Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

(Svar fra før 01.01.19 med lenker til Læringsportalen har utdatert adresse -
"laeringsportalen" i starten av adressen skal nå byttes ut med "kurs".)

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Kan tinnitus forverres?
  2869

  Spørsmål: Jeg har levd med tinnitus siden ungdomsalderen, og har lært å leve med det etterhvert. Jeg husker å leste en gang, at så lenge man har fått tinnitus, kan den ikke bli verre enn den i utgangspunktet er for hver enkelt. Altså at så lenge man har "fått den", kan ikke lyden bli mer intens. Stemmer dette? Selvfølgelig blir den mer intens når man utsettes for høye lyder som konserter og lignende. På forhånd takk.

  Svar: Tinnitus oppleves veldig individuelt. Noen opplever at styrken variere fra dag til dag eller er stabilt høy eller lav. I hvilken grad man reagerer og plages av tinnitus, er også individuell. Vedvarende tinnitus kan man venne seg til og lære seg å leve med, selv om man ved debut ikke kan forestille seg at det er mulig. Tinnitus kan senere endre seg pga. endret hørsel, livssituasjon eller stressnivå.

 • Å bli tatt på alvor
  2863

  Spørsmål: Hei. Jeg er en dame på 43 år som i min barndom var det man kaller et typist "ørebarn" Jeg var inn og ut av sykehuset å enten satt inn dren, eller tok det ut pga betennelser. Som 12 åring ble jeg påkjørt av en bil og skadet hodet. jeg var borte ca 20 minutter etter påkjørselen og fikk kraftig hjernerystelse samt fire sting over øret i hodet. Jeg har i senere tid hatt plager med kjeven som legen mener er en senskade fra ulykken. Kjeven "klikker" når jeg åpner den og tygger. Den er også litt skjev, det kan man lett se på tennene mine og bittet mitt. Men har ikke blitt videre utredet. Jeg har vel egentlig alltid hatt øresus, men det er først de siste 5-6 årene at det har blitt så ille. Legen min sier at det ikke er noe å gjøre ved det og at jeg bare må lære meg å leve med dette. Det samme sa en øre nese hals spesialist. At det ikke finnes behandlinger for dette. Det er for så vidt forståelig det, men det jeg blir så oppgitt av er at jeg ikke blir tatt på alvor. Jeg sliter med økonomi og dette fører igjen til mye stress, angst og panikkanfall. Øresusen kan i perioder være så ille at jeg ikke får sove skikkelig. Jeg hører på meditasjonsmusikk når jeg har problemer med å sovne, og det hjelper noe. Burde jeg få en annen vurdering? Eller må jeg bare godta det slik det er nå?

  Svar: Ut i fra hva du beskriver, kan det være hensiktsmessig å få en annen vurdering både med hensyn til plagene som er relatert til kjeven og til hørselen din. Tinnitusplager kan behandles.

 • Lydoverfølsomhet
  2850

  Spørsmål: Jeg bor i en del av byen hvor det etterhvert har blitt slik at det brukes bensindrevne løvblåsere hver dag og disse har så høy lyd at jeg ikke kan gå ut. De som bruker dem går med hørselvern. Lyden er så sterk at den høres godt inne i huset også. Jeg har forsøkt å ta opp problemet med naboene rundt, uten å nå frem. Jeg har i tillegg til tinnitus fått diagnosen hyperacusi, altså lydsensibilitet og må forsøke og gjøre noe med dette. Løvblåsing er blitt en vanlig lyd overalt byen og disse maskinene (som går på bensin) forurenser miljøet på lik linje med biler. Har noen tips om hva jeg kan gjøre?

  Svar: De som jobber med løvblåsere beskytter ørene med hørselsvern fordi det er en høy lyd som er svært nær ørene, som de i tillegg utsettes for over tid. Har man normal hørselsfunksjon vil ikke denne lyden oppleves plagsom for andre i så stor grad som du beskriver. Noen vil velge å holde for ørene akkurat i det de passerer eller forsøke å holde litt avstand i det man passerer. Din hyperacusis er behandlingstrengende og du bør ta kontakt igjen med den klinikken som har diagnostisert deg, slik at du kan starte opp behandling.

 • Hodesus
  2845

  Spørsmål: Har hatt tinnitus på h.side siden 2004, samt hørseltap på 60-80 db i diskanten. Det siste året har jeg fått en svisjelyd som kommer og går på venstre øret. Var hos ØNH og sjekket hørselen her. Den var fin. Har nå de siste 7 mnd fått en varig lyd på vestre øret, denne lyden er svak i forhold til min tinnitus på høyre øret, men det føles mer som hodesus enn øresus. Min tinnitus på høyre side hører jeg bare i øret og lydene er veldig høye. Veldig lite som maskerer bort dette. Hva kan hodesusen skyldes når hørselen er normal på denne siden? Blir så sliten og deprimert av dette.

