Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Vi gjør oppmerksom på at linker og referanser til våre e-læringskurs i spørsmål fra før 01.01.20 desverre ikke lenger fungerer.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Tinnitus og kjeveleddsdysfunkjson
  3493

  Spørsmål: Er tinnitus knytt til kjeveleddsdysfunksjon (TMD)? Eg har dette og har konstant litt lyd på øyret på den berørte sida. Elles har eg berre tinnitus når eg har opphaldet meg i høg lyd.

  Svar: Ja, tinnitus kan knyttes til forskjellig kjeveleddsproblematikk, og behandling av dette kan ha positiv effekt på tinnitus. Se svar på spørsmål med ID 3503 for mer informasjon. Dersom du hyppig får tinnitus etter å ha oppholdt deg i situasjoner med vedvarende kraftig lyd, bør du også vurdere bruk av støydempende ørepropper i disse situasjonene.

 • Transkribering av tekst for tale
  3459

  Spørsmål: Hei. Jeg har transkribert intervju med ørepropper (slike som slipper inn lyd/iPhone). Jeg har sittet med dette flere timer om dagen (4-5 timer på dagtid og 4-5 timer på kvelden). Det er jo ikke konstant lyd i øret, men lyd som er på og av med spoling og spilling. Angående lydnivået så har det vært slik at jeg kan høre det godt, men kanskje litt høyt. Men ikke sånn veldig. Har vært litt påpasselig. Men ble til slutt slik da at fikk piping under ene øret. Spørsmålet mitt er egentlig hva som anbefales videre. Jeg har flere intervju jeg må transkribere. Har kjøpt øreklokker som stenger ute støy. Hvor lenge kan jeg transkribere i gangen før jeg tar pause, og hvor lenge bør pausen vare? Bør jeg vente i tre mnd før jeg transkriberer resten?

  Svar: Det er mange yrkesgrupper som jobber med denne typen transkribering, og dette er ikke forbundet med utvikling av tinnitus - men tinnitus kan ha flere årsaker, deriblant forskjellige former for stress. Så lenge lyden ut fra øreproppene ikke kontinuerlig overgår 80 dB er det ingen fare for skade på hørselen. Arbeidstid og pauser (for eksempel når du blir sliten) regulerer du selv, eventuelt i samarbeid med arbeidsgiver. Dersom du mistenker hørselsskade, bør du uansett ta kontakt med primærlege eller bedriftshelsetjenesten.

 • Kan tinnitus gå over?
  3490

  Spørsmål: Kan tinnitus gå over?

  Svar: Tinnitus etter kraftig lydpåvirkning går i de aller fleste tilfeller over etter en kortere periode, men det er et tegn på at øret har blitt utsatt for for høy lyd, og at du i fremtiden bør beskytte øret mot høye lyder. Dette er fordi hørselen kan bli skadet og tinnitus dermed kan vedvare. Tinnitus som varer opp til 3 måneder kalles akutt tinnitus. Ved vedvarende tinnitus, anbefaler vi at du kontakter fastlegen din. Lykke til!

 • Tinnitus og kjeveleddsplager
  3503

  Spørsmål: Eg har hatt tinnitus tidlegare i samband med at eg har vore utsett for høg lyd, men denne har alltid gått bort etter ei tid. No har eg imidlertid fått ein lyd som eg ikkje trur går bort, eg har fått TMD (temporomandibulær dysfunksjon) i venstre kjeveledd og ei konstant during i venstre øyre. Denne du ringa er ganske høgfrekvent, og eg legg mest merke til den om natta når eg skal sove. Er det nokon sjanse for at dette kan gå over av seg sjølv? Eg har vore i behandling hos audiopedagog, men ho seier at eg berre må oversjå det, men det er vanskeleg.

  Svar: Hos et lite mindretall av pasienter med tinnitus har dette en spesifikk organisk årsak, som i noen tilfeller kan behandles kirurgisk og/eller medisinsk. Dette gjelder eksempelvis kjeveleddsproblemer, tinnitus på grunn av forhold i blodårer, klikkende lyder pga. muskelsammentrekninger eller svulster ved skallebasis. Det finnes flere rapporter om vellykket behandling av tinnitus samtidig med at man har blitt behandlet for kjeveleddsproblemer. Symptomer ved kjeveleddssyndrom er blant annet  smerte, kjevelås, overfølsomhet for lyd og tinnitus. En undersøkelse av øre- nese- halsspesialist vil kunne avdekke og eventuelt utelukke dette.

 • Tinnitus om natten
  3423

  Spørsmål: Jeg er ikke særlig påvirket av tinnitus, opplever det når det er svært stille eller når jeg har hatt mye støy rundt meg. Men, på nattestid er det helt ekstremt. Jeg kan våkne av en så intens piping i ørene at det er på grensen til smertefullt. Dette er en hyling som starter "langt borte" før den øker såpass intensitet at jeg er redd for at noe ryker inne i ørene mine. Denne hylingen forsvinner når jeg rører på hodet/kroppen min og forsvinner som regel helt når jeg står opp. For å kunne bli kvitt denne hylingen er jeg nødt til å stå opp av sengen og være våken en liten periode før jeg kan forsøke å sove igjen. Er det noe forklaring på det? Er dette noe som kan oppstå i forbindelse med tinnitus? Har ikke vært hos fastlegen med dette.

