Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

(Svar fra før 01.01.19 med lenker til Læringsportalen har utdatert adresse -
"laeringsportalen" i starten av adressen skal nå byttes ut med "kurs".)

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Trykke på kjeveleddet for å endre tinnitus
  2918

  Spørsmål: Hvor på kjeven kan det trykkes for å senke volumet av pipelyden?  

  Svar: Vi erfarer at en del pasienter kan manipulere volum av tinnitus ved å trykke på kjeveleddet foran øret og under øret.

 • Hørselsskade med tinnitus og sterkt plaget
  2891

  Spørsmål: Hei, jeg er en 44 år gammel mann som lider med sterk Tinnitus. Jeg har fått konstatert hørselsskade med Tinnitus som følge skade og dette er godkjent som yrkessykdom, Skaden er datert til 01.10.2006, Det er først de senere årene Tinnitus er "på" for fullt . Jeg var sykemeldt en periode men kom gradvis tilbake I arbeid I vår, og jobber nå 100%. Jeg sliter veldig og har store problemer med og fungere, klarer meg greit på jobb grunnet en forståelsesfull arbeidsgiver og jeg har en veldig fleksibel stilling. Jeg har fått høreapparat som hjelper veldig uten det tror jeg ikke jeg hadde kunnet jobbe, søvn maskin bruker jeg hver natt. Jeg har gått på mestrings kurs, og gått til Spesialist psykolog for å kunne takle denne sykdommen/skaden best mulig. Hva mere kan jeg gjøre, hvor kan jeg få mere hjelp? Jeg er redd jeg muligens kolapser av utmattelse igjen, siden jeg presser meg til å jobbe 100% Jeg må hvile ofte hver dag ofte sterk hodepine, og har dessverre veldig lite energi til famileliv på ettermiddager og helger. Hva mere kan jeg gjøre?

  Svar: På dette tidspunktet, etter å ha gjort en god innsats på mange fronter, kan det kanskje være hensiktsmessig å be fastlege eller behandlende ØNH-lege om å bli henvist til Tinnituspoliklinikken ved Sørlandet sykehus. Det er dessverre lange ventelister. Hvis det er en stund siden du fikk testet hørselen og justert høreapparatene dine, kan det være et fornuftig tiltak i mellomtiden. Når du beskriver totalsituasjonen slik du gjør, er det nærliggende å spørre om det er lurt å ha full jobb akkurat nå. Dette bør du ha en dialog med din fastlege om.

 • TinnitusApp
  2873

  Spørsmål: Jeg har vært plaget med tinnitus siden rundt 2002, men det har tidligere vært holdbart, jeg har med andre ord levd greit med det (selv om tinnitusen alltid har vært til stede). Jeg leste en dag om en app som skulle spille lyd med økende frekvens fra 0 - 20000 Hz, hvor man da skulle stoppe når lyden opplevdes med samme frekvens som øresusen. Appen skulle da spille lyd i mot-fase, og dermed kansellere ut tinnitusen. Dette hjalp (selvsagt) ikke, istedet ble tinnitusen mye verre, og den er til tider svært plagsom. Dette var for 4 mnd siden. Har dere noe erfaring med dette? Er slike apper kjent for å forverre tinnitus? Er det noe jeg kan forvente at det vil gå ned til "normal" tinnitus nivå igjen?

  Svar: Vi er ikke kjent med at denne App'en du beskriver og kan derfor ikke uttale oss om denne. Det er kjent at tinnitus kan endre seg når hjernen opplever "konkurranse". Tinnitus er en aktivitet i nervesystemet som overvåkes aktivt av det ikke- viljestyrte nervesystemet. Hvis tinnitus ikke lengre er like hørbar og dermed vanskeligere å kontrollere, kan nerveaktiviteten økes slik at tinnitus blir mer hørbar. Reagerer man med frykt når tinnitus endrer seg, hvilket er en normal reaksjon, vil kroppen kunne gå i en form for alarmberedskap som igjen kan bidra til økt oppmerksomhet og dermed plager. En økning av tinnitus på bakgrunn av disse mekanismene, vil ofte være forbigående. Lydberikelse er et vanlig element i tinnitusbehandling og vi opplever at det er viktig å ha støtte av fagpersonell med kunnskap om tinnitusmekanismer når man er i en slik behandlingprosess.

