Tilleggsplager

 

Debut av tinnitus kan utløse en fryk for alvorlig sykdom. Tinnitus kan bli et problem når limbiske strukturer, følelsessenteret, blir aktivert. Plagsom tinnitus kan gi medisinske og psykososiale tilleggsproblemer. Konsekvensen kan være redusert sosial og yrkesmessig yteevne, i kortere eller lengre periode. Dette kan påvirke forhold til venner og familie, gjøre det vanskelig å utføre arbeid og lede til isolasjon og sosiale problemer. 

 

Vanlige tilleggsplager er

  • Søvnproblemer
  • Konsentrasjonsvansker
  • Nedsatt hukommelse
  • Forskjellig grad av nedstemthet/depresjon, uro, angst
  • Ulike stressymptomer som hodepine, muskelspenninger, muskelsmerter
  • Irritabilitet, lav toleranseterskel

Det er ingen tydelig sammenheng mellom styrke på tinnitus og plagegrad. Det er heller ingen regel at de med større hørselstap er mer plaget enn de som har tinnitus uten målbart hørselstap, selv om det er større risiko for tinnitus og følgeplager dersom man har et stort hørselstap. Dersom hjernen har koblet tinnitus sammen med ulike negative følelser, vil opplevelsen av tinnitus bli forsterket. Desto mer tinnitus forbindes med redusert livskvalitet og negative følelser, desto sterkere blir koblingen og verre blir den å ignorere.

Siden tinnitus ofte er koblet sammen med negative følelser, vil de fleste forsøke å unngå å høre på tinnitus. Når du forsøker å ikke lytte, vil hørselssystemet ditt stadig sjekke hvorvidt tinnitus er der – og resultatet blir at du faktisk lytter etter denne – selv når alt du ønsker er å ikke lytte. Slik kan plagene være selvforsterkende og lede inn i en ond sirkel. Følgeplagene vil kunne påvirke hverandre i tillegg til å forverre selve årsaken til problemene.


Irritasjon, negative tanker, tretthet, nedstemthet og stress er faktorer som påvirker evnen til å fokusere uansett om man har tinnitus eller ikke. Hørselstap utvikler seg ofte over tid og det er ikke alltid like lett å være oppmerksom på at høreevnen er i endring. Et hørselstap kan gjøre det noe mer krevende å lytte, fortolke og forstå - og gi opplevelsen av redusert evne til å konsentrere seg eller at man husker dårlig. Tinnitus kan gjøre at man får problemer med å konsentrere seg, får kortere utholdenhet og dårligere  minnekapasitet.


Vi har alle ulik toleranse for stress. Det som kan se ut til å være likt for alle er: Vi tåler dårlig å være stresset i lengre perioder. Stress kan oppstå når du skal rekke noe på kort tid, men det skjer også en stressreaksjon i kroppen dersom vi må anstrenge oss for eksempel for å lytte og forstå når vi har et hørselstap. Å leve med tinnitus kan også være en stor belastning. Det er ikke alltid lett å være bevisst eget stressnivå, spesielt ikke når det bygger seg sakte opp over tid. 

Gjennom å redusere stress og spenning kan man øke konsentrasjonsevnen. Ved å søke hjelp for hørselstap kan man redusere opplevelsen av tinnitus. Tilsvarende finnes det også ulike metoder for å trene opp konsentrasjonsevnen. Ved å trene avspenningsteknikker kan man få økt bevissthet om egne stressreaksjoner og fokusere mer på "å stresse ned" enn å "holde ut".


Nedstemthet og depresjon kan føre til nedsatt evne til å holde oppmerksomhet på en ting mensman samtidig undertrykker fokus på noe annet. Dette kan overføres til tinnituspasienter og forklare hvorfor man kan ha vansker med å fjerne oppmerksomheten fra plagsom tinnitus og fokusere på noe annet i stedet. Depresjon kan også føre til at man har problemer med å konsentrere seg, fatte beslutninger og man kan ha problemer med å løse selv enkle problemer.


 Kilde: Møller m.fl. (2011)

 

Les om Nedsatt lydtoleranse

 

endret 08.02.2022 12:16  |  Print versjon