Spørsmål

 

Ofte stilte spørsmål

Har du tinnitus eller kjenner noen som plages av dette, er det naturlig å ha mange spørsmål.
Selv om tinnitus oppleves veldig forskjellig, er det noen spørsmål som er mer vanlige enn andre.
Les mer


Svartjeneste

Tjenesten betjenes av ansatte ved Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus.

Spørsmål sendes inn anonymt.
Vi har ikke tilgang til øvrig helseinformasjon om deg.
Tjenesten kan ikke erstatte en legekonsultasjon.

Besvarelser publiseres i løpet av ca. 60 virkedager. I perioder med stor pågang, kan det dessverre ta lengre tid.

Ved innsendelse av spørsmål vil du få oppgitt et referansenummer.
Du finner svaret ditt enkelt ved å søke på dette nummeret. 

(Svar fra før 01.01.19 med lenker til Læringsportalen har utdatert adresse -
"laeringsportalen" i starten av adressen skal nå byttes ut med "kurs".)

Ja, jeg vil stille spørsmål

 

Les tidligere besvarte spørsmål

 • Pulssynkron tinnitus
  2710

  Spørsmål: Hei. Jeg har vært plaget av tinnitus i mange år (sannsynligvis lydskade), men den har økt på siste året i sammenheng med en langvarig krystallsyke. Det er en konstant suselyd og en pipelyd. Noen ganger kan jeg få en slags buldring i året, som blir trigget av stemmer. Det som har dukket opp i større grad den siste tiden er anfall av pulssynkron øresus (dusjelyder i takt med pulsen) med en tetthetsfølelse i øret, som varer et kvarters tid. Har i fjor tatt både MR og CT av hodet, i sammenheng med svimmelheten, uten funn. Jeg er ofte ganske stram i kjeven og i skulder/nakkemusklene. Kan det være en kobling her? Bør jeg be om mer utredning på dette?

  Svar: Hvis tinnitus følger pulsslag så kan det være grunnlag for en utredning av blodomløp. Dette må evt. hjertespesialist avgjøre. Det er ikke uvanlig å ha pulserende tinnitus, og som oftest er det ikke grunnlag for videre utredning. Stram muskulatur i kjeve og skulder/nakke er kjent for å kunne ha en innvirkning på tinnitusplager. Både fysioterapi og kjevekirurger kan undersøke slike forhold og ev. gi råd. Det ligger et e-læringskurs på nettsiden her med avspenningstrening. Anbefaler deg å ta en kikk på det. Åpnes best i Internett Explorer og være obs på blokkering.

 • Klikkelyder i øregangen
  2703

  Spørsmål: Jeg ble forgiftet av medesinen Finasterid og ett av symptomene var at jeg hørte sterke klikkelyder inne i øre-gangene. Det kjentes også ut som om mekanismen inne i øret spasmet og at det var det som skapte lyden. Slik hadde jeg det i flere år til jeg kurerte meg selv med Alpha lipoic acid. Er dette Tinnitus? Er det i så fall en egen type Tinnitus som har et eget navn? Jeg antar at klikkingen var forårsaket av nevrologisk skade som følge av medikamentell forgiftning.

  Svar: Det du beskriver er hva som kalles objekt pulserende tinnitus, og som kanskje mer spesifikt vil tilhøre mellomøremuskel myoklonus. Ved spesialmåling av trommehinnen kan denne muskulære aktiviteten påvises.

 • Vedvarende tinnitus
  2613

  Spørsmål: Fikk sterk øresus etter å ha vært på byen for 5 uker siden. Hos spesialist fikk jeg påvist liten hørselsskade. Kan øresusen min fortsatt gå over? Når kan man slå fast at dette er kronisk? I tillegg, finnes det "farlig" lyder i det hverdagslige liv? F.eks. en motorsykkel som freser høylydt kjapt forbi deg, eller en tallerken som knuses i betonggulvet? Kan min hørselsskade og tinnitus bli verre pga. av dette?

  Svar: Reaksjonen på både en forbigående og en varig hørselsskade kan være tinnitus. Mange opplever at tinnitus går over eller at man reagerer mindre på tinnitus etter noe tid, 6-9 mnd., kaller man det vedvarende eller kronisk tinnitus. Øret er et aktivt organ som trenger stimuli og man skal være forsiktig med å skjerme seg for hverdagslyder. Hørselsskaden og tinnitus blir ikke verre av å bli eksponert for hverdagslige lyder. Tenkt på avstand til høyttalere neste gang du går på byen og vurder hørselsvern når du eksponeres for høy lyd. Tiden du oppholder deg i støy har også en betydning.

 • Utredning
  2677

  Spørsmål: Alle de forskjellige undersøkelsene/metodene som står på siden her, er det mulig å få tatt alle disse? (full utredning) Og er det statlig finansiert?