 • Kan døve ha tinnitus?
  2888

  Spørsmål: Kan mennesker som er døve ha tinnitus i tillegg?

  Svar: Ja, mennesker som er døve kan ha tinnitus. En person som er døv har fremdeles et hørselssystem som kan la seg påvirke av sterk lyd, selv om lyden ikke er god nok for å ha hva vi kaller en funksjonell hørsel. Døve kan også i prinsipp oppleve forverring av tinnitus etter å ha vært eksponert for svært høy lyd. Det er derfor grunn til å oppfordre også døve til å være forsiktige med ørene i omgivelser med høy lyd.

 • Midlertidig hørselstap og tinnitus
  2886

  Spørsmål: Stod nærme noen svære høyttallere for 2 uker siden ca, hørte dårlig første dagen etter men det gikk over. Nå for bare 3-4 dager siden hører jeg en konstant lyd i høyre øre. Kommer dette til å vare for alltid?

  Svar: Ved en høy lydpåvirkning kan hårcellene og/eller vevet i det indre øret bli skadet. Øret har en viss evne til å korrigere skader, slik som du beskriver at du opplevde. Har lyden vært for høy eller vart i for lang tid, kan skaden ha blitt permanent. Tinnitus kan være et symptom på det har oppstått en hørselsskade. Hjernen er programmert til å reagere på en slik endring i hørselen, på samme måte som den kan filtrere vekk signaler som den anser som mindre viktige, det tar bare litt tid. Det kan være lurt å unngå total stillhet framover, slik at hjernen kan fokusere på andre lyder enn den nerveaktiviteten som nå er i hørselssystemet ditt.

 • Kan tinnitus forverres?
  2869

  Spørsmål: Jeg har levd med tinnitus siden ungdomsalderen, og har lært å leve med det etterhvert. Jeg husker å leste en gang, at så lenge man har fått tinnitus, kan den ikke bli verre enn den i utgangspunktet er for hver enkelt. Altså at så lenge man har "fått den", kan ikke lyden bli mer intens. Stemmer dette? Selvfølgelig blir den mer intens når man utsettes for høye lyder som konserter og lignende. På forhånd takk.

  Svar: Tinnitus oppleves veldig individuelt. Noen opplever at styrken variere fra dag til dag eller er stabilt høy eller lav. I hvilken grad man reagerer og plages av tinnitus, er også individuell. Vedvarende tinnitus kan man venne seg til og lære seg å leve med, selv om man ved debut ikke kan forestille seg at det er mulig. Tinnitus kan senere endre seg pga. endret hørsel, livssituasjon eller stressnivå.

 • Å bli tatt på alvor
  2863

  Spørsmål: Hei. Jeg er en dame på 43 år som i min barndom var det man kaller et typist "ørebarn" Jeg var inn og ut av sykehuset å enten satt inn dren, eller tok det ut pga betennelser. Som 12 åring ble jeg påkjørt av en bil og skadet hodet. jeg var borte ca 20 minutter etter påkjørselen og fikk kraftig hjernerystelse samt fire sting over øret i hodet. Jeg har i senere tid hatt plager med kjeven som legen mener er en senskade fra ulykken. Kjeven "klikker" når jeg åpner den og tygger. Den er også litt skjev, det kan man lett se på tennene mine og bittet mitt. Men har ikke blitt videre utredet. Jeg har vel egentlig alltid hatt øresus, men det er først de siste 5-6 årene at det har blitt så ille. Legen min sier at det ikke er noe å gjøre ved det og at jeg bare må lære meg å leve med dette. Det samme sa en øre nese hals spesialist. At det ikke finnes behandlinger for dette. Det er for så vidt forståelig det, men det jeg blir så oppgitt av er at jeg ikke blir tatt på alvor. Jeg sliter med økonomi og dette fører igjen til mye stress, angst og panikkanfall. Øresusen kan i perioder være så ille at jeg ikke får sove skikkelig. Jeg hører på meditasjonsmusikk når jeg har problemer med å sovne, og det hjelper noe. Burde jeg få en annen vurdering? Eller må jeg bare godta det slik det er nå?

  Svar: Ut i fra hva du beskriver, kan det være hensiktsmessig å få en annen vurdering både med hensyn til plagene som er relatert til kjeven og til hørselen din. Tinnitusplager kan behandles.

 • Lydoverfølsomhet
  2850

  Spørsmål: Jeg bor i en del av byen hvor det etterhvert har blitt slik at det brukes bensindrevne løvblåsere hver dag og disse har så høy lyd at jeg ikke kan gå ut. De som bruker dem går med hørselvern. Lyden er så sterk at den høres godt inne i huset også. Jeg har forsøkt å ta opp problemet med naboene rundt, uten å nå frem. Jeg har i tillegg til tinnitus fått diagnosen hyperacusi, altså lydsensibilitet og må forsøke og gjøre noe med dette. Løvblåsing er blitt en vanlig lyd overalt byen og disse maskinene (som går på bensin) forurenser miljøet på lik linje med biler. Har noen tips om hva jeg kan gjøre?

  Svar: De som jobber med løvblåsere beskytter ørene med hørselsvern fordi det er en høy lyd som er svært nær ørene, som de i tillegg utsettes for over tid. Har man normal hørselsfunksjon vil ikke denne lyden oppleves plagsom for andre i så stor grad som du beskriver. Noen vil velge å holde for ørene akkurat i det de passerer eller forsøke å holde litt avstand i det man passerer. Din hyperacusis er behandlingstrengende og du bør ta kontakt igjen med den klinikken som har diagnostisert deg, slik at du kan starte opp behandling.

 • Hodesus
  2845

  Spørsmål: Har hatt tinnitus på h.side siden 2004, samt hørseltap på 60-80 db i diskanten. Det siste året har jeg fått en svisjelyd som kommer og går på venstre øret. Var hos ØNH og sjekket hørselen her. Den var fin. Har nå de siste 7 mnd fått en varig lyd på vestre øret, denne lyden er svak i forhold til min tinnitus på høyre øret, men det føles mer som hodesus enn øresus. Min tinnitus på høyre side hører jeg bare i øret og lydene er veldig høye. Veldig lite som maskerer bort dette. Hva kan hodesusen skyldes når hørselen er normal på denne siden? Blir så sliten og deprimert av dette.

  Svar: Det er kjent at tinnitus kan oppleves som hodesus og ikke kun relateres til ørene. Tinnitus er opplevelse av lyd som kommer fra aktivitet i nervesystemet. Aktiviteten knyttes til hørselssystemet og til flere områder i hjernen som ikke direkte knyttes til hørselssystemet. Har man redusert hørsel kan tinnitus ofte oppleves i det øret som har mest redusert hørsel. Beskrivelse av tinnitus varierer fra pipelyder, suselyder og sammensatte lyder, og kan være konstant eller varierende i intensitet. Tinnitus kan også ha forskjellig uttrykk fra øre til øre hos samme person. Det kan være flere årsaker til at du nå opplever aktivitet i venstre øre. Selv om hørselen beskrives som fin i dette øret, kan det ha skjedd en endring i hørselsfunksjonen din som ikke kommer frem i tradisjonelt audiogram. Du sier ingenting om bruk av høreapparat på ditt høyre øre. Dersom man plages av tinnitus bør man ha lavere terskel for behandling med høreapparat på begge ører, enn ellers. Når du plages slik du beskriver, er det viktig å ta tak i dette.

 • Bivirkning av medisiner
  2811

  Spørsmål: Hvilke medikamenter (medesin) kan gi tinnitus plager som bivirking?

  Svar: Hvis du mistenker at tinnitus kommer pga. legemiddelbruk, kan du i første omgang lese pakningsvedlegget til den aktuelle medisinen. Der skal kjente - både vanlige og mindre vanlige - bivirkninger være beskrevet. Dersom du mistenker en slik sammenheng uten at det er beskrevet tinnitus som kjent bivirkning, tar du kontakt med legen som har foreskrevet medisinen. Hvis det er grunnlag for det og det finnes alternativer, kan det være aktuelt å bytte preparat. Det er viktig at du søker råd hos lege vedr. dette. Hos Legemiddelverket kan du lese mer om innmelding av bivirkninger.