  Svar: Tinnitus er spontan aktivitet i nervene mellom øret og hjernen, som i hørselssenteret i hjernen blir tolket som lyd. Tinnitus blir i de fleste tilfeller svært hørbar når det er stille rundt oss, og om natten er det få konkurrerende lyder som kan ta fokus bort fra tinnitus. Når du rører på deg, eller står opp, vil det både oppstå lyder i omgivelsene rundt deg, og du starter kanskje selv med aktiviteter som får fokuset bort fra tinnitus. Det kan være en hjelp å for eksempel ha på bakgrunnslyd (musikk, radio, lydgenerator med naturlyder el.l.) på soverommet når dette problemet oppstår, eller også å ta kontakt med fastlegen for en utredning av hørselen din for å se om nedsatt hørsel kan være en medvirkende årsak til problemet.

 • Ventetider for tinnitusutredning og -behandling
  3422

  Spørsmål: Tror jeg har tinnitus. Og har blitt henvist videre av min fastlege. Men 12 ukers ventetid. Er det negativt for en min eventuelle behandling å vente så lenge?

  Svar: Ventetid for utredning og behandling av tinnitus varierer veldig fra behandlingssted til behandlingssted, og 12 uker er ikke nødvendigvis lenge i denne sammenheng. Dersom du er redd for at tinnitus og eventuelle følgeplager skal bli forverret i ventetiden, kan det være hensiktsmessig å bruke tiden til å tilegne deg mer informasjon om tinnitus og behandlingsmetoder. Bruk www.tinnitus.no aktivt, og gjennomgå gjerne vårt e-læringskurs om tinnitus i ventetiden. Dersom du synes ventetiden virker lang, kan du sjekke ventetider på tinnitusutredning og -behandling på frittsykehusvalg.no og eventuelt be om henvisning til et behandlingssted med kortere ventetid . Lykke til!

 • Angst for tinnitus
  3417

  Spørsmål: Etter 18 år med øresus, har jeg utviklet panikk/ fobi for å høre øresus-lyden. Har prøvd mye, men ingen ting hjelper: Mestringskurs på totalt 4 uker, kognitiv terapi, psykolog, audiopedagog og avspenningsøvelser. Bruker støygenerator på øret døgnet rundt, men lyden fra den fremkaller også ofte panikk. Hvilket behandlingstilbud bør jeg prøve nå? Hypnose?

  Svar: Dersom du ikke har hatt utbytte av mestringskurs og terapi, kan det være det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på informasjon om din tinnitus, eller at det ikke har vært tilstrekkelig oppfølging. Det kan derfor være hensiktsmessig å ta kontakt med behandlingsstedet for å få vite om hvilke alternativer som finnes for oppfølging etter kurset, eller å be fastlegen din om å henvise deg til et annet, eventuelt mer omfattende og varig utrednings- og behandlingsopplegg enn det du har vært igjennom allerede. Som et eksempel kan psykologisk behandlingsmodell inneholde psykoterapi, kognitiv terapi, hypnose, individuell samtale og/eller gruppesamtaler med terapeut.

 • Pulsslag i øret
  3406

  Spørsmål: Vet ikke om dette er tinnitus, men jeg har periodevis problemer med pulsslag i høyre øre. Noen ganger tikker det. Pulsslagene fører til at jeg, når jeg er verst angrepet, bare hører bruddstykker av hva folk sier. Jeg ser ingen sammenheng mellom ubehaget og livet mitt ellers. Slagene kommer helst når jeg har satt meg ned i det siste. Etter noen dager forsvinner de helt, og jeg er frisk i faktisk flere uker.

  Svar: Det er ikke uvanlig å ha pulserende tinnitus, og som oftest er det ikke grunnlag for videre utredning. Det kan dog være grunnlag for en utredning av blodomløp og eventuelt en vurdering av blodtrykk. Dersom du allerede tar blodtrykksmedisiner, kan det være aktuelt å vurdere å bytte ut disse. Pulserende tinnitus kan også komme av stressrelaterte reaksjoner, muskelspenninger, i kroppen, og det kan være nyttig å forsøke med avspenningstrening for å få kontroll på dette.

 • Tinnitus og hukommelsestap
  3404

  Spørsmål: Ser det står flere steder at tinnitus kan påvirke hukommelse uten at dette er utdypet mer. Opplever dette selv. Finnes det relevante artikler eller forskning som sier noe om dette, og ikke minst råd om hva man kan gjøre selv for å motvirke det?

  Svar: Hukommelsesproblemer er oftest bare en av mange slike følgeplager, og det er viktig å først og fremst ta tak i årsaken til tinnitus. Vi anbefaler en utredning og behandling av tinnitus i første omgang for å få kontroll på denne, slik at følgeplagene av tinnitus kan komme under kontroll. Av nyere forskning på området finnes rapporten "Tinnitus and Its Effect on Working Memory and Attention" av Susan Rossiter, Catherine Joanna Stevens og Gary Walker ved Western Sydney University.

 • Yrkesskade
  3398

  Spørsmål: Tinnitus som er forårsaket fra støy på arbeidsplassen, kan det gi yrkesskadeerstatning ?

  Svar: Yrkesskadegrad ifm hørselsskade og tinnitus blir på lik linje med all annen yrkesskade behovsprøvd med bakgrunn i hvilken grad skaden påvirker deg. Det blir kun vektlagt de plager som er utredet og dokumentert (hørselsskade, overfølsomhet for lyd, tinnitus, og psykiske plager av disse). Hvis det er en spesiell episode på arbeidsplassen som har ført til skade, plikter arbeidsgiver å melde fra til Helsetilsynet og sende skademelding til NAV. Du kan også selv sende inn skademelding til NAV. Vi vil oppfordre deg til å lese mer om yrkesskade på nettsidene til NAV.