. Samme kveld økte tinnitus høyre side betraktelig, og plutselig kom også en slags klikkelyd i venstre øre, og deretter tinnitus, som ikke har gitt seg siden. Dette er drøyt to år siden. Ved øvelser hos fysioterapeut i høst, ble tinnitus på begge sider kraftig forverret. Fysioterapien er egentlig en viktig del av behandlingen for min nevrologiske sykdom (nakkedystoni), men nå er jeg usikker på om jeg tør fortsette med dette. Jeg har nå noe redusert hørsel og føler at det er på nippet til at jeg trenger høreapparat. Spørsmål 1 - Kan jeg risikere at tinnitusen stadig forverrer seg av fysikalsk behandling? Spørsmål 2: Kan tinnituslyden på noen måte måles i desibel? Jeg har målt den uformelt selv, med lydmålerapp på mobilen - kunne høre tinnitus selv med hårføner som ga 75 db lyd... Jeg er klar over at dette ikke er en vitenskapelig måling. På forhånd tusen takk for hjelpen!

  Svar: Svarer direkte på spørsmålene dine: Spørsmål 1: Den forverring av tinnitus du opplever etter fysikalsk behandling av nakken, er forbigående, og ikke noe alvorlig. Du bør absolutt fortsette behandlingen du får, og forhåpentligvis vil også behandlingen over tid føre til mindre tinnitusplager. Spørsmål 2: Tinnituslyden kan måles i decibel (dB), men styrken på tinnitus vil alltid måtte ses i sammenheng med din høreterskel for lyd ved tilsvarende frekvens(er). Du sammenligner dessuten en lyd som kommer utenfra hodet med en lyd som skapes i kroppen. Derfor er det vanskelig å kunne gi et eksakt mål på tinnitus uten at du har målt hørselen på forhånd. Dersom du "måler" (og dette skjer jo ikke under kliniske forhold, så det vil ikke bli eksakt) en tinnitus på 75 dB, kan det hende at din høreterskel på tilsvarende frekvens ligger på for eksempel 70dB, og da må du trekke høreterskelen din fra det tallet du har funnet at tinnitusen ligger på. Ved kliniske målinger sier vi da at du har en tinnitus på 5 dB. I tillegg vil plagetheten av tinnitus variere, dvs at din følsomhet for å oppleve tinnitus kan øke, uten at selve lyden øker. Dette kan sammenlignes med at man kan irritere seg over en bakgrunnslyd når man er sliten, som man ikke legger merke til når man er uthvilt eller tankene er opptatt med andre ting. En lyd som ikke ligger i tinnitusens frekvensområde, som for eksempel føhneren, vil ikke alltid kunne maskere tinnitus. Du nevner i skjemaet ditt at du har vært til tinnitusbehandling i 1998 - jeg vil anbefale deg å be fastlegen om henvisning til en ny utredning av din tinnitus, slik at du kan få noen nye inntrykk og flere "verktøy" å bruke i hvordan du håndterer din tinnitus. Lykke til!

 • Plager etter ryggoperasjon (Spinal Stenose)
  3571

  Spørsmål: Hei! Etter en ryggoperasjon for spinal stenose har jeg fått flere bivirkninger, mistet hørsel, mye på høyre øre og noe på venstre, har skikkelig vondt I nakken og hodet, blir svimmel når jeg går. I tillegg til dette ble jeg helt lam I setemuskel og I endetarm. kan alle disse tingene ha en sammenheng?

  Svar: Etterplager etter spinalstenoseoperasjon er ikke uvanlig, men det er lite trolig at selve operasjonen kan ha påvirket hørselen din. Nå skriver du ikke noe om din tinnitus, men nakkeplager forekommer både hos en del tinnitusrammede, og kan også komme av spinal stenose høyt oppe i ryggraden. Et eventuelt hørselstap, i tillegg til stress og angst, kan være med på å forverre tinnitus. Balanseorganet og hørselsorganet er tilknyttet hverandre, og det er ikke uvanlig å oppleve svimmelhet, tinnitus og hørselstap samtidig. Ta kontakt med din primærlege og be om en hørsels- tinnitus- og svimmehetsutredning, og ta opp de andre plagene ved kontroll etter operasjonen. Lykke til!

 • Når fastlegen ikke tar tinnitus seriøst
  3546

  Spørsmål: Hei, Jeg er en mann i 40 årene som har slitt med hodepine i over 10 år og for godt over ett år siden fikk jeg en intens pipelyd inne i hode, som for meg er veldig høyfrekvent. Tenkte jo at det skulle gå over, men det har bare blitt verre og verre og nå har jeg det mer eller mindre hele tiden, mer eller mindre hver dag. Har vært hos min fastlege ( som jeg for øvrig ikke har vært hos tidligere, siden jeg flyttet) men denne gangen måtte jeg be om en time raskt, for jeg holdt på å kollapse og gå i svart. Fastlegen tok det knusende med ro og rådet meg til å gå hjem og skrive på en lapp hva jeg følte var galt og ta med til neste time. Hun leste det som stod på lappen og konkluderte med at alt blir nok bedre om du bare gir det litt tid og ting får godt seg til. Hadde aldri følt meg så dum, som når jeg gikk ut fra legekontoret og tenkte dette var bortkastet tid og penger. Ettersom jeg drivet egen næring har jeg ikke klart så mye kundekontakt og gjør dette til et minimum etter at pipelyden kom i tillegg og sammen hodepinen. Dette har betydd ett år uten inntekt. Jeg har så store plager at jeg har vurdert å avslutte alt og innser at jeg trenger rask hjelp videre. Hvor skal jeg henvende meg med min pipelyd. Fastlegen var ikke interessert...

