Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

(Svar fra før 01.01.19 med lenker til Læringsportalen har utdatert adresse -
"laeringsportalen" i starten av adressen skal nå byttes ut med "kurs".)

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • NY NETTADRESSE TIL E-LÆRINGSKURS
  3277

  Spørsmål: Gamle linker i svartjenesten fungerer ikke lenger

  Svar: Læringsportalens kurs har fått ny adresse. Bytt ut "laeringsportalen" i starten av adressen eller i URLfeltet på nettleseren, med "kurs", eller gå via linker ellers på siden.

 • Tinnitus etter nakkeslengskade
  3239

  Spørsmål: For fire år siden var jeg i en ulykke der jeg fikk en nakkeslengskade på venstre side. Dette ble påvist først for et år siden, etter gjentatte problemer med tinnitus. Jeg har vært innom ØNH-spesialist uten at han fant andre årsaker enn at det måtte være muskelspenninger i nakken. Siden i sommer har jeg vært ekstremt plaget med tinnitus. Jeg har én uke fullstendig uten tinnitus og plager, og så kommer påfølgende uke med en anelse av tinnitus først, før det bygger seg opp og når en topp på femte/sjette dag, før det så trapper ned igjen og blir borte. Jeg har åpenbare spenninger i nakke og får hjelp av manuellterapeut med dette. Jeg er sykmeldt fra jobb pga dette. Er dette noe jeg kan bli kvitt? Jeg blir ikke klok på om tinnitusen er "kronisk" da den også forsvinner i perioder. Andre symptomer: vertigo, nakkesmerter.

  Svar: Tinnitus (samt nakkesmerter og vertigo) kan oppstå etter skader i hode/nakkeregionen. Årsaken kan være traumer, muskelspenninger, men også andre årsaker. Dersom tinnitusen er variabel, slik du beskriver, anbefales det å forsøke å observere hvordan tinnitus påvirker eller påvirkes av andre tilstander i kroppen. Dersom den forverres i takt med nakkeplager, er det nakken som først og fremst bør behandles. Dersom tinnitus (evt også) påvirkes av sinnsstemning eller andre tilstander (depresjon, stress), må dette tas i betraktning ved tinnitusbehandlingen. Snakk med din primærlege, fysioterapeut eller tinnitusbehandler om dette, og hvilke andre alternativer som finnes. Les også gjerne i Kunnskapsbanken her på Tinnitus.no om årsaker, tilleggsplager, gode råd og lyttestrategier. Om du blir kvitt tinnitus fullstendig, er det dessverre ikke mulig å svare på, da vi ikke vet fullstendig årsakssammenheng og effekt av behandling. Lykke til videre.

 • Tinnitus og hørselstap i militæret
  3242

  Spørsmål: Jeg var på jakt for ca 7 uker siden, uten bruk av hørselvern. Siden da har jeg hatt en liten øresus i mitt høyre øre, som så og si har holdt seg lik siden den oppsto. Den er bare merkbar når det er lite lyder der jeg er, eller hvis jeg holder for ørene. Jeg testet også hørselen min hos en lege, og den så ut til å være normal. Likevel er jeg bekymret, siden jeg skal i militæret i april, og frykter å bli sendt hjem. Lurer bare på om noen vet om det er permanent eller om det kan behandles slikt at det blir bedre.

  Svar: Tinnitus er ikke uvanlig etter at man har vært utsatt for kraftige impulslyder. Graden og varigheten varierer fra person til person. Lydberikelse anbefales dersom tinnitus blir forstyrrende. Et eventuelt hørselstap trenger ikke å oppstå direkte etter lydtraume, men utvikles over tid, gjerne etter flere år. Dersom din hørsel har vært testet normal ved sesjon, er det liten fare for at denne er endret når du testes ved start av militærtjenesten. Hvilke grenser Forsvaret setter, kan du lese om på http://forsvaret.no/helsekrav - scroll ned og klikk på "Hørsel". Generelt er Forsvaret mer opptatt av funksjon enn diagnose. Forsvaret vurderer ikke hver enkelt diagnose isolert sett, men du får en individuell totalvurdering der en eventuell diagnose ses i sammenheng med resten av din helse og fysikk. Lykke til i militæret, og husk å alltid bruke hørselsvern i fremtidige jaktperioder!

 • Utgifter til arbeidsplasstilrettelegging
  3136

  Spørsmål: Jeg har tinnitus og har fått hjelpemidler fra NAV. Jeg ble anbefalt å bruke tinnitus ørepropper på jobben for å unngå ytterlige skader. Jeg fikk beskjed fra øre, nese, hals spesialist at arbeidsgiveren skulle dekke utgiftene. Arbeidsgiveren henvendte meg videre til HELFO. De mente at HELFO må dekke utgiftene. Mitt spørsmål er hvem dekker utgiftene? Inntil nå har jeg betalt selv utgiftene.

