Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

(Svar fra før 01.01.19 med lenker til Læringsportalen har utdatert adresse -
"laeringsportalen" i starten av adressen skal nå byttes ut med "kurs".)

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Ventetider for tinnitusutredning og -behandling
  3422

  Spørsmål: Tror jeg har tinnitus. Og har blitt henvist videre av min fastlege. Men 12 ukers ventetid. Er det negativt for en min eventuelle behandling å vente så lenge?

  Svar: Ventetid for utredning og behandling av tinnitus varierer veldig fra behandlingssted til behandlingssted, og 12 uker er ikke nødvendigvis lenge i denne sammenheng. Dersom du er redd for at tinnitus og eventuelle følgeplager skal bli forverret i ventetiden, kan det være hensiktsmessig å bruke tiden til å tilegne deg mer informasjon om tinnitus og behandlingsmetoder. Bruk www.tinnitus.no aktivt, og gjennomgå gjerne vårt e-læringskurs om tinnitus i ventetiden. Dersom du synes ventetiden virker lang, kan du sjekke ventetider på tinnitusutredning og -behandling på frittsykehusvalg.no og eventuelt be om henvisning til et behandlingssted med kortere ventetid . Lykke til!

 • Angst for tinnitus
  3417

  Spørsmål: Etter 18 år med øresus, har jeg utviklet panikk/ fobi for å høre øresus-lyden. Har prøvd mye, men ingen ting hjelper: Mestringskurs på totalt 4 uker, kognitiv terapi, psykolog, audiopedagog og avspenningsøvelser. Bruker støygenerator på øret døgnet rundt, men lyden fra den fremkaller også ofte panikk. Hvilket behandlingstilbud bør jeg prøve nå? Hypnose?

  Svar: Dersom du ikke har hatt utbytte av mestringskurs og terapi, kan det være det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på informasjon om din tinnitus, eller at det ikke har vært tilstrekkelig oppfølging. Det kan derfor være hensiktsmessig å ta kontakt med behandlingsstedet for å få vite om hvilke alternativer som finnes for oppfølging etter kurset, eller å be fastlegen din om å henvise deg til et annet, eventuelt mer omfattende og varig utrednings- og behandlingsopplegg enn det du har vært igjennom allerede. Som et eksempel kan psykologisk behandlingsmodell inneholde psykoterapi, kognitiv terapi, hypnose, individuell samtale og/eller gruppesamtaler med terapeut.

 • Pulsslag i øret
  3406

  Spørsmål: Vet ikke om dette er tinnitus, men jeg har periodevis problemer med pulsslag i høyre øre. Noen ganger tikker det. Pulsslagene fører til at jeg, når jeg er verst angrepet, bare hører bruddstykker av hva folk sier. Jeg ser ingen sammenheng mellom ubehaget og livet mitt ellers. Slagene kommer helst når jeg har satt meg ned i det siste. Etter noen dager forsvinner de helt, og jeg er frisk i faktisk flere uker.

  Svar: Det er ikke uvanlig å ha pulserende tinnitus, og som oftest er det ikke grunnlag for videre utredning. Det kan dog være grunnlag for en utredning av blodomløp og eventuelt en vurdering av blodtrykk. Dersom du allerede tar blodtrykksmedisiner, kan det være aktuelt å vurdere å bytte ut disse. Pulserende tinnitus kan også komme av stressrelaterte reaksjoner, muskelspenninger, i kroppen, og det kan være nyttig å forsøke med avspenningstrening for å få kontroll på dette.

 • Tinnitus og hukommelsestap
  3404

  Spørsmål: Ser det står flere steder at tinnitus kan påvirke hukommelse uten at dette er utdypet mer. Opplever dette selv. Finnes det relevante artikler eller forskning som sier noe om dette, og ikke minst råd om hva man kan gjøre selv for å motvirke det?

