Forekomst og debut

 

I Europa anslås det at over 70 millioner mennesker har kronisk tinnitus, og i USA anslås 50 millioner.

 

En norsk undersøkelse (Birkeland 1998) konstaterte at ca 15 % av den voksne befolkningen i Norge har tinnitus, og det utgjør til sammen over en halv million mennesker.

  • 7,5 % av disse har ”moderat plagsom tinnitus” som ikke er til hinder for å mestre dagliglivet
  • 6 % har ”plagsom tinnitus med søvnproblemer hvor dagliglivet bare mestres til dels”
  • 1 % forteller om vesentlig redusert livskvalitet som følge av meget plagsom tinnitus
  • 0,5 prosent, eller cirka 17 000 personer, har «meget plagsom tinnitus» med «alvorlig nedsatt evne til å leve et normalt liv

 

Debut av tinnitus kan ikke alltid knyttes en spesiell hendelse. Forekomsten av tinnitus øker med alder og tinnitus er mer vanlig hos mennesker som har vært utsatt for støy. Tinnitus forekommer hos mennesker i alle aldre, men det foreligger mindre sikre tall på tinnitus hos barn enn hos voksne.

 

Les om Opplevelse av tinnitus

endret 08.02.2022 12:15  |  Print versjon