  Svar: Du kan selv, sammen med din behandler, søke om hjelpemidler til jobb, eller om hjelp til tilrettelegging på jobb. Ta kontakt der du har fått/får behandling for tinnitus for en konsultasjon der dere kan diskutere hvilke hjelpemidler som er best egnet, hvorfor, og hvordan disse skal brukes. (Skjema hos NAV: "Hjelp til vurdering og utprøving...") Når du får innvilget tilrettelegging, kan du få tilbake det du har lagt ut selv, dersom det anbefales samme type hjelpemidler som du allerede har kjøpt.

 • Søvnproblemer og jobb/sykemelding
  3206

  Spørsmål: Jeg har hatt plagsom tinnitus siden årsskiftet. Jeg har hele veien brukt å ha på lyd når jeg skal sove, fordi jeg ellers ikke får sove, og har generelt store problemer med å sove. Det gjaldt spesielt de første 6 månedene, og de resterende månedene har også vært vanskelig å få sove, men jeg prøver ut ulike teknikker som tidvis hjelper noe. I det siste så har jeg ved noen anledninger droppet å bruke lydkilde når jeg sover fordi det er forstyrrende for partneren. Jeg har etter mye konsentrasjon klart å sove. Men jeg lurer på om jeg fortrinnsvis bør bruke lydkilde, siden jeg er såpass plaget av lyden? Når kan jeg i så fall sove uten lyd, til tross for at jeg har tinnitus? Når det gjelder livssituasjonen, anbefaler dere at når en er såpass plaget med tinnitus at en roer ned hverdagen kraftig, eller kan en også holde på som før men med noe mer fokus på søvn og hvile? Problemet er at det er vanskelig å koble helt ut når en vet at en ikke "kan" koble helt ut. For eksempel anbefaler dere full sykmelding for en kortere periode for å få bukt med tinnitus (har hørt om flere som ble kvitt tinnitus etter noen måneder da de ble 100 % sykmeldt). Jeg har gradert sykmelding, men føler at jeg ikke får koblet tilstrekkelig ut.

  Svar: Vi anbefaler at du bruker lydberikelse ved innsovning. Dersom dette er problematisk for partner, kan det være aktuelt å vurdere lydpute, da denne vil gi lyd mer begrenset til dine ører. Dersom dette fremdeles er plagsomt for partner, kan det være aktuelt å bruke andre lydkilder (headset, masker). God søvnhygiene er også viktig for søvnkvaliteten. Se gjerne vårt e-læringskurs "Søvnskolen" ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/fa236de6-d34a-425c-9a90-597f36c88d0c/course/asset/main.html ) for tips og informasjon om søvn og rutiner. Det kan også være nyttig for deg å se igjennom våre andre e-læringskurs, om avspenning og om tinnitus. Sykemelding kan være aktuelt i overgangsperioder der man trenger å stresse ned. Stress er en mulig årsak til tinnitus, og kan også forverre eksisterende tinnitus. En av behandlingsmetodene vil derfor være å aktivt stresse ned, både privat og ifm jobb. Tilrettelegging på arbeidsplassen blir derfor ofte også aktuelt når man kommer tilbake. Dersom man føler seg opplagt, kan man jobbe og leve som før. Tinnitus trenger ikke være til hinder for en normal hverdag, og med riktig behandling er målet å kunne leve så normalt som mulig.

 • Forverring av tinnitus ved TV/mobil/iPad
  3200

  Spørsmål: Hvorfor er det slik at min tinnitus aktiveres veldig mye når jeg ser TV, bruker mobil og I-PAD? Da er det som om det bruser over! Min tinnitus er i form av susing og knasing! Takknemlig for svar.

  Svar: Det er vanskelig å svare på dette uten å vite mer om din hørselssituasjon. Vi anbefaler at du kontakter primærlege for utredning av tinnitus. Det er nyttig for behandling av din tinnitus at alle opplysninger om endringer i lydoppfattelsen tas med i vurderingen. Lykke til.

 • Tinnitus endres når jeg trykker på siden av hodet
  3219

  Spørsmål: Suset og pipelyden i øret øker når jeg trykker med hånden på siden av hodet, det kan vel være at muskler i kjeve eller nakke er årsaken til lyden. Finnes det noen behandling for dette?

