Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

(Svar fra før 01.01.19 med lenker til Læringsportalen har utdatert adresse -
"laeringsportalen" i starten av adressen skal nå byttes ut med "kurs".)

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Hørselsvern, nedsatt hørsel og tinnitus
  2776

  Spørsmål: Hei! Jeg har nå vært mindre plaget av tinnitus i 3 år. Jeg tror det startet da jeg dykket og var forkjølet og fikk kraftig pipelyd på venstre øre. Siden da har det vært lite lyd, og føltes som en dott i øre, men trommehinna sprakk ikke under episoden. Hadde smerter i øret etterpå. I år har jeg slitt mer med sus og piping. Nå hadde jeg en opplevelse av mye høyere grad av samme type lyd i ca 2 timer, før den dempet seg igjen. Jeg er livredd for å forverre tinnitusen og har brukt ørepropper i klasserommet der jeg jobber under støy til tider. Bruker det også i store forsamlinger. For to år siden tok jeg hørselstest som påviste en liten dipp i venstre øre. Jeg lurer på om det er sannsynlig at tinnitusen kom etter dykkingen? Gjør jeg rett i å bruke ørepropper? Hvor stor er oddsen for at jeg opplever konstant forverring, gradvis forverring?

  Svar: Øret og hørselen er et aktivt organ. Hvis hjernen opplever å høre for lite, kan følsomheten oppjusteres slik at det blir mulig å høre til tross for hindringer. Det er viktig å beskytte seg mot høy lyd, men samtidig bør du være varsom med bruk for å ikke trigge følsomheten i hørselssystemet ytterligere. Hjernen skal tåle hverdagslige lyder og økt bruk av hørselsvern kan forverre situasjonen på sikt selv om det oppleves som en lindring på kort sikt. Tinnitus kan ha debut i forbindelse med både en vedvarende eller forbigående hørselsendring. Du bør vurdere å be om en utredning av hørselen din. Start hos fastlege.

 • Lydsensitivitet
  2789

  Spørsmål: Hei! Jeg har hatt tinnitus i 3-4år, såvidt jeg kan huske. Det er vel ikke tilfeldig at det var på den tiden jeg var på konsert. Riktig nok med ørepropper (type skum). Selv om det var gøy så opplevde jeg lydnivå og spesielt bassen svært ubehagelig. Jeg er svært glad i å synge og spille gitar, høre på musikk, kjøre bil og å polere bil (med maskin). Imidlertid føler jeg at jeg gjør stadig mindre og mindre av disse tingene som jeg liker pga ørene. tinnitus i seg selv er ikke det verste, selv om dette også er plagsomt. Det verste er at jeg får vondt i ørene hele tiden. Jeg kan i perioder få vondt i ørene av dagligdagse ting, som at jeg prater med kjæresten, skrur på springen og ha på TV. Ting jeg aldri kan gjøre uten ørepropper har blitt mange, og en av de er å kjøre bil. Jeg får vondt og en økning i tinnitus så fort jeg har kjørt litt bil uten å bruke ørepropper. Når jeg polerer bil bruker jeg noe av det kraftigste hørselvernet som finnes kombinert med ørepropper uten at jeg synes det hjelper. Jeg har ofte/nesten hele tiden en slags sliten-følelse i ørene. Og når jeg iblant er litt plaget med tinnitus og prøver å gjøre som andre, ha på radio eller annen bakgrunnslyd opplever jeg dette som ubehagelig og føler alt blir verre. Når jeg har i ørepropper hører jeg selvfølgelig tinnitus. Hva kan jeg gjøre? Aldri hørt /lest om noen som har samme problem.

  Svar: Bruk av hørselsvern krever varsomhet, da øret er et aktivt organ som kan justere grad av følsomhet for lyd ut i fra hva hjernen forventer å høre. Opplevelsen av tinnitus kan øke ved bruk av ørepropper, fordi du da stenger ute det naturlige lydbildet. Økt følsomhet for lyd kan behandles, men det er viktig med en god utredning først. Ta kontakt med legen din for henvisning videre.

 • Kiropraktor
  2793

  Spørsmål: Hei! Jeg fikk tinnitus for 5 mnd siden. Lurer nå på om jeg skal forsøke kiropraktor. Er det mulig å få henvisning til kiropraktor fra legen på grunn av tinnitus? Eller blir det for diffus årsak til å gå til kiropraktor?

  Svar: Du trenger ingen henvisning fra lege for å komme til kiropraktor. Folketrygden gir stønad til behandling hos kiropraktorer, og du som pasient vil da få automatisk refusjon på prisen du betaler hos kiropraktoren. Det er flere årsaker til tinnitus og på generelt grunnlag bør en utredning av tinnitus starte hos din fastlege. Dersom du er kjent med årsaken til din tinnitus, kan det være hensiktsmessig å kontakte en kiropraktor direkte.

