Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Vi gjør oppmerksom på at linker og referanser til våre e-læringskurs i spørsmål fra før 01.01.20 desverre ikke lenger fungerer.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Tinnitus endres når jeg trykker på siden av hodet
  3219

  Spørsmål: Suset og pipelyden i øret øker når jeg trykker med hånden på siden av hodet, det kan vel være at muskler i kjeve eller nakke er årsaken til lyden. Finnes det noen behandling for dette?

  Svar: Muskelspenninger i kjeve og nakke kan være en av årsakene til tinnitus. Vi erfarer at en del pasienter kan manipulere volum av tinnitus ved å trykke på kjeveleddet foran øret og under øret. Vi anbefaler bruk av avspenningsøvelser (se vårt e-læringskurs http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/fea662e5-1b58-4cb8-b793-1172f10ced78/course/asset/main.html ). Dersom plagene vedvarer, bør du kontakte din primærlege.

 • Yrkesskade
  3142

  Spørsmål: Har vært i utenlandstjeneste og skulle spise på en lokal restaurant. Da det ble avfyrt 2 granater som slo ned ved nabohuset vegg i vegg. Siden den gang har jeg hatt konstant piping i ørene. Fikk vite av en venn at jeg hadde krav på yrkesskade erstatning. Gikk til en spesialist og fikk konstatert tinnitus. Sendte inn papirene fra tjeneste og spesialist. Men fikk avslag. Har sent inn klage og der står saken nå. Har PTSD fra tjenesten. Kan de nekte meg 5% ekstra i yrkesskadesaken?

  Svar: Yrkesskadegrad ifm hørselsskade og tinnitus blir på lik linje med all annen yrkesskade behovsprøvd med bakgrunn i hvilken grad skaden påvirker deg. Det blir kun vektlagt de plager som er utredet og dokumentert (hørselsskade, overfølsomhet for lyd, tinnitus, og psykiske plager av disse). Dersom dine behandlere i helsevesenet mener at din yrkesskade skal vektlegges mer enn det du har fått, er det hensiktsmessig at de klager sammen med deg. Dersom det kan dokumenteres ytterligere plager enn det første søknad ble begrunnet med, kan det søkes på nytt. Lykke til.

 • Tinnitus etter hjermerystelse
  3146

  Spørsmål: Jeg er plaget med hodesus. Det fikk jeg etter en hjernerystelse. Det arter seg som susing/ vifter i hodet. Nå har det imidlertid endret seg litt og jeg skjønner ikke helt det. Om morgenen når jeg våker er den vanlig susende. Ofte øker det ut over dagen og jeg føler akkurat som jeg har vind i ørene. Jeg kan få dotter og blir veldig svimmel og kvalm. Må legge meg nedpå. Kaster ikke opp, men nesten. Jeg blåser luft ut av ørene, da kun høyre da det venstre virker tettere på en måte. Jeg kan bli veldig ustødig og tipper nesten litt. jeg kan få en veldig høy lyd plutselig i venstre øre som kan forsvinne like brått som den kommer. Susingen min er blitt litt mer ringing føler jeg i tillegg til susing. Jeg er også veldig var for lyder i den betydning at jeg blir kjempedårlig av bråk og stress. Jeg bruker litt ørepropper i perioder. Kan jeg ha fått en skade i det indre øret eller en sykdom? Jeg føler susingen er blitt litt mer konstant høy og litt mer dottfølelse enn før. Hva kan dette være ?

  Svar: Ved vedvarende endringer i tinnitus anbefaler vi at du kontakter din tinnitusbehandler eller primærlege for henvisning til utredning av din tinnitus. Tinnitus kan oppstå etter et hodetraume og balanseproblemer er vanlig etter både milde og alvorlige hodeskader. Stress og kraftig lyd kan også påvirke tinnitus. Det er viktig at du snakker med fastlegen din om hvordan du har det, slik at du kan komme til en klinikk hvor du får en grundig utredning. Du kan ellers lese mer om tinnitus i vårt e-læringskurs ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html ). Der blir mange av dine spørsmål besvart.