  Svar: Muskelspenninger i kjeve og nakke kan være en av årsakene til tinnitus. Vi erfarer at en del pasienter kan manipulere volum av tinnitus ved å trykke på kjeveleddet foran øret og under øret. Vi anbefaler bruk av avspenningsøvelser (se vårt e-læringskurs http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/fea662e5-1b58-4cb8-b793-1172f10ced78/course/asset/main.html ). Dersom plagene vedvarer, bør du kontakte din primærlege.

 • Yrkesskade
  3142

  Spørsmål: Har vært i utenlandstjeneste og skulle spise på en lokal restaurant. Da det ble avfyrt 2 granater som slo ned ved nabohuset vegg i vegg. Siden den gang har jeg hatt konstant piping i ørene. Fikk vite av en venn at jeg hadde krav på yrkesskade erstatning. Gikk til en spesialist og fikk konstatert tinnitus. Sendte inn papirene fra tjeneste og spesialist. Men fikk avslag. Har sent inn klage og der står saken nå. Har PTSD fra tjenesten. Kan de nekte meg 5% ekstra i yrkesskadesaken?

  Svar: Yrkesskadegrad ifm hørselsskade og tinnitus blir på lik linje med all annen yrkesskade behovsprøvd med bakgrunn i hvilken grad skaden påvirker deg. Det blir kun vektlagt de plager som er utredet og dokumentert (hørselsskade, overfølsomhet for lyd, tinnitus, og psykiske plager av disse). Dersom dine behandlere i helsevesenet mener at din yrkesskade skal vektlegges mer enn det du har fått, er det hensiktsmessig at de klager sammen med deg. Dersom det kan dokumenteres ytterligere plager enn det første søknad ble begrunnet med, kan det søkes på nytt. Lykke til.

 • Tinnitus etter hjermerystelse
  3146

  Spørsmål: Jeg er plaget med hodesus. Det fikk jeg etter en hjernerystelse. Det arter seg som susing/ vifter i hodet. Nå har det imidlertid endret seg litt og jeg skjønner ikke helt det. Om morgenen når jeg våker er den vanlig susende. Ofte øker det ut over dagen og jeg føler akkurat som jeg har vind i ørene. Jeg kan få dotter og blir veldig svimmel og kvalm. Må legge meg nedpå. Kaster ikke opp, men nesten. Jeg blåser luft ut av ørene, da kun høyre da det venstre virker tettere på en måte. Jeg kan bli veldig ustødig og tipper nesten litt. jeg kan få en veldig høy lyd plutselig i venstre øre som kan forsvinne like brått som den kommer. Susingen min er blitt litt mer ringing føler jeg i tillegg til susing. Jeg er også veldig var for lyder i den betydning at jeg blir kjempedårlig av bråk og stress. Jeg bruker litt ørepropper i perioder. Kan jeg ha fått en skade i det indre øret eller en sykdom? Jeg føler susingen er blitt litt mer konstant høy og litt mer dottfølelse enn før. Hva kan dette være ?

  Svar: Ved vedvarende endringer i tinnitus anbefaler vi at du kontakter din tinnitusbehandler eller primærlege for henvisning til utredning av din tinnitus. Tinnitus kan oppstå etter et hodetraume og balanseproblemer er vanlig etter både milde og alvorlige hodeskader. Stress og kraftig lyd kan også påvirke tinnitus. Det er viktig at du snakker med fastlegen din om hvordan du har det, slik at du kan komme til en klinikk hvor du får en grundig utredning. Du kan ellers lese mer om tinnitus i vårt e-læringskurs ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html ). Der blir mange av dine spørsmål besvart.

 • Barn med tinnitus - skole
  3150

  Spørsmål: Jeg har et barn som har fått tinnitus. Har fått hjelpemiddel som pute med lyd i slik at innsovningen fungerer nå. Jeg lurer på om barnet har krav på tilrettelegging på skolen. Barnet gir klart uttrykk for at det f.eks. ikke mestrer å sitte side om side ved en medelev, og jeg har bedt om at barnet får ny person å sitte ved siden av, men skolen sier nei. Jeg tenker skolen ville hatt nytte av å lære om hva tinnitus er, og derfor lurer på om jeg kan be sykehuset stille med en person for å gi nødvendig veiledning? Finnes det noen resursperson for barn med tinnitus?

  Svar: Her er det mye å ta tak i, og vi anbefaler at dere samarbeider med PPT, lege og skole for å avdekke om det kan være andre grunner enn tinnitus  som gjør det vanskelig å konsentrere seg på skolen. Dersom dere allerede har kontakt med sykehusets hørselssentral, anbefaler vi å be om et samarbeidsmøte mellom skole, lege, hørselssentral og PPT. Vi har dessverre ikke kjennskap til lokale ressurspersoner spesifikt for barn med tinnitus, men anbefaler å kontakte deres lokale hørselssentral for informasjon om dette.