 • Variasjon i tinnitusopplevelse
  2755

  Spørsmål: Hei. Jeg har en tinnitus som øker noe voldsomt når jeg legger meg, og spesielt hvis jeg legger meg på venstre side, da er det som om hele hodet står i "fult" fyr og det kan pågå en 2-3dager før det gir seg og blir en "normal" øresus noen timer, så om morgonen når jeg våkner igjen er øresusen voldsom igjen. Hva er årsaken til det? Kan det være en form for krystallsyken? eller balansenerven? Har gått med fysioterapaut i 2år og bruker biteskinne, men blir ikke bedre.

  Svar: Det er mange kompliserte sammenhenger knyttet til opplevelse av tinnitus og det kan være flere årsaker til at du opplever det slik. Det du beskriver her er ikke krystalllsyke. Du bør be om en grundig utredning, og du starter enten hos fastlege eller går tilbake der du har vært til behandling tidligere.

 • Utmattelse
  2757

  Spørsmål: Jeg har de 3-4 siste årene hatt en voldsom tinnitus (kortslutningen i hele hodet) spesielt etter at jeg har ligget i sengen. Våkner om morgenen helt Utslitt (følelse av at hodet er tomt for oksygen og høy tinnitus), sitter da en times tid å håper på at det gir seg litt, noe det noen ganger gjør, men allikevel så er jeg utmattet utover dagen, og må legge meg på lydputen for å overdøve tinnitusen flere ganger daglig inn, sover ikke. Men når jeg ligger en times tid, så starter (tinnitus,kortslutningen) i hodet for fult igjen. Har prøvd fysioterapeut i 2 år og psykolog men ingenting hjelper. Hva kan årsaken være at tinnitusen blir så mye "sterkere" når jeg ligger? Og det er vel ikke normalt å være totalt utmattet? Har forsåvidt hatt tinnitus siden 1998 og levde helt greit med den frem til ca.2013.

  Svar: Du beskriver en forverring av en tidligere håndterbar situasjon. Ser du selv noen direkte årsaker til dette? Du bør vurdere å ta kontakt med fastlege for en grundig helsesjekk og evt. be om å bli henvist videre til spesialisthelsetjenesten. Hvis du har en uavklart hørselssituasjon, bør du få hørselen din utredet. Kjent hørselstap kan endre seg over tid, og det er derfor lurt å teste den på nytt om dette ikke er gjort siden 2013. Hvis du allerede har vært til spesialist, kan det være at du kan ta kontakt direkte med klinikken og gjenoppta kontakten for videre vurdering og behandling. Du har også anledning til å bli henvist til et annet sykehus for second opinion.

 • Utredning
  2766

  Spørsmål: Fikk utløst øresus ved en MR-undersøkelse for to år siden (hørselvernet dekket ikke så godt). Legen sa at en ikke skal kunne få øresus av MR i seg selv, men at jeg hadde tette øretrompeter og at det bare var blitt utløst av MR'en. Nå har jeg gått med dette i ca 2 år og får beskjed om at dette må man kanskje bare leve med uten at de har testa noe mer. Normalt sett har det ikke plaget meg altfor mye etter at det ble svakere etter et par uker. Har tatt seg litt opp igjen nå, særlig ved forkjølelse. Har aldri blitt utredet noe mer, så jeg lurer på hva slags undersøkelser som eventuelt burde vært gjort?

  Svar: Svært mange opplever tinnitus mer eller mindre forbigående, og lever fint med det. I utgangspunktet trenger ikke tinnitus å være utrednings- eller behandlingskrevende. Om man derimot opplever seg plaget av tinnitus, er det relevant å kontakte fastlege for en generell helseundersøkelse. En henvisning til ØNH kan også vurderes, da spesielt mtp. utredning av hørsel. Tinnitus kan oppleves sterkere når man er forkjølet og har tette øretrompeter. Det er ikke uvanlig og det er ofte forbigående. Hvorvidt støyen i MR- maskinen kan ha gitt deg en hørselsskade som har ført til tinnitus eller om det er sammenfallende faktorer med tette øretrompeter, engstelse osv., som ligger til grunn, er vanskelig å si noe om. Det vi imidlertid er kjent med, er at når tinnitus begynner å bli et problem, finner man ofte en hendelse som kan sees som utløsende mht reaksjonsmønsteret. Vi anbefaler deg å ta e- læringskurset «Tinnitus», for å øke kunnskapsnivået om tinnitus og ulike mekanismer knyttet til dette.

 • Hjerneblødning
  2762

  Spørsmål: Jeg fikk en stor hjernehinneblødning i mai-16. To aneurismer ble klipset. I okt -16 ble en aneurisme (ikke blødd) klipset på andre siden. Etter dette er jeg plaget med konstant "hyling" i begge ørene og jeg hører ofte pulsslagene på høyre side. Øresusen har ikke bedret seg, snarere tvert imot. Hva er årsaken og går det an å bli kvitt problemet?