 • Barn med tinnitus - skole
  3150

  Spørsmål: Jeg har et barn som har fått tinnitus. Har fått hjelpemiddel som pute med lyd i slik at innsovningen fungerer nå. Jeg lurer på om barnet har krav på tilrettelegging på skolen. Barnet gir klart uttrykk for at det f.eks. ikke mestrer å sitte side om side ved en medelev, og jeg har bedt om at barnet får ny person å sitte ved siden av, men skolen sier nei. Jeg tenker skolen ville hatt nytte av å lære om hva tinnitus er, og derfor lurer på om jeg kan be sykehuset stille med en person for å gi nødvendig veiledning? Finnes det noen resursperson for barn med tinnitus?

  Svar: Her er det mye å ta tak i, og vi anbefaler at dere samarbeider med PPT, lege og skole for å avdekke om det kan være andre grunner enn tinnitus  som gjør det vanskelig å konsentrere seg på skolen. Dersom dere allerede har kontakt med sykehusets hørselssentral, anbefaler vi å be om et samarbeidsmøte mellom skole, lege, hørselssentral og PPT. Vi har dessverre ikke kjennskap til lokale ressurspersoner spesifikt for barn med tinnitus, men anbefaler å kontakte deres lokale hørselssentral for informasjon om dette.

 • Lærer som bruker headset
  3152

  Spørsmål: Jeg er litt plaget av tinnitus, men de to ukene har det blitt verre. Jeg er lærer og har en ny elev med nedsatt hørsel. Derfor bruker jeg headset og elevene mikrofoner i klasserommet. Er det mulig at det er dette som har gjort tinnitusen verre?

  Svar: Bruk av headset og mikrofoner i seg selv er nok ikke årsak, men stress og fokus på lyden vil kunne forverre tinnitus kan være årsaker til økt fokus på tinnitus. Vi anbefaler at man prøver å unngå fullstendig stillhet ved lydberikelse - høre på radio, musikk eller andre bakgrunns- og omgivelseslyder, og vurdere avspenningsøvelser. Se gjerne våre e-læringskurs om tinnitus og avspenning for mer informasjon. Lykke til!

 • Tinnitus i forbindelse med sang
  3083

  Spørsmål: Jeg plages av tinnitus etter sang. For tiden utdanner jeg meg til operasanger. Tinnitusen setter i etter bare noen minutter med sang. Den er sterkest rett etter jeg har sunget, men går over etter kort tid. Jeg har prøvd å lete etter andre i liknede situasjon, men har ikke funnet noe. Jeg er redd for at jeg skader hørselen min med å utøve det jeg har tenkt til å leve av. Har dere noen anbefaling til hva jeg bør gjøre?

  Svar: Det er ikke uvanlig å oppleve tinnitus slik du beskriver rett etter at man har vært påvirket av kraftig lyd. Kraftig sang vil muligens kunne føre til midlertidige, og noen ganger permanente, endringer i øret som kan føre til varig tinnitus. Tinnitus trenger ikke å være til hinder for yrkesutøvelsen, men det kan være hensiktsmessig å få vurdert hørsel og ubehagsnivå for lyd, for eventuelt å sette i gang tiltak for å bedre situasjonen din, for eksempel ved bruk av musikerpropper. Dette gjør du ved å kontakte din primærlege for videre henvisning. Lykke til med utdannelsen!

 • Tinnitus etter lydtraume på jobb
  3079

  Spørsmål: Eg var utsett for eit lydtraume på jobben, og då fekk eg veldig sterk smerte i høgre øyre, det venstre øyret kjente eg ingenting på. Etter dette har eg fått målt hørselen hos bedriftshelsetenesta, og den var normal. Eg har også vore hos ØNH lege, og han fann inga påviselege støytap. Men i ettertid har eg fått ei slag pulserende susing på venstre øyre. Dette vært værre etter at eg slo plen, sjølv om eg brukte øyreproppar. No har eg blitt veldig redd for at dette er varig, og eg er veldig merksam på denne lyden heile tida. Eg har ingen problem med å sove om natta, men har problem med å konsentrere meg om noko anna enn denne lyden. Er dette tinnitus? Kva skal eg i så fall gjere?