  Svar: Alle undersøkelsene som du leser om her, er tilgjengelig ved de aller fleste Hørselssentraler i Norge. Det er imidlertid viktig å være klar over at det ikke alltid er hensiktsmessig å utføre alle disse testene. Det må gjøres en individuell vurdering ut i fra den tilstanden som beskrives, og underveis i utrednings- og behandlingsforløpet. Nødvendige tester inngår i det offentlige helsetilbudet, hvor pasienter betaler en fastsatt egenandel. En del av disse testene er tidkrevende og i noen tilfeller må resultat vurderes av flere før man kan bestemme videre forløp. En må derfor ta høyde for at det blir flere konsultasjoner og man betaler da egenandel per konsultasjon.

 • Får ikke åpnet e- læringskurs
  2642

  Spørsmål: Jeg kommer ikke inn på læringsportalen med dette hjemme. Heller ikke via HelseNorges internettside og under Tinnitus. Hva er det som gjøre dette? Skal gjerne ha fått benyttet dette hjemme.

  Svar: Det kan være du trenger å skru av en pop-up-blokkering eller at du mangler systemer som kan lese e-læringskurs. Mange nettlesere tolker nå e- læringskurset som usikkert innhold, og Internett Explorer på windows pc’er har vist seg å være enklest mht å skru av pop-up-blokkeringer. I tillegg trenger du Flash installert på pc for å åpne kurs. Dette kan lastes ned gratis. For mobil/nettbrett må du laste ned en app som heter Puffin for å lese kurset.

 • Bruk av lydgenerator
  2616

  Spørsmål: Bruker Siemens høreapparat kun som lydgenerator på venstre øre på grunn av tinnitus. Har god hørsel. Lyden fra apparatet er mye høyere enn min tinnitus-lyd, selv på laveste innstilling. Audiologen sier det ikke går an å få volumet lavere. Dette oppleves uholdbart. Kan øresusen bli permanent verre av å gå med for høy lyd ? Når jeg tar av apparatet, høres det ut som om jeg fortsatt har apparatet i øret. Finnes det et apparat til å ha på øret der lyden kan justeres fra helt stille og med økende volum? Må jeg da eventuelt betale dette selv, siden Nav har dekket det jeg allerede har? Opplever å bli verre av øresusen av lydputa. Var et bra hjelpemiddel fram til jeg ble verre av den. Hvorfor skjer dette?

  Svar: Innstillingene på lydgeneratoren din bør sjekkes. Noen apparater er dessverre for sterke til personer med normal hørsel. Lydnivået i lydgeneratoren oppleves sikkert som ubehagelig sterkt , men vil heldigvis ikke gi «objektiv» sterkere tinnitus. Ubehag og irritasjon rundt bruken av hjelpemidlene kan føre til økt fokus og kraftigere emosjonelle reaksjoner på tinnitus, og den oppleves da sterkere. Det gjelder både lyd i fra bærbar lydgenerator og lydpute. Hvorvidt du får dekket utgifter til annet utstyr eller må dekke selv, kommer an på flere forhold. Disse må vurderes i samråd med den klinikken du behandles ved. Søknaden behandles av NAV. Ta igjen kontakt med behandler eller vurder sammen med din fastlege om du skal be om en second-opinion ved en annen klinikk.

 • Lydgenerator
  2619

  Spørsmål: Bruker lydgenerator på øret ofte sammenhengende i flere døgn på grunn av tinnitus. Går å bekymrer meg for om dette kan føre til at tinnitusen blir permanent? Mange får jo beskjed om at en ikke blir kvitt dette uansett... Kan ikke hørselen bli skadet av denne vedvarende lyden fra apparatet og lære kroppen til å fortsette å produsere tinnitus-lyd?

  Svar: Tinnitus er en ikke-viljestyrt reaksjon i nervesystemet. Vi kan øve på å endre reaksjoner. Se for deg en sti i naturen. Følger du samme sti hver dag, blir den vedlikehold. Benytter du en annen sti over tid, vil den du vanligvis fulgte bli svakere. I lydbehandling støtter man seg til dette: Hjernen tilbys en annen lyd slik at hørselssystemet kan velge å flytte fokus. Vi anbefaler deg å lese i Kunnskapsbanken, om behandlingsmodeller. Der står det om lydbehandling og den nevrofysiologiske forståelsen av tinnitus. Hva er grunnen til at du bruker lydgenerator sammenhengende i flere døgn og hvem styrer lydbehandlingen din? Det kan være lurt å bestille en kontrolltime der du er til behandling.

