Søvn


Tilleggsplager som f eks søvnproblemer, irritabilitet/lav toleranseterskel, nedsatt konsentrasjonsevne og hukommelse, oppleves av flere.

Dårlig og kort søvn gir tretthet og uopplagthet om dagen, noe som ofte får følger for dagens gjøremål. Søvn er viktig for alle. En god natts søvn lader batteriene våre og gjør oss i stand til å møte verden. Har man helsemessige utfordringer som f. eks. tinnitus, er det spesielt viktig å legge forholdene til rette for å sove så godt som mulig.

Søvn reguleres av et samspill mellom tre faktorer: søvnbehov, døgnrytme og vaner- og atferdsfaktorer. Hvis man skal begynne å jobbe med søvnproblemene sine er det viktig at man først og fremst har fokus på å bygge opp søvnbehovet i løpet av dagen, respektere døgnets rytme og unngår høy aktivering om kvelden og om natten.

Om natten er det få eller ingen konkurrerende lyder, og tinnitus kan oppleves mer fremtredende. For noen kan det være nyttig og nødvendig med lydstimulering om natten for å hjelpe hørselssystemet og hjernen til å fokusere mindre på tinnitus. Det finnes hjelpemidler for dette som formidles via spesialisthelsetjenesten, men mange får god hjelp av å lytte til musikk eller radio når de skal sovne.

Gå til e-læringskurset Søvnskole

Les mer om søvn hos Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer  


Les om Stressrelaterte plager

endret 08.02.2022 12:17  |  Print versjon