Lyttestrategier

 

Mange med tinnitus sier at de ikke oppfatter like godt som før fordi tinnitus forstyrrer konsentrasjonen og tar bort fokus fra samtalen. Man kan også ha et hørselstap som påvirker evnen til å lytte. Det kan derfor være nyttig å være oppmerksom på hvordan man kommuniserer.


Her er en samling med praktiske råd om hvordan du best mulig kan håndtere og leve med hørselstap og tinnitus. Kanskje tipsene kan gjøre deg oppmerksom på nye måter å håndtere ulike lyttesituasjoner på, i tillegg til at du blir mer bevisst på knep du allerede bruker.

 

Bakgrunnslyd
Bakgrunnslyd gjør det ofte vanskeligere å oppfatte riktig eller gjør det mer krevende å lytte. Ta bort eller sørg for å senke volum på bakgrunnslyden, eller plasser deg så langt unna uønskede lydkilder som mulig.

 

Vær bevisst på avstand til lydkilde
Avstand reduserer evnen til å høre. Plasser deg nær den ønskede lydkilden, eller den som prater. Hvis den du skal snakke med er i et annet rom eller et stykke unna deg – gå dit eller sørg for at personen du ønsker å snakke med kommer til deg.

Skal du delta på møter, kurs eller andre sosiale sammenkomster kan du ha god gevinst av å planlegge i forkant. Vær ute i god tid slik at du kan velge sitteplass, eller be andre om å flytte seg slik at du har en god plassering i forhold til ønsket lydkilde.

 

Velg riktig plassering
Sitt rett foran den du snakker med slik at du ser vedkommende ordentlig. Forsøk å ha øyekontakt med den du snakker med. Hvis du ikke kan se leppebevegelser og ansiktssuttrykk på den du snakker med blir det vanskeligere å oppfatte hva personen sier.

 

Bruk moderat stemmevolum
Hvis du snakker lavt, vil den andre også ofte senke volumet på stemmen sin. Hvis du snakker for høyt, vil den andre ofte flytte seg litt unna og da vil det bli vanskeligere for deg å oppfatte det som blir sagt. Snakk med moderat stemmevolum, og hvis den du snakker med snakker lavt kan du prøve å heve volumet på stemmen din litt.

 

Still spørsmål
Hvis du er usikker på hva samtalen handler om -  still spørsmål fremfor å forsøke å gjette deg til hva som blir sagt. Dette rådet er spesielt viktig når flere snakker samtidig og det kanskje er flere saker som diskuteres samtidig. Hvis du vet hva samtalen dreier seg om vil det være enklere å gjette enn hvis du ikke kjenner temaet i samtalen.
 Hvis du er usikker på om du har forstått riktig, formuler med egne ord det du tror den andre har sagt. For eksempel: «så du mener at ..…?,  « Var det …… du sa?» eller «hvis jeg forstod riktig så ….. ?

Hensikten med denne strategien er at det skal bli enklere å fortsette samtalen. Hvis du gjetter feil vil den andre sannsynligvis forklare på nytt og trolig på en annen måte. Hvis du gjetter riktig vil den andre enkelt kunne bekrefte uten å si alt på nytt.  Samtalepartneren din vil synes at du er mer engasjert hvis du stiller spørsmål enn hvis du stadig ber vedkommende om å gjenta.

 

Aktiv lytting
Vær aktiv når du lytter gjennom å nikke, «hmmme», og på andre måter viser at du lytter. Du kan også bruke ansiktsuttrykk og gester for å markere at du ikke hørte eller ikke oppfattet det som ble sagt.

Det er ikke nødvendig å få med seg alle detaljer i en samtale, da blir du bare sliten og stresset. Hvis du henger deg opp i et ord du ikke oppfattet, eller forsøker å finne ut hva det var som ble sagt, vil du miste enda mer. Hvis du i tillegg begynner å tenke på hvor dårlig du hører og hvilke problemer det kommer til å medføre vil du garantert ikke få med deg det som blir sagt. Fokuser på det som blir sagt, og prøv å forstå sammenhengen til tross for at du mister biter her og der. Hvis du mister noe viktig, skal du spørre hva det var så fort som mulig.

 

Delta i samtale
Snakk mer selv og marker når du bytter emne. Når du snakker selv behøver du ikke å lytte like mye. Dessuten sørger du for at du hele tiden vet hva som er innholdet i samtalen, og dermed sørger du for at du ikke misoppfatter. Du skal selvfølgelig ikke ta over samtalen helt, men mange hørselshemmede pleier å snakke mindre og mindre, og dette øker ofte problemet.

 

Åpenhet
Du gjør det enklere for deg selv og hindrer misforståelser hvis du forteller at du har et hørselstap eller tinnitus. Fortell samtalepartneren din hvordan vedkommende kan tilrettelegge for deg, og gi positiv tilbakemelding når vedkommende følger rådene dine. Gi konkrete råd som for eksempel: ”snakk rolig og tydelig” eller ”ikke hold hånden foran munnen når du snakker” etc.

 

Avspenning
Når man anstrenger seg for å oppfatte det som blir sagt, spenner man musklene og blir sliten. Anspente muskler, sammen med irritasjon over ikke å høre, fører fort til at du gir opp og går. Ha fokus på at du med jevne mellomrom slapper av for å unngå muskelspenninger og irritasjon, i tillegg medfører dette at du konsentrerer deg bedre og dermed følger bedre med i samtalen.

 

Kilde: Boken "Kognitiv beteendeterapi vid Tinnitus"

 

Les om Utredning og behandling av tinnitus

 

 

endret 08.02.2022 12:16  |  Print versjon