  Svar: Dersom du ikke føler deg komfortabel med den fastlegen du har fått tildelt etter flyttingen, kan du bytte fastlege - men du må huske at for at fastlegen skal kunne hjelpe deg, må hen først og fremst ha tilgjengelig din tidligere journal - å overføre denne fra tidligere fastlege er svært viktig. Der vil det stå hvilke tiltak som er tatt for å eventuelt finne grunnen til dine plager. Du må selv henvende deg til din tidligere fastlege for å få overført journalen til den nye legen, og dette kan medføre et gebyr. Når du så kontakter din nye fastlege, kan du be om å få en time for å oppsummere dine tidligere plager og oppdatere dette. Husk at hvis du har tinnitus, er det best om legen kan få en oversikt over hvilke konkrete følgeplager du har. Se gjerne vår Akuttveiledning ( https://www.tinnitus.no/side/20-akuttveiledning.html ). Bruk også gjerne vår Kunnskapsbank for å lage en oversikt over hvilke tilleggsplager du har ( https://www.tinnitus.no/side/29-tilleggsplager.html ) og i hvilken grad dette hindrer deg i å utføre dine daglige gjøremål. Det er vanskelig for fastlegen å vite hvor seriøse plagene dine er dersom hen ikke får utfyllende informasjon. Møter du forberedt til timen til fastlegen, vil du ofte få et større utbytte av avtalen din: Tren på å forklare hvordan du har det, skriv ned hva du lurer på og les om tinnitus for å kunne stille riktige spørsmål. Be eventuelt om å bli henvist til spesialisthelsetjenesten for videre utredning. Lykke til!

 • Skurring i øret
  3524

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus i ca åtte år nå (må innrømme at det er selvforskyldt da jeg alltid har likt å høre på musikk med ganske høyt volum) men nå rett før helgen (23 august) begynte jeg også å merke at lyder jeg hørte rundt meg, fikk en slags skurrende undertone også og dette har jeg aldri opplevd så lenge jeg har hatt tinnitus. Når jeg hører på musikk nå, høres det ut som dårlige opptak selv om jeg hører på CD-plater eller materiale på Spotify og YouTube som i utgangspunktet opplyser om at det man hører på har veldig bra lydkvalitet. Spesielt høres låter med piano ut som om pianoet er forferdelig ustemt selv om den nøyaktig samme sangen og innspillingen jeg har hørt før hørtes perfekt ut men nå i det siste er det denne skurringen som får både folks stemmer rundt meg og musikk til å høres ut som skurring, selv om jeg kan høre de tydelig. Kan noe gjøres for å bli kvitt skurringen?

  Svar: Skurring i øret/hørselen kan ha flere årsaker - det enkleste er nok å sjekke om det kan ligge væske i øregangene, eller om det er andre tilstander som kan påvirke lydoverføringen. Uansett hva som er årsaken til skurringene, bør du få sjekket ørene og eventuelt hørselen hos lege, øre-, nese-, halslege dersom det vedvarer. En ØNHklinikk vil kunne foreta tester som kan avgjøre om dette er en mekanisk påvirkning av hørselen, eller om det er en skade som ligger lenger inn i hørselssystemet, og gi behandling eller råd for dette. Lykke til!

 • Nakke, kjeve og tinnitus
  3517

  Spørsmål: Jeg har hatt tinnitus i ca 8-9 år, uvisst hvorfor. Jeg har nedsatt hørsel og bruker høreapparat med tinnitusmasker. Jeg har en nakke som ikke er helt god og en liten skjevhet i ryggsøylen, men ikke plaget pga det, men man kan se det hvis man ser etter. Jeg merker at tinnitusen blir sterkere hvis jeg skyver frem kjeven og har begynt å tenke på om det kan være en sammenheng mellom nakke, kjeve og tinnitus. For noen år siden hadde jeg mye problemer med låsninger i nakke og rygg og var mange ganger hos kiropraktor. Dette er mye bedre nå, antakelig pga trening og mye gåing, men tinnitusen er like sterk og konstant.

  Svar: Vi erfarer at nakke- og kjeveproblematikk er nært knyttet til tinnitus og at mange opplever at de kan påvirke tinnitus på forskjellige måter ved for eksempel å endre kjevestilling eller trykke på punkter rundt kjeveleddet. Det kan være nyttig å trene avspenning for å lette noen av disse plagene. Avspenningstrening kan du få hjelp til å lære via vårt e-læringskurs her på tinnitus.no . Dersom du mistenker at det kan være noe mer enn bare spenninger i nakke og kjeve som er problemet, bør du ta dette opp med fastlegen din for eventuell henvisning videre, eller snakke med din kiropraktor. Alternativt kan det være behov for en justering av høreapparater/tinnitusmasker. Lykke til!