  Svar: Det er kjent at tinnitus kan oppleves som hodesus og ikke kun relateres til ørene. Tinnitus er opplevelse av lyd som kommer fra aktivitet i nervesystemet. Aktiviteten knyttes til hørselssystemet og til flere områder i hjernen som ikke direkte knyttes til hørselssystemet. Har man redusert hørsel kan tinnitus ofte oppleves i det øret som har mest redusert hørsel. Beskrivelse av tinnitus varierer fra pipelyder, suselyder og sammensatte lyder, og kan være konstant eller varierende i intensitet. Tinnitus kan også ha forskjellig uttrykk fra øre til øre hos samme person. Det kan være flere årsaker til at du nå opplever aktivitet i venstre øre. Selv om hørselen beskrives som fin i dette øret, kan det ha skjedd en endring i hørselsfunksjonen din som ikke kommer frem i tradisjonelt audiogram. Du sier ingenting om bruk av høreapparat på ditt høyre øre. Dersom man plages av tinnitus bør man ha lavere terskel for behandling med høreapparat på begge ører, enn ellers. Når du plages slik du beskriver, er det viktig å ta tak i dette.

 • Bivirkning av medisiner
  2811

  Spørsmål: Hvilke medikamenter (medesin) kan gi tinnitus plager som bivirking?

  Svar: Hvis du mistenker at tinnitus kommer pga. legemiddelbruk, kan du i første omgang lese pakningsvedlegget til den aktuelle medisinen. Der skal kjente - både vanlige og mindre vanlige - bivirkninger være beskrevet. Dersom du mistenker en slik sammenheng uten at det er beskrevet tinnitus som kjent bivirkning, tar du kontakt med legen som har foreskrevet medisinen. Hvis det er grunnlag for det og det finnes alternativer, kan det være aktuelt å bytte preparat. Det er viktig at du søker råd hos lege vedr. dette. Hos Legemiddelverket kan du lese mer om innmelding av bivirkninger.

 • Hørselsvern, nedsatt hørsel og tinnitus
  2776

  Spørsmål: Hei! Jeg har nå vært mindre plaget av tinnitus i 3 år. Jeg tror det startet da jeg dykket og var forkjølet og fikk kraftig pipelyd på venstre øre. Siden da har det vært lite lyd, og føltes som en dott i øre, men trommehinna sprakk ikke under episoden. Hadde smerter i øret etterpå. I år har jeg slitt mer med sus og piping. Nå hadde jeg en opplevelse av mye høyere grad av samme type lyd i ca 2 timer, før den dempet seg igjen. Jeg er livredd for å forverre tinnitusen og har brukt ørepropper i klasserommet der jeg jobber under støy til tider. Bruker det også i store forsamlinger. For to år siden tok jeg hørselstest som påviste en liten dipp i venstre øre. Jeg lurer på om det er sannsynlig at tinnitusen kom etter dykkingen? Gjør jeg rett i å bruke ørepropper? Hvor stor er oddsen for at jeg opplever konstant forverring, gradvis forverring?

  Svar: Øret og hørselen er et aktivt organ. Hvis hjernen opplever å høre for lite, kan følsomheten oppjusteres slik at det blir mulig å høre til tross for hindringer. Det er viktig å beskytte seg mot høy lyd, men samtidig bør du være varsom med bruk for å ikke trigge følsomheten i hørselssystemet ytterligere. Hjernen skal tåle hverdagslige lyder og økt bruk av hørselsvern kan forverre situasjonen på sikt selv om det oppleves som en lindring på kort sikt. Tinnitus kan ha debut i forbindelse med både en vedvarende eller forbigående hørselsendring. Du bør vurdere å be om en utredning av hørselen din. Start hos fastlege.