  Svar: Kraftig lydpåvirkning trenger ikke føre til akutt nedsatt hørsel, men kan påvirke hørselen over tid. Forbigående tinnitus er vanlig etter kraftig lydpåvirkning. Tinnitus kan utarte seg på foreskjellige vis, og vil ofte forverres i stillhet. Vi anbefaler derfor lydberikelse, slik at fokus flyttes fra tinnitus til ytre lyd (for eksempel radio, musikk, naturlyder). Vi har et e-læringskurs om tinnitus som kan gi deg mer informasjon og tips. ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html ) Dersom du ikke føler bedring, bør du kontakte primærlege for henvinsing til tinnitusbehandling.

 • Dottfølelse og tinnitus etter jobbuhell
  3008

  Spørsmål: Jeg ble utsatt for en veldig høy lyd i forbindelse med et uhell på jobben. Jeg fikk fryktelig vondt i mitt venstre øre som følge av dette. Etter hendelsen har jeg vært plaget med en "dott" i øret som av og til forsvinner. I tillegg har jeg fått øresus på øret mitt. Øresusen er ikke på øret hele tiden men mer i en på eller av modus. Når jeg våkner kan jeg være helt fin men øresusen kommer utover dagen. Har ikke vært til lege enda. Har alltid tatt godt vare på hørselen min, og aldri opplevd noe lignende. Er dette noe som kan gå over etter hvert? Hilsen en engstelig mann.

  Svar: Ved høy lydpåvirkning kan hårcellene og/eller vevet i det indre øret bli skadet. Dette kan føre til midlertidig dottfølelse og tinnitus. Har lyden vært for høy eller vart i for lang tid, kan skaden ha blitt permanent. Tinnitus kan være et symptom på det har oppstått en hørselsskade. Hjernen er programmert til å reagere på en slik endring i hørselen, på samme måte som den kan filtrere vekk signaler som den anser som mindre viktige, det tar bare litt tid. Det kan være lurt å unngå total stillhet framover, slik at hjernen kan fokusere på andre lyder enn den nerveaktiviteten som nå er i hørselssystemet ditt. Vi anbefaler, dersom du fremdeles er plaget med dottfølelse og tinnitus, å kontakte din primærlege.

 • Varierende tinnitus
  3036

  Spørsmål: Min tinnitus varierer voldsomt ifra og nesten ikke hørbar til å være susing og pulserende. Dette gjelder begge ørene, selv om det venstre er det mest plagsomme. Kan oppleve gode perioder på flere timer, for så å komme tilbake.

  Svar: Det du beskriver, er ikke uvanlig ved tinnitus. I perioder med mer plagsom tinnitus, anbefaler vi at man bruker lydberikelse som avledning. Lær mer om tinnitusfunksjoner og måter å takle dette på vårt e-læringskurs om tinnitus ( http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/deac44aa-7187-4c3a-957c-fa5d3a4d23e9/course/asset/main.html ). Dersom du føler at dette er så plagsomt at du ønsker behandling, bør du kontakte din primærlege for henvisning til tinnitusbehandling.

 • Mer plaget av tinnitus
  3003

  Spørsmål: Jeg har fått tinnitus i 2015 og egentlig har jeg ikke vært så veldig plaget før den siste tiden. Det har ikke skjedd noe annet enn at jeg egentlig har begynt å tenke mer på det. Søvn går greit da jeg har funnet et program via en lydbok som funker men nå har jeg begynt å høre på det på dagen også. Hva kan jeg gjøre?

  Svar: Det er flott å høre at søvn går greit, og at du har brukt lydberikelse som avledning. Dette er noe vi anbefaler at du fortsetter med. Dersom du føler at funksjoner i dagliglivet blir påvirket av dine tinnitusplager, kan det være hensiktsmessig å kontakte primærlege for en utredning av hørsel og tinnitus, samt se om det kan være andre faktorer i livet ditt som påvirker opplevelsen av tinnitus. Lykke til.