  Svar: Hukommelsesproblemer er oftest bare en av mange slike følgeplager, og det er viktig å først og fremst ta tak i årsaken til tinnitus. Vi anbefaler en utredning og behandling av tinnitus i første omgang for å få kontroll på denne, slik at følgeplagene av tinnitus kan komme under kontroll. Av nyere forskning på området finnes rapporten "Tinnitus and Its Effect on Working Memory and Attention" av Susan Rossiter, Catherine Joanna Stevens og Gary Walker ved Western Sydney University.

 • Yrkesskade
  3398

  Spørsmål: Tinnitus som er forårsaket fra støy på arbeidsplassen, kan det gi yrkesskadeerstatning ?

  Svar: Yrkesskadegrad ifm hørselsskade og tinnitus blir på lik linje med all annen yrkesskade behovsprøvd med bakgrunn i hvilken grad skaden påvirker deg. Det blir kun vektlagt de plager som er utredet og dokumentert (hørselsskade, overfølsomhet for lyd, tinnitus, og psykiske plager av disse). Hvis det er en spesiell episode på arbeidsplassen som har ført til skade, plikter arbeidsgiver å melde fra til Helsetilsynet og sende skademelding til NAV. Du kan også selv sende inn skademelding til NAV. Vi vil oppfordre deg til å lese mer om yrkesskade på nettsidene til NAV.

 • Får ikke lenger utskrevet beroligende/angstdempende legemidler
  3388

  Spørsmål: Hei har vært i utenlandstjeneste, var litt nær et granatnedslag. Fikk tinnitus på begge ørene og PTSD etter det. Har gått på mye medisiner. Blant annet Xanor. Det synes jeg hjelper for Tinnitusen. Men legen vil ikke skrive ut det pga avhengighet. Men jeg vil ta det innimellom da jeg får en pause . Hva gjør jeg for å få det. Vennlig hilsen tinnitusplaget .

  Svar: En av grunnene til tinnitus kan være stress. At tinnitus har bedret seg når du har brukt Xanor er nok fordi du med denne medisinen har fått hjelp med noen av mekanismene som har utløst tinnitus. Når du ikke lenger kan bruke dette legemiddelet, bør du oppsøke hjelp til å finne andre hjelpemidler til å takle stress og angst, for eksempel igjennom avspenningstrening. Tinnitus.no har et eget e-læringskurs i avspenning: http://www.tinnitus.no/side/54-e-laering.html (Hvis du ikke får åpnet e-læringskurs bør du sjekke om du har aktive pop-up-blokkeringer, eller om Flash er aktivert, og at du har tillatt bruk av Flash i nettleseren.)

 • Tinnitus kommer og går (annenhver dag)
  3375

  Spørsmål: Jeg er plaget av tinnitus, men på en litt rar måte. Det fungerer over en periode på 48 timer. 1 døgn med - 1 døgn uten - 1 døgn med - 1 døgn uten etc. Hva kan det skyldes?

  Svar: Det er vanskelig å svare på hvorfor tinnitus kommer og går uten å vite mer om din helse, hverdag og eventuelt ytre påvirkninger. Grunner til at tinnitus varierer, eller kommer og går, kan være for eksempel endringer i lydmiljøet rundt deg, generell helsetilstand, aktivitetsnivå, blodtrykk, lufttrykk, medikamentbruk, søvn og stressnivå. Ta kontakt med din primærlege hvis du føler deg så plaget at du ønsker utredning og behandling. En tinnitusutredning som del i behandling av tinnitus, vil forklare hvorfor tinnitus oppstår, og dermed kunne gi et bedre svar på hvorfor tinnitusen varierer.