 • Luftveisplager
  2630

  Spørsmål: For drøyt tre uker siden opplevet jeg en skarp og uventet lyd og ble tept og litt sår i høyre øret. Høyre øre fortsatte å føles tept i lang tid etter lyden og to døgn senere startet en kraftig jevn brus i øret som stadigvekk pågår. Tidvis blir denne sterkere og litt pulserende, og den blir alltid sterkere når større muskler brukes. Jeg fikk høyre øre spylt, etter først å ha mykt opp voksen med olivenolje. Hørselen er nok upåvirket og legen sier at det kan være trykkforskjeller i øret som kan utjevne seg med tiden. For 5 dager siden forsvant følelsen av tidvis tetthet i høyre øret, og noe senere føltes det som en dråpe væske trang seg ut i mellomøret innefra. Denne har siden skvalpet rundt litt tregt. Ofte dekker den litt av innsiden på trommehinnen, noen ganger er den vekk eller dekker hele trommehinnen. Tidligere har trykket utjevnet seg i bakker, men nå når Valsalvas manøver bare venstre mellomøret. Høyre trompeten må altså være tept. I begynnelsen hadde jeg litt sjelden kløe og raspkjensle i venstre øre, og siden trykket slipte i det høyre kom den der. Til noen dager inn på øreproblemene hadde jeg en lett infeksjon dypt i luftveiene, med litt slimhoste med uten snør i nesen.

  Svar: Vi støtter fastlegen din i at årsaken til dine plager kan ligge i luftveisproblematikken. Disse opplevelsene vil reduseres eller forsvinne når forholdene i luftveiene normaliseres. Ofte retter det seg i løpet av noen uker, men det kan også gå inntil 2-3 mnd.

 • Stress og medisiner
  2534

  Spørsmål: For en uke siden fikk jeg en høyfrekvent pipelyd i begge ørene. Dette er svært plagsomt, og jeg har lite kapasitet til å takle ekstra symptomer fordi jeg i utgangspunktet er plaget av kronisk Krystallsyke. Da tinnitusen oppstod hadde jeg gått på SSRI i 4 uker, men pga kraftige bivirkninger av medisinen så måtte jeg slutte. I de fire ukene jeg har gikk på medisinen har jeg sovet lite, hatt mye "kjemisk angst" og uro, og spist lite pga kvalme. Nå har jeg vært en uke uten medisin og nå spiser og sover jeg som normalt igjen. Den kjemiske angsten er også borte. Kan tinnitus oppstå som følge av medisinbruk? Eller er det det økte stresset på kroppen som har gjort dette? Jeg har bestemt meg for at IKKE kan ha tinnitus i tillegg til mine andre kroniske plager- det blir bare for mye å håndtere. Er det mulig at dette er forbigående og at tinnitusen gir seg etter en stund? Hvor lang tid kan evnt. forvente at det tar? Jeg er så redd for å få nok en kronisk sykdom!

  Svar: Det kan være flere årsaker til at tinnitus oppstår og vedvarer. Du beskriver en situasjon med store bivirkninger av medisiner. Du foreslår medisinbruk og stress som årsak til at tinnitus har oppstått, og begge forslag kan være riktige. Kanskje også kombinasjonen. Nå som du har sluttet på medisiner og sover som normalt igjen, er det ikke usannsynlig at reaksjonen på tinnitus vil roe seg ned og plagene vil avta etter en stund. Det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta. Det er lurt å ha fokus på tilstrekkelig søvn i tillegg til lydberikelse i tiden framover.

 • Dehisence av benet labyrint
  2565

  Spørsmål: Jeg fikk en flertonet tinnitus på venstre øre for 10 år siden. Den har imidlertid vært veldig svak, og ikke hemmende i de dagligdagse gjøremålene. Jeg hører den om kvelden når jeg har lagt meg, men vanlige ørepropper har hjulpet med å dempe lyden. For en ukes tid siden oppstod en ny lyd, en slags knirkelyd, som kom like raskt som tinnitusen. Denne lyden kan jeg imidlertid lokalisere som lyd av øynene mine som beveger seg. Lyden samsvarer med alle øyebevegelsene mine. Når jeg legger øynene i stirr stopper lyden. Når jeg henger med hodet, som når jeg knyter skoene opphører også lyden selv om jeg beveger øynene. Jeg har problemer med tilbakevendene ørevoks, og har fått høre at jeg har ganske trange øreganger. Denne lyden er ganske plagsom, siden jeg føler den er knyttet til en kroppsfunksjon. Jeg kjenner også at jeg blir veldig sliten i hodet ved øynene, kanskje fordi jeg anstrenger meg ekstra nå. Kan denne lyden linkes til ørevoks og øreganger, eller er det nok en tinnitus lyd som jeg må lære meg å leve med?

  Svar: Denne nye lyden som beskrives kan være forenlig med dehisence av benet labyrint i det indre øret. I så fall utredes dette med CT tinningben. Denne prosessen starter med at du henvender deg til fastlegen din.