 • Lydsensitivitet
  2789

  Spørsmål: Hei! Jeg har hatt tinnitus i 3-4år, såvidt jeg kan huske. Det er vel ikke tilfeldig at det var på den tiden jeg var på konsert. Riktig nok med ørepropper (type skum). Selv om det var gøy så opplevde jeg lydnivå og spesielt bassen svært ubehagelig. Jeg er svært glad i å synge og spille gitar, høre på musikk, kjøre bil og å polere bil (med maskin). Imidlertid føler jeg at jeg gjør stadig mindre og mindre av disse tingene som jeg liker pga ørene. tinnitus i seg selv er ikke det verste, selv om dette også er plagsomt. Det verste er at jeg får vondt i ørene hele tiden. Jeg kan i perioder få vondt i ørene av dagligdagse ting, som at jeg prater med kjæresten, skrur på springen og ha på TV. Ting jeg aldri kan gjøre uten ørepropper har blitt mange, og en av de er å kjøre bil. Jeg får vondt og en økning i tinnitus så fort jeg har kjørt litt bil uten å bruke ørepropper. Når jeg polerer bil bruker jeg noe av det kraftigste hørselvernet som finnes kombinert med ørepropper uten at jeg synes det hjelper. Jeg har ofte/nesten hele tiden en slags sliten-følelse i ørene. Og når jeg iblant er litt plaget med tinnitus og prøver å gjøre som andre, ha på radio eller annen bakgrunnslyd opplever jeg dette som ubehagelig og føler alt blir verre. Når jeg har i ørepropper hører jeg selvfølgelig tinnitus. Hva kan jeg gjøre? Aldri hørt /lest om noen som har samme problem.

  Svar: Bruk av hørselsvern krever varsomhet, da øret er et aktivt organ som kan justere grad av følsomhet for lyd ut i fra hva hjernen forventer å høre. Opplevelsen av tinnitus kan øke ved bruk av ørepropper, fordi du da stenger ute det naturlige lydbildet. Økt følsomhet for lyd kan behandles, men det er viktig med en god utredning først. Ta kontakt med legen din for henvisning videre.

 • Kiropraktor
  2793

  Spørsmål: Hei! Jeg fikk tinnitus for 5 mnd siden. Lurer nå på om jeg skal forsøke kiropraktor. Er det mulig å få henvisning til kiropraktor fra legen på grunn av tinnitus? Eller blir det for diffus årsak til å gå til kiropraktor?

  Svar: Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til kiropraktor. Folketrygden gir stønad til behandling hos kiropraktorer, og du som pasient vil da få automatisk refusjon på prisen du betaler hos kiropraktoren. Det er flere årsaker til tinnitus og på generelt grunnlag bør en utredning av tinnitus starte hos din fastlege. Dersom du er kjent med årsaken til din tinnitus, kan det være hensiktsmessig å kontakte en kiropraktor direkte.

 • Variasjon i tinnitusopplevelse
  2755

  Spørsmål: Hei. Jeg har en tinnitus som øker noe voldsomt når jeg legger meg, og spesielt hvis jeg legger meg på venstre side, da er det som om hele hodet står i "fult" fyr og det kan pågå en 2-3dager før det gir seg og blir en "normal" øresus noen timer, så om morgonen når jeg våkner igjen er øresusen voldsom igjen. Hva er årsaken til det? Kan det være en form for krystallsyken? eller balansenerven? Har gått med fysioterapaut i 2år og bruker biteskinne, men blir ikke bedre.

  Svar: Det er mange kompliserte sammenhenger knyttet til opplevelse av tinnitus og det kan være flere årsaker til at du opplever det slik. Det du beskriver her er ikke krystalllsyke. Du bør be om en grundig utredning, og du starter enten hos fastlege eller går tilbake der du har vært til behandling tidligere.

 • Utmattelse
  2757

  Spørsmål: Jeg har de 3-4 siste årene hatt en voldsom tinnitus (kortslutningen i hele hodet) spesielt etter at jeg har ligget i sengen. Våkner om morgenen helt Utslitt (følelse av at hodet er tomt for oksygen og høy tinnitus), sitter da en times tid å håper på at det gir seg litt, noe det noen ganger gjør, men allikevel så er jeg utmattet utover dagen, og må legge meg på lydputen for å overdøve tinnitusen flere ganger daglig inn, sover ikke. Men når jeg ligger en times tid, så starter (tinnitus,kortslutningen) i hodet for fult igjen. Har prøvd fysioterapeut i 2 år og psykolog men ingenting hjelper. Hva kan årsaken være at tinnitusen blir så mye "sterkere" når jeg ligger? Og det er vel ikke normalt å være totalt utmattet? Har forsåvidt hatt tinnitus siden 1998 og levde helt greit med den frem til ca.2013.

  Svar: Du beskriver en forverring av en tidligere håndterbar situasjon. Ser du selv noen direkte årsaker til dette? Du bør vurdere å ta kontakt med fastlege for en grundig helsesjekk og evt. be om å bli henvist videre til spesialisthelsetjenesten. Hvis du har en uavklart hørselssituasjon, bør du få hørselen din utredet. Kjent hørselstap kan endre seg over tid, og det er derfor lurt å teste den på nytt om dette ikke er gjort siden 2013. Hvis du allerede har vært til spesialist, kan det være at du kan ta kontakt direkte med klinikken og gjenoppta kontakten for videre vurdering og behandling. Du har også anledning til å bli henvist til et annet sykehus for second opinion.