 • Tinnitus etter konsert
  3369

  Spørsmål: I fjor hadde eg ein periode med tinnitusplage etter eit lydtraume på jobben. Eg vil tru at plagen den gongen hadde psykiske årsaker. Eg har ein psykisk lidelse som eg får behandling for, og tinnitusen forsvann då eg fekk behandling for lidingar. Men no har eg fått plager igjen etter ein konsert eg var på for ei veke sidan. Konserten var høylydt, og eg brukte ikkje øyreproppar. Det som er rart er at eg har vore på fleire konsertar etter at eg slutta å vere plaga av tinnitus, utan at eg har reagert. No har eg fått ein konstant suse/pipelyd i hovudet. Eg har snakka med audiopedagogen som behandla meg i fjor, og ho seier at dette er ein reaksjon, ikkje ei hørselsskade. Mitt spørsmål er likevel om eg kan ha fått ei lita skade på denne konserten? Eg oppfattar ikkje meg sjølv som stressa eller ute av psykisk balanse no, så det er ikkje det. Eg vil legge til at andre eg har snakka med ikkje opplevde volumet på lyden på denne konserten som spesielt høgt.

  Svar: At du har fått tinnitus etter akkurat denne eine konserten er nok tilfeldig. Støyskadar utviklast over tid. Det er vanleg å oppleve tinnitus etter å ha vore utsett for kraftig lyd, og plagene kan vare ved på grunn av auka fokus på tinnitus, stress (som følgje av dette), eller som du mistenker, ei støyskade. Ei eventuell støyskade avdekkast ved å få teke ein ny høyrselstest. Audiografen kan sjå om du har fått ei støyskade eller ikkje. Dersom du tenkjer mykje på tinnitusen, vil denne oppleves som vedvarande eller forverra. Ved å bruke omgjevnadslydar eller avspenningsteknikkar, vil tinnitus over tid kunne bli mindre plagsam.

 • Støy hjemme og på jobb
  3360

  Spørsmål: Hei. Fra 2011-2016 bodde jeg på et soverom med en dB på rundt 70. Etter at jeg byttet jobb fikk jeg utbedret noe av denne støyen som resulterte i at det nå "bare " er rundt 60 dB på kontoret jeg sitter. Lyden er ujevn, med en slags trompet lignende lyd. Har nå fått konstatert tinnitus etter at jeg har merket økt sus og pipelyder i ørene. Har vanskeligheter med å konsentrere meg og har nesten konstant hodepine. Har også begynt å få søvn problemer, da plages med susing og pipelyder i ørene. Har vært hos ØNH spesialist og MR av hode og Bedriftslege og fastlege og ut fra en masse prøver etc viser det seg at jeg er frisk ellers. Kan det være denne lyden/støyen som er årsaken til min tinnitus? Må man ha hørselstap for å få tinnitus? Ps! jeg har verden beste jobb, men blir uvel neste umiddelbart etter jeg har kommet på kontoret.

  Svar: Både støy og stress kan begge være grunner til at du opplever tinnitus. Man kan også ha tinnitus uten å ha et hørselstap. Det fremkommer ikke av spørsmålet ditt om de verdiene du snakker om har vært målt av arbeidstilsyn el.l., men vi anbefaler at du snakker med ditt lokale verneombud og eventuelt får tatt en måling. Å bli utsatt for støy over lengre tid, også med den styrken du beskriver, kan være svært slitsomt og stressende, og kan være med på å forverre en allerede svak tinnitus. Derfor kan det være greit å få en tinnutusutredning og arbeidstilrettelegging - ta kontakt med din primærlege for å vurderes for en slik utredning. Støy generelt og regelverk rundt dette anbefaler vi å lese mer om på websidene til Norsk Forening mot Støy http://www.stoyforeningen.no/ Der står det både om støy i hjemmet og på jobb.

 • Barn og unge med tinnitus
  3351

  Spørsmål: Kan jeg bli kvitt tinnitus ??

  Svar: Hei! Hvis tinnitus har oppstått i forbindelse med at du har vært utsatt for kraftig lyd, vil tinnitus i mange tilfeller forsvinne av seg selv etter minutter, timer, dager eller lenger. (Alle opplever tinnitus innimellom!) Hvis du fremdeles har tinnitus etter noen uker, bør du si ifra til foreldrene dine eller til helsesøster på skolen, slik at de kan få sjekket hørselen din, om det kan være noen andre grunner til at du har tinnitus, sjekke hvilke problemer du har på grunn av tinnitusen, og eventuelt få hjelp for problemene. Tinnitus er ikke farlig. Lykke til!