Utredning og behandling

 

Flertallet av de som opplever tinnitus unngår plagsomme tinnitusreaksjoner, og mange opplever tinnitus kun som et problem i en overgangsfase før det skjer en naturlig tilvenning. En del tinnitusrammede vil likevel oppleve vedvarende plager og denne gruppen har behov for behandling.

Det er naturlig å differensiere utrednings- og diagnostiseringstilbudet  etter en generell utredning. Videre behandlingstilbud bør velges basert på hva den enkelte pasient har behov for, da også med en vurdering av hvor plaget pasienten er av sin tinnitus og hvor engstelig vedkommende er for at tinnitus skyldes alvorlig underliggende sykdom. I enkelte tilfeller finnes det en årsak til tinnitus som krever behandling. Utredningen vil fortelle oss noe om potensialet for behandlingen.

 

Felles for alle som plages av sin tinnitus er imidlertid at de har behov for å bli tatt på alvor når de oppsøker helsevesenet, og at de skal tilbys en grundig utredning, diagnostisering og behandling av sin tinnitus.

 

I tradisjonell medisinsk behandling er utredning og behandling oftest to atskilte deler. Når det gjelder tinnitus har en grundig og god utredning også en gunstig effekt på behandlingen av tinnitus. Allerede fra første konsultasjon skal legen sørge for å gi pasienten riktig og god informasjon om tinnitus slik at situasjonen blir avdramatisert. Valg av videre behandlingsmetodikk baseres i stor grad på hvilken diagnose som ligger i bunnen. En del pasienter med tinnitus har ulike tilleggsplager, og dette er også avgjørende for valg av videre behandling.

 

Det finnes i dag ikke én metode som er egnet til å behandle alle pasienter med tinnitus, og det er heller ikke finnes forskningsmessig dokumentasjon for å hevde at én behandlingsmetode er andre helt overlegen. Det finnes en lang rekke årsaker til tinnitus, noe som betyr at én behandlingsmodell kan være effektiv på én pasient, mens en annen behandling vil virke på en annen pasient. Bildet er svært sammensatt, og følgetilstandene ved tinnitus kan på grunn av den menneskelige kompleksiteten være ulike og kreve ulike tilnærmingsmåter. 

 

Les om Undersøkelser

 

endret 08.02.2022 12:16  |  Print versjon