  Svar: Du kan konferere med behandlende avdeling eller fastlege mht. om det kan ha oppstått en karforandring etter klipsing av aneurismene. Vi har ikke kjennskap til din sykehistorie eller innsyn i din journal, og kan derfor verken utelukke eller sannsynliggjøre dette. Når det er sagt, er det ofte slik at en «klassisk tinnitusproblematikk» kan ledes tilbake til en konkret hendelse – som utløser et reaksjonsmønster. Anbefaler deg å lære mer om tinnitus i e- læringskurset "Tinnitus".

 • Ensidig hørselstap og tinnitus
  2682

  Spørsmål: Har hatt tinnitus siden 2004 på høyre øre, samt nedsatt hørsel. Hører ikke diskanten. Greier meg fint uten høreapparat til hverdag. Lyden er og har alltid vært veldig høy, og eneste gangen den blir maskert er hvis jeg legger øret inntil en rennende vask som renner for fullt styrke. Musikk på full styrke i bilen eller støvsuge etc. fjerner ikke lyden. Har også tre andre lyder som varier. Jeg er svært plaget med dette, men har kommet meg gjennom årene ved å holde dette for meg selv til de fleste. Så lenge det ikke blir fokus på dette takler jeg det bedre. Var hos ØNH igjen nå for noen måneder siden for å sjekke hvordan det stod til. Har ikke vært på kontroll siden 2011. Hørselen min var som vanlig på det friske øret. Jeg hører på dette øret veldig godt, MEN hører ofte en svisj lyd i dette øret som blir borte på 1 sek, kan da gå mange minutter før jeg hører det igjen og noen ganger enda lengre tid. Merket det første gang for 1 år siden i venstre øret. Samt lyden her er veldig lav i forhold til høyre øre. Er dette også da tinnitus selv om jeg har normal hørsel og det kommer bare raskt og blir borte igjen? Audiografen mente det kunne være fordi jeg var gravid da. Nå har jeg født men lyden kommer og går fortsatt. Jeg ammer, kan dette være årsaken?

  Svar: Dette har nok noe å gjøre med hørselen i det dårlige øret eller med balansen i hørselen din . Nervesignalene fra høyre og venstre øre krysser hverandre flere ganger opp hjernestammen og gjennom mellomhjernen før lyden fordele til høyre og venstre side. Vi hører med andre ord ikke med ett og ett øre, men med hjernen koplet til høyre og venstre side. Det viktigste du kan gjøre er å bruke et optimalt tilpasset høreapparat på det dårlige øret.

 • Støyeksponering
  2684

  Spørsmål: Hei! Jeg var på en håndballkamp for 2 mnd. siden, der det var et støynivå langt over det tillatte. To tusen mennesker smalt harde pappvifter i hendene, og det var en utrolig skarp og vond lyd. Jeg har siden den dagen hatt øresus i venstre øre. Høres ut som en TV som står på med lyden avslått. Noen ganger føles susingen i selve hodet. Jeg merker også at det føles som en "sprengt høyttaler" når jeg selv hever stemmen min, eller andre snakker høyt. Virker som om jeg har mista diskant i øret. Kan dette bedre seg, eller må jeg bare leve med det? Jeg er veldig opphengt i dette nå, og det går utover livskvaliteten...susingen er ikke veldig høy, men konstant.

  Svar: Dette virker som en klassisk utvikling av et tinnitusproblem. Oppmerksomhet og frykt er med på å påvirke opplevelse av lyd og av tinnitus. Det ville være lurt å få en undersøkelse av hørselen hos ØNH spesialist/Hørselsentral. I mellomtiden bør du forsøke å tilegne deg kunnskap om tinnitus og mekanismer ved dette, for å "legge ned" reaksjonen du er i nå.

 • MR- undersøkelse og tinnitus
  2687

  Spørsmål: Hei, jeg har hatt svak tinnitus på venstre øret i mange år. Den har ikke vært konstant, og absolutt til å leve med. Da jeg for 2 måneder siden ble undersøkt i MR- maskin ble tinnitusen merkbart verre etter dette. Jeg lå ikke med hodet inni maskinen da det var foten som ble undersøkt. Jeg hadde både ørepropper og hørselsvern med svak musikk på. Jeg hadde i forkant av undersøkelsen lest om mulige bivirkninger ved MR, og tinnitus ble her nevnt. Jeg har generell helseangst og var også nervøs under selve undersøkelsen. Mitt spørsmål er, kan MR gi/forverre tinnitus? Jeg er usikker på årsak til min opprinnelige tinnitus, men har en "knekk" øverst i venstre kjeveben ( det knaser når jeg gaper høyt) kan dette bidra til tinnitus?

  Svar: Vi anser ikke tinnitus som en «bivirkning» ved en MR undersøkelse. Stress som setter kroppen i beredskap har ofte en innvirkning. Kjeveleddsproblemer som en årsak til tinnitus og som «drivkraft» i en kjent tinnitus, har vi også flere eksempler på. Dette kan evt. undersøkes av Kjevekirurg. Anbefaler deg å teste e- læringskurs om Tinnitus og Avspenningstrening